Paskutinį kartą tikrinta 2019-05-02

Darbo ieškančių asmenų teisės gyventi šalyje

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

JK kol kas yra visavertė ES narė, tad joje ir jai tebetaikomos visos teisės ir pareigos.

ES piliečiai turi teisę išvykti ieškoti darbo kitoje ES šalyje.

Jeigu dirbote kitoje ES šalyje ir netekote darbo arba jeigu dirbote savarankiškai, bet nebeliko klientų, tam tikromis sąlygomis galite išsaugoti teisę joje gyventi ir toliau.

Išvykote į kitą šalį ir ieškote darbo

ES piliečiai turi teisę išvykti ieškoti darbo kitoje ES šalyje.

Pirmieji 6 mėnesiai

Turėkite su savimi savo nacionalinę asmens tapatybės kortelę arba pasą

Jeigu kitoje ES šalyje ieškodamas darbo gyvenate trumpiau nei 6 mėnesius, jums reikės turėti galiojančią tapatybės kortelę arba pasą.

Daugelyje ES šalių su savimi visuomet turite turėti tapatybės kortelę arba pasą.

Jei juos pamiršite, galite gauti baudą arba būti laikinai sulaikytas, bet vien dėl to negalite būti priverstas grįžti į savo šalį.

Patikrinkite, ar jums reikia visą laiką nešiotis asmens tapatybės kortelę arba pasą priimančiojoje šalyje:

Pasirinkite šalį

* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Pranešimas apie buvimą šalyje

Kadangi ieškote darbo, pirmus 6 mėnesius jums nereikia registruotis kaip šalies gyventojui.

Tačiau kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo praneštumėte apie savo buvimą šalyje atitinkamoms valdžios institucijoms – dažnai, kad užsiregistruotumėte savivaldybėje arba vietos policijos poskyryje.

Daugiau informacijos apie pranešimą apie savo buvimą šalyje.

Registravimasis įdarbinimo tarnybose

Jeigu jūsų buvusi gyvenamoji šalis moka jums bedarbio pašalpą, jums reikės užsiregistruoti priimančiosios šalies užimtumo tarnyboje. Jūs kartu su savo šeima liksite apdrausti (pvz., sveikatos priežiūros išlaidų draudimu) savo šalies socialinio draudimo sistemoje.

Net jeigu iš savo šalies negaunate bedarbio pašalpos, vis tiek galite būti apdraustas jos socialiniu draudimu – pasiteiraukite savo šalies valdžios institucijų.

Kol jums būnant užsienyje dar galioja jūsų šalies sveikatos draudimas, administracinės procedūros gali būti paprastesnės, jei turite galiojančią Europos draudimo kortelę (EHIC).

Atsitikimas

Portugalė Marta prieš keturis mėnesius išvažiavo ieškoti darbo į Ispaniją. Dabar ji gyvena draugo namuose. Ispanijos policija paprašė jos užsiregistruoti savivaldybėje ir įrodyti, kad ji turi pakankamai lėšų gyventi Ispanijoje.

Ieškodama darbo Marta turi teisę bent 6 mėnesius gyventi Ispanijoje, joje nesiregistruodama kaip gyventoja. Jai pakanka įrodyti, kad ji aktyviai ieško darbo. Ispanijos valdžios institucijos negali reikalauti, kad ji įrodytų, jog turi pakankamai lėšų pragyventi.

Po 6 mėnesių vis dar ieškote darbo

Jūsų teisės likti šalyje įvertinimas

Jeigu per pirmuosius 6 buvimo šalyje mėnesius darbo neradote, nacionalinės institucijos gali įvertinti jūsų teisę joje likti ilgiau.

Joms turėsite įrodyti, kad jūs:

  • aktyviai ieškote darbo ir
  • turite pakankamai galimybių jį rasti.

Išsaugokite visų prašymų priimti į darbą, potencialių darbdavių atsakymų, kvietimų į pokalbius dėl darbo ir pan. kopijas.

Jums nereikia registruotis naujosios jūsų šalies užimtumo tarnybose, jeigu negaunate bedarbio pašalpos iš savo senosios šalies. Bet jeigu užsiregistruotumėte, jums būtų lengviau įrodyti, kad aktyviai ieškote darbo.

Reikalavimas išvykti, išsiuntimas iš šalies

Jūsų priimančioji šalis gali pareikalauti jūsų išvykti, jeigu negalite įrodyti, kad turite realių galimybių rasti darbą.

Išimtiniais atvejais jūsų priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad keliate rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba reikalavimas išvykti jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos jūsų išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Vienodos sąlygos

Jei ieškote darbo, turite teisę į tai, kad jums būtų užtikrintos tokios pačios sąlygos, kaip ir jūsų priimančiosios šalies piliečiams, susijusios su:

  • teise būti priimtam į darbą;
  • įdarbinimo tarnybų pagalba jums rasti darbą.

Tam tikrų rūšių finansinę paramą, skirtą padėti susirasti darbą, (pavyzdžiui, mažų palūkanų paskolas bedarbiams mokymo kursams lankyti) jūsų naujoji šalis gali suteikti tik tada, kai užmegsite realų ryšį su vietos darbo rinka. Realiu ryšiu gali būti laikomas buvimas šalyje ir darbo paieškos, trunkančios tam tikrą laiką.

Tačiau kol ieškote darbo, neturite teisės į neįmokines socialines išmokas.

Netekote darbo užsienyje, bet norite ten likti

Jeigu dirbote kitoje ES šalyje ir netekote darbo arba, jeigu dirbote savarankiškai, bet nebeliko klientų, tam tikromis sąlygomis galite išsaugoti teisę joje toliau gyventi.

Kuriam laikui bus galima pasilikti, priklausys nuo to, kiek laiko dirbote savo naujojoje šalyje ir kokios rūšies darbo sutartį turėjote prieš netekdamas darbo.

Jeigu esate laikinai nedarbingas dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo, galite likti šalyje tol, kol dėl šių aplinkybių būsite nedarbingas.

Jei dirbote ilgiau kaip vienus metus

Jeigu pagal neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį dirbote trumpiau kaip metus ir netekote darbo nepasibaigus vienų metų laikotarpiui, turite teisę gyventi priimančiojoje šalyje ne trumpiau kaip 6 mėnesius su sąlyga, kad ieškote darbo.

Šis 6 mėnesių laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo jūsų darbo sutarties pabaigos.

Jums būtina užsiregistruoti užimtumo tarnybose kaip priverstiniam bedarbiui ir ieškoti darbo.

Atsitikimas

Vokietė Sabrina išvyko į Graikiją dirbti nedideliame viešbutyje. Ji turėjo 9 mėnesių darbo sutartį, bet jos darbdavys sutartį nusprendė nutraukti po pirmųjų 4 mėnesių. Kai Sabrina Graikijos darbo biržoje užsiregistravo kaip priverstinė bedarbė, ji galėjo šalyje likti dar 6 mėnesius, kol ieškojo kito darbo.

Jei dirbote ilgiau kaip vienus metus

Jeigu netekote darbo po daugiau nei vienų metų darbo priimančiojoje šalyje, turite teisę toliau joje gyventi, jeigu esate užsiregistravęs kaip darbo ieškantis asmuo ir toliau atitinkate tokio statuso reikalavimus.

Kad išsaugotumėte teisę likti naujojoje šalyje, jeigu netekote darbo arba nevykdote profesinės veiklos (nedirbate savarankiškai), jums reikia užsiregistruoti priimančiosios šalies užimtumo tarnybose darbo ieškančiu asmeniu.

Šalyje galite likti tol, kol viešosiose užimtumo tarnybose esate registruotas kaip darbo ieškantis asmuo ir atitinkate šio statuso reikalavimus.

Jeigu dalyvaujate profesinio rengimo programoje

Jeigu esate priverstinis bedarbis ir pradedate profesinio rengimo kursą, turite teisę pasilikti naujojoje šalyje visu mokymo laikotarpiu.

Jeigu bedarbiu tapote savanoriškai, turite teisę pasilikti priimančiojoje šalyje visu mokymo laikotarpiu tik tuo atveju, jeigu šis mokymas susijęs su jūsų ankstesniu darbu.

Jeigu ne, naujojoje šalyje galite likti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip studentai.

Žr. studentams taikomas teises ir sąlygas.

Kad išsaugotumėte teisę pasilikti savo naujojoje šalyje visą profesinio rengimo laikotarpį, turite užsiregistruoti jos institucijose kaip darbo ieškantis asmuo. Tokios pačios sąlygos taikomos nedirbantiems savo noru.

Vienodos sąlygos

Tuo laikotarpiu, kai turite teisę gyventi priimančiojoje šalyje po to, kai netekote darbo, turėtumėte toliau galėti naudotis tokiomis pačiomis teisėmis, kaip ir tos šalies piliečiai: socialinėmis išmokomis, galimybėmis įsidarbinti, užmokesčiu, pagalba rasti darbą ir pan.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais jūsų priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad keliate rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos jūsų išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: