Gyvenimas ir kelionės
Paskutinį kartą tikrinta 2020-10-15

Patronuojančiųjų ir patronuojamųjų bendrovių mokesčiai

Paveikė „Brexit’as“?

Tarpvalstybinis pelno paskirstymas

Jeigu vienoje ES šalyje turite patronuojančiąją įmonę, o jos patronuojamosios įmonės veikia kitoje ES šalyje, galite išvengti galimų mokestinių problemų (pvz., dvigubo apmokestinimo), susijusių su tarpvalstybiniu pelno paskirstymu tarp šių bendrovių.

Tai taikoma, jeigu:

Atleidimas nuo mokesčio išskaitymo

Išskaičiuojamasis mokestis gali būti išskaitomas iš įmonės pelno prieš išsamią mokesčių deklaraciją (po to jis gali būti grąžintas arba pareikalauta papildomo mokesčio). Patronuojančiosioms ir jų patronuojamosioms įmonėms paskirstomas pelnas gali būti atleistas nuo išskaičiuojamojo mokesčio. Tai gali būti taikoma dvejopai:

Tai taikoma tiek patronuojamosios, tiek patronuojančiosios įmonių šalyse, jeigu jos abi yra ES šalys.

Dvigubo apmokestinimo panaikinimas

Dvigubo apmokestinimo (mokesčio reikalavimo tuo pačiu metu iš daugiau nei vienos šalies) atvejų gali pasitaikyti, jeigu tinkamai nesilaikoma mokesčių taisyklių. Kad išvengtumėte dvigubo paskirstomo pelno apmokestinimo, turėtumėte:

Hibridinės paskolos – dvigubas neapmokestinimas

Dvigubo neapmokestinimo atvejų gali pasitaikyti, jeigu tarpvalstybines hibridines paskolas (Finansinė priemonė, kurią dėl paskolos ir turto savybių valstybės narės gali vertinti skirtingai mokestiniu požiūriu.) laikote:

Kad to būtų išvengta;

Kokių rūšių įmonėms taikomos šios taisyklės?

Kai kuriais atvejais ES šalys turi pačios nuspręsti, kurioms įmonėms šios taisyklės taikomos. Daugiau informacijos rasite direktyvos, kurios nuoroda pateikiama nuorodų skyriuje toliau, priede.

Susijusios temos

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Paramos verslui vietos punktas

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje , pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Daugiau pagalbos paslaugų

Pasidalyti šiuo puslapiu: