Paskutinį kartą tikrinta 2021-05-17

Darbo ieškančių asmenų teisės gyventi šalyje

Paveikė „Brexit’as“?

Klausimai ir atsakymai. ES ir JK piliečių teisės, paskelbtame susitarime dėl išstojimo

2021 m. sausio 1 d. pasikeis taisyklės ES piliečiams, gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje arba persikeliantiems į ją. Tas pats taikoma ir Jungtinės Karalystės piliečiams, gyvenantiems ES šalyje arba persikeliantiems į ją.

Turiu nuolatinę gyvenamąją vietą Jungtinėje Karalystėje / ES arba ją įgysiu pereinamuoju laikotarpiu.

Iš esmės jūs ir jūsų šeimos nariai ir toliau turėsite nuolatinio gyventojo teises priimančiojoje šalyje. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje reikia teikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą, kad būtų suteiktas naujas nuolatinio gyventojo statusas. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Gyvenu Jungtinėje Karalystėje / ES, tačiau dar neturiu teisės į nuolatinio gyventojo statusą

Iš esmės jūs ir jūsų šeimos nariai ir toliau turėsite esamas gyventojo teises priimančiojoje šalyje. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje reikia teikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą, kad būtų suteiktas naujas nuolatinio gyventojo statusas. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Noriu persikelti į Jungtinę Karalystę / ES.

Jūs ir jūsų šeimos nariai galite keltis į Jungtinę Karalystę arba į ES šalį pagal dabartines ES taisykles iki 2020 m. gruodžio 31 d. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje jums reikės pateikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar jums reikia registruotis ir ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Noriu nuvykti į JK / ES trumpam laikui

Dabartinės pranešimo apie neilgą buvimą šalyje, gyvenamosios vietos užsienyje registravimo, šeimos narių ES piliečių registravimo, ES pilietybės neturinčių šeimos narių registravimo taisyklės toliau taikomos bent iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Man reikia pagalbos

Jeigu manote, kad buvo nepaisyta ES teisės aktais jums suteikiamų teisių, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Išsami informacija apie Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimą ir piliečių teises

ES piliečiai turi teisę išvykti ieškoti darbo kitoje ES šalyje.

Jeigu dirbote kitoje ES šalyje ir netekote darbo arba, jeigu dirbote savarankiškai, bet nebeliko klientų, tam tikromis sąlygomis galite išsaugoti teisę joje toliau gyventi.

Jūsų padėtis

Pirmieji 6 mėnesiai

Pranešimas apie buvimą šalyje

Kadangi ieškote darbo, pirmus 6 mėnesius jums nereikia registruotis kaip šalies gyventojui.

Tačiau kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo praneštumėte apie savo buvimą šalyje atitinkamoms valdžios institucijoms – dažnai, kad užsiregistruotumėte savivaldybėje arba vietos policijos skyriuje.

Registravimasis įdarbinimo tarnybose

Jeigu jūsų buvusi gyvenamoji šalis moka jums bedarbio pašalpą, jums reikės užsiregistruoti priimančiosios šalies užimtumo tarnyboje. Jūs kartu su savo šeima liksite apdrausti (pvz., sveikatos priežiūros išlaidų draudimu) savo šalies socialinio draudimo sistemoje.

Net jeigu iš savo šalies negaunate bedarbio pašalpos, vis tiek galite būti apdraustas jos socialiniu draudimu – išsiaiškinkite tai savo šalies socialinės apsaugos įstaigoje.

Nors būnant užsienyje galioja jūsų šalies sveikatos draudimas, sveikatos priežiūros procedūros galės būti paprastesnės, jei turėsite galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelęAtidaryti kaip išorės nuorodą .

Atsitikimas

Nebūtina iš karto registruoti savo gyvenamosios vietos

Portugalė Marta prieš 4 mėnesius išvažiavo ieškoti darbo į Ispaniją. Dabar ji gyvena draugo namuose. Ispanijos policija paprašė jos užsiregistruoti savivaldybėje ir įrodyti, kad ji turi pakankamai lėšų gyventi Ispanijoje.

Ieškodama darbo Marta turi teisę bent 6 mėnesius gyventi Ispanijoje, joje nesiregistruodama kaip gyventoja. Jai pakanka įrodyti, kad ji aktyviai ieško darbo. Ispanijos valdžios institucijos negali reikalauti, kad ji įrodytų, jog turi pakankamai lėšų pragyventi.

Po 6 mėnesių vis dar ieškote darbo

Jūsų teisės likti šalyje įvertinimas

Jeigu per pirmuosius 6 buvimo šalyje mėnesius darbo neradote, nacionalinės institucijos gali įvertinti jūsų teisę joje likti. Tam jos paprašys jūsų įrodyti, kad:

Išsaugokite visų prašymų priimti į darbą, potencialių darbdavių atsakymų, kvietimų į pokalbius dėl darbo ir pan. kopijas.

Jums nereikia registruotis naujosios jūsų šalies užimtumo tarnybose, jeigu negaunate bedarbio pašalpos iš savo senosios šalies. Bet jeigu užsiregistruotumėte, jums būtų lengviau įrodyti, kad aktyviai ieškote darbo.

Deportacija ir reikalavimas išvykti

Jūsų priimančioji šalis gali pareikalauti, kad išvyktumėte, jeigu negalite įrodyti, kad turite realių galimybių rasti darbą.

Išimtiniais atvejais jūsų priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad keliate rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba reikalavimas išvykti jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Vienodos sąlygos

Jei ieškote darbo, turite teisę į tai, kad jums būtų užtikrintos tokios pačios sąlygos, kaip ir jūsų priimančiosios šalies piliečiams, susijusios su:

Tam tikrų rūšių finansinę paramą, skirtą padėti susirasti darbą, (pavyzdžiui, mažų palūkanų paskolas bedarbiams mokymo kursams lankyti) jūsų naujoji šalis gali suteikti tik tada, kai užmegsite realų ryšį su vietos darbo rinka. Realiu ryšiu gali būti laikomas buvimas šalyje ir darbo paieškos, trunkančios tam tikrą laiką.

Tačiau kol ieškote darbo, neturite teisės į neįmokines socialines išmokas.

Jeigu dirbote kitoje ES šalyje ir netekote darbo arba, jeigu dirbote savarankiškai, bet nebeliko klientų, tam tikromis sąlygomis galite išsaugoti teisę joje toliau gyventi.

Kuriam laikui bus galima pasilikti, priklausys nuo to, kiek laiko dirbote savo naujojoje šalyje ir kokios rūšies darbo sutartį turėjote prieš netekdamas darbo.

Jeigu esate laikinai nedarbingas dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo, galite likti šalyje tol, kol dėl šių aplinkybių būsite nedarbingas.

Vienodos sąlygos

Kol gyvenate priimančiojoje šalyje po to, kai netekote darbo, turėtumėte toliau galėti naudotis tokiomis pačiomis teisėmis kaip ir tos šalies piliečiai, įskaitant:

Reikalavimas išvykti arba deportacija

Išimtiniais atvejais jūsų priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad keliate rimtą grėsmę. Sprendimas išsiųsti iš šalies jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Sužinokite, kokias teises turite, priklausomai nuo jūsų padėties

Jeigu pagal neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį dirbote trumpiau kaip metus ir netekote darbo nepasibaigus vienų metų laikotarpiui, turite teisę gyventi priimančiojoje šalyje ne trumpiau kaip 6 mėnesius su sąlyga, kad ieškote darbo.

Šis 6 mėnesių laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo jūsų darbo sutarties pabaigos.

Jums būtina užsiregistruoti užimtumo tarnybose kaip priverstiniam bedarbiui ir ieškoti darbo.

Atsitikimas

Galima likti užsienyje net ir netekus darbo

Vokietė Sabrina išvyko į Graikiją dirbti nedideliame viešbutyje. Ji turėjo 9 mėnesių darbo sutartį, bet jos darbdavys nusprendė ją nutraukti po pirmųjų 4 mėnesių. Kai Sabrina Graikijos darbo biržoje užsiregistravo kaip priverstinė bedarbė, ji galėjo šalyje likti dar 6 mėnesius, kol ieškojo kito darbo.

Jeigu netekote darbo po daugiau nei vienų metų darbo priimančiojoje šalyje, turite teisę toliau joje gyventi, jeigu esate užsiregistravęs kaip darbo ieškantis asmuo ir toliau atitinkate tokio statuso reikalavimus.

Kad išsaugotumėte teisę likti naujojoje šalyje, jeigu netekote darbo arba nevykdote profesinės veiklos (nedirbate savarankiškai), jums reikia užsiregistruoti priimančiosios šalies užimtumo tarnybose darbo ieškančiu asmeniu.

Šalyje galite likti tol, kol viešosiose užimtumo tarnybose esate registruotas kaip darbo ieškantis asmuo ir atitinkate šio statuso reikalavimus.

Jeigu esate priverstinis bedarbis ir pradedate lankyti profesinio rengimo kursą, turite teisę pasilikti naujojoje šalyje visu mokymo laikotarpiu.

Jeigu bedarbiu tapote savanoriškai, turite teisę pasilikti priimančiojoje šalyje visu mokymosi laikotarpiu tik tuo atveju, jeigu šis mokymasis susijęs su jūsų ankstesniu darbu.

Jeigu ne, naujojoje šalyje galite likti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip studentai.

Daugiu informacijos apie studentams taikomas teises ir sąlygas.

Kad išsaugotumėte teisę pasilikti savo naujojoje šalyje visą profesinio rengimo laikotarpį, turite užsiregistruoti jos institucijose kaip darbo ieškantis asmuo. Tokios pačios sąlygos taikomos nedirbantiems savo noru.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: