Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Paskutinį kartą tikrinta 2018-04-04

Europos profesinė kortelė (EPC)

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

JK kol kas yra visavertė ES narė, tad joje ir jai tebetaikomos visos teisės ir pareigos.

 • Klausimai ir atsakymai, remiantis 2017 m. gruodžio 8 d. ES ir JK bendra ataskaitaEnglish
 • ES leidiniai apie BrexitEnglish
 • Jungtinės Karalystės vyriausybės informacija ir patarimai Brexit klausimaisEnglish

Europos profesinė kortelė yra elektroninė procedūra, kuria naudodamasis galite pasiekti, kad jūsų profesinės kvalifikacijos būtų pripažintos kitoje ES šalyje. Ši procedūra paprastesnė ir greitesnė negu įprastinės kvalifikacijų pripažinimo procedūros, be to, ji skaidresnė – savo paraiškos nagrinėjimą galite stebėti internetu, o jau įkeltus dokumentus dar kartą panaudoti rengdamas naujas paraiškas, skirtas kitoms šalims.

Šiuo metu Europos profesinės kortelės išdavimo procedūra galite naudotis tik tuomet, jei esate:

 • bendrosios praktikos slaugytojas,
 • vaistininkas,
 • fizioterapeutas,
 • kalnų gidas,
 • nekilnojamojo turto agentas.

Kitų profesijų atstovai, norintys, kad jų profesinės kvalifikacijos būtų pripažintos, turės atlikti įprastines procedūras. Ateityje Europos profesinės kortelės išdavimo procedūra gali būti taikoma ir kitoms profesijoms.

Galite naudotis Europos profesinės kortelės išdavimo procedūra, jeigu:

 • norite retkarčiais laikinai dirbti pagal savo profesiją kitoje ES šalyje (laikinas judumas)

Pavyzdys.

 • Nekilnojamojo turto agentas iš Belgijos nori nuvykti į Vengriją, kad padėtų klientui susirasti butą Budapešte.
 • Kalnų gidas iš Vokietijos nori padirbėti Prancūzijos Šamoni apylinkėse per atostogų sezono piką.

ARBA

 • norite įsikurti kitoje ES šalyje ir joje verstis savo profesija nuolat (įsisteigimas)

Pavyzdys.

 • Suomijos bendrosios praktikos slaugė nori kartu su šeima persikelti į Švediją ir ten verstis savo profesija.
 • Vaistininkė iš Lenkijos mokėsi ir gavo diplomą Vokietijoje. Dabar ji nori grįžti į Lenkiją ir ten dirbti vaistininke.

Europos profesinė kortelė nėra materiali kortelė. Tai elektroninis įrodymas, kad atlikote administracines patikras ir jūsų profesinė kvalifikacija pripažinta šalyje, kurioje norite dirbti (priimančiojoje šalyje), arba kad jūs atitinkate sąlygas, kad galėtumėte toje šalyje laikinai teikti paslaugas.Paraišką patvirtinus, galėsite gauti Europos profesinės kortelės pažymą PDF formatu. Joje bus nurodytas numeris, kuriuo naudodamasis jūsų būsimas darbdavys gali internete patikrinti, ar jūsų Europos profesinė kortelė galioja.

Jeigu tiksliai nežinote, ar jums reikia prašyti Europos profesinės kortelės laikino judumo, ar įsisteigimo tikslu, galite pasiteirauti nacionalinių institucijųEnglish .

Jei ketinate šalyje įsikurti ilgam (tokiu atveju tai yra įsisteigimas), prieš pradedant dirbti pagal profesiją jums gali reikėti užsiregistruoti verslo registre arba atlikti papildomas patikras. Taip pat galite pasiteirauti nacionalinių institucijųEnglish , ar tai reikia daryti jūsų atveju.

Ne ES šalyje įgyta kvalifikacija

Jeigu savo kvalifikaciją įgijote ne ES šalyje, Europos profesinės kortelės galite prašyti, jeigu:

 • jūsų kvalifikacija jau pripažinta kurioje nors ES šalyje
 • ir po pripažinimo toje šalyje vertėtės savo profesija ne mažiau kaip 3 metus.

Europos profesinės kortelės privalumai

 • Jūsų šalies institucijos padės jums parengti paraišką, patikrins, ar ji yra tinkama ir ar nieko netrūksta. Jos taip pat patvirtins jūsų dokumentų autentiškumą ir galiojimą.
 • Jei ateityje norėsite pateikti paraišką kitoje šalyje įsikurti ilgam arba laikinai teikti paslaugas, sistemoje jau bus jūsų byla ir jums nebereikės pateikti visų dokumentų iš naujo. Taigi vėliau teikdamas paraiškas sutaupysite laiko.
 • Jei už jūsų paraišką atsakingos priimančiosios šalies institucijos per nustatytą laikotarpį nepriims galutinio sprendimo, pripažinimas bus suteiktas automatiškai ir jūs galėsite gauti Europos profesinės kortelės pažymą.

Procedūra ir terminai

Kokia jūsų padėtis?

Laikinas judumas: norite retkarčiais laikinai dirbti užsienyje

Kas įvyksta jums pateikus paraišką?

Per 1 savaitę jūsų šalies institucija patvirtina, kad gavo jūsų paraišką, informuoja, jei trūksta dokumentų, ir praneša apie visus taikomus mokesčius.

Be to, jei jūsų profesija gali turėti įtakos visuomenės sveikatai ir saugumui ir jums netaikoma automatinio pripažinimo tvarka, jūsų bylą patikrins ir priimančiosios šalies institucijos.

Jei priimančiajai šaliai nieko tikrinti nereikia, jūsų šalies institucija apsvarsto paraišką ir ne vėliau kaip per 3 savaites priima galutinį sprendimą.

Jei priimančiajai šaliai reikia atlikti patikras, jūsų šalies institucija turi per 1 mėnesį jūsų paraišką apsvarstyti ir perduoti priimančiajai šaliai.

Priimančioji šalis galutinį sprendimą priima ne vėliau kaip per 3 mėnesius (2 mėnesiai + du dviejų savaičių pratęsimo laikotarpiai).

Jei priimančiosios šalies institucijos nustato, kad jūsų išsilavinimas, profesinis pasirengimas ir profesinė patirtis neatitinka standartų, kurių reikalaujama toje šalyje, jos gali paprašyti jūsų atlikti profesinio tinkamumo testą arba adaptacijos laikotarpio praktiką.

Įsisteigimas: norite įsikurti kitoje ES šalyje ir joje verstis savo profesija nuolat

Kas įvyksta jums pateikus paraišką?

Per 1 savaitę jūsų šalies institucija patvirtina, kad gavo jūsų paraišką, informuoja, jei trūksta dokumentų, ir praneša apie visus taikomus mokesčius.

Jūsų šalies institucija turi per 1 mėnesį jūsų paraišką patikrinti ir perduoti priimančiajai šaliai.

Jei esate vaistininkas arba slaugytojas ir jums taikoma automatinio pripažinimo tvarka, priimančioji šalis galutinį sprendimą priima ne vėliau kaip per 2 mėnesius (1 mėnuo + du dviejų savaičių pratęsimo laikotarpiaiEnglish).

Jei jums netaikoma automatinio pripažinimo tvarka, priimančioji šalis galutinį sprendimą priima ne vėliau kaip per 3 mėnesius (2 mėnesiai + du dviejų savaičių pratęsimo laikotarpiaiEnglish).

Jei priimančiosios šalies institucijos nustato, kad jūsų išsilavinimas, profesinis pasirengimas ir profesinė patirtis neatitinka standartų, kurių reikalaujama toje šalyje, jos gali paprašyti jūsų atlikti profesinio tinkamumo testą arba adaptacijos laikotarpio praktiką.

Jei priimančiosios valstybės narės institucijos nepriima sprendimo per teisės aktais nustatytą terminą, jūsų kvalifikacijos bus be jokių sąlygų pripažintos ir naudodamasis savo interneto paskyra galėsite sukurti Europos profesinės kortelės pažymą.

Jeigu institucijos jūsų paraišką atmeta, jos turi paaiškinti priežastis ir apeliavimo tvarką.

Kiek laiko galite naudotis savo Europos profesine kortele?

Europos profesinė kortelė galioja:

 • neribotą laiką, jei įsikuriate ilgam (įsisteigimo atveju),
 • 18 mėnesių dauguma atvejų, kai teikiate paslaugas laikinai, arba 12 mėnesių, jei jūsų profesija turi įtakos visuomenės sveikatai ar saugumui (pvz., tai galėtų būti fizioterapeutų ar kalnų gidų atvejis tam tikrose šalyse).

Kaip pateikti paraišką išduoti Europos profesinę kortelę?

Kad pateiktumėte paraišką išduoti Europos profesinę kortelę, visų pirma turite prisijungti naudodamasis EU LoginEnglish – Europos Komisijos tapatybės atpažinimo sistema. Jei dar neturite paskyros, turėsite ją susikurti.

Tuomet teks skirti kelias minutes asmens duomenims ir kontaktinei informacijai įrašyti į jūsų Europos profesinės kortelės profilį.

Įrašęs visą profilio informaciją galite rengti paraišką, įkelti nuskenuotų reikiamų dokumentų kopijas ir nusiųsti jas savo šalies institucijai.

Kiekvienas patvirtinamasis dokumentas turėtų būti nuskenuojamas ir įkeliamas kaip atskira rinkmena.

Savo profilyje galite bet kuriuo metu atnaujinti savo kontaktinius duomenis (e. pašto adresą, telefono numerį). Paraišką pateikęs, savo asmens duomenų (asmens tapatybės kortelės arba paso numerio, savo pavardės arba pilietybės (šie duomenys bus pateikiami pažymoje) atnaujinti pats nebegalėsite, o turėsite paprašyti, kad juos atnaujintų jūsų bylą tvarkanti institucija.

Tiek jūsų šalies, tiek priimančiosios šalies institucijos gali imti mokesčius už jūsų bylos nagrinėjimą kaskart, kai pateikiate paraišką. Tokiais atvejais gausite atskirą sąskaitą faktūrą iš kiekvienos institucijos.

Jeigu institucijos negali patikrinti, ar jūsų dokumentai galioja, jos taip pat gali paprašyti jūsų pateikti patvirtintas dokumentų kopijas.

Patikrinkite, kokių dokumentų reikės, kokie bus mokesčiai

Modeliavimo priemonė

Jeigu modeliavimo priemonėje nerandate tam tikrų variantų, vadinasi, atitinkamos šalys dar nėra pateikusios reikiamos informacijos. Nepaisant to, vis tiek galite naudotis EPC procedūra ir pateikti paraišką, o institucijos informuos jus apie reikalingus dokumentus ir atitinkamus mokesčius.

Jūsų profesija priimančiojoje šalyje nereglamentuojama
Tvarkoma nacionalinių institucijų pateikta informacija

NAUDOTIS EUROPOS PROFESINĖS KORTELĖS IŠDAVIMO PROCEDŪRA

Sudarykite savo darbdaviams sąlygas įsitikinti, kad jūsų Europos profesinė kortelė galioja

Jūsų darbdaviai, profesinės organizacijos arba kitos suinteresuotosios šalys gali internetu patikrinti, ar galioja jūsų Europos profesinė kortelė, naudodamiesi jūsų pažymoje nurodytu numeriu.

Kad patikrintų jūsų Europos profesinę kortelę, jiems taip pat reikės jūsų asmens duomenų (tapatybės kortelės arba paso numerio), kuriuos nurodėte pateikdamas paraišką.

EUROPOS PROFESINĖS KORTELĖS GALIOJIMO TIKRINIMAS

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai