Paskutinį kartą tikrinta 2022-07-29

Konkurencijos taisyklės ES

ES taikomos griežtos taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Jomis draudžiama tam tikra veikla.

Jei jas pažeistumėte, jums gali tekti sumokėti baudąiki 10 % jūsų metinės pasaulinės apyvartos. Kai kuriose ES šalyse konkurencijos taisyklių nesilaikančių įmonių vadovams gali būti taikomos rimtos sankcijos – gali grėsti netgi įkalinimo bausmės.

ES konkurencijos taisyklės tiesiogiai taikomos visose ES šalyse. Jūsų šalies teismai užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Šios taisyklės taikomos ne tik įmonėms. Jų turi laikytis visos ekonominę veiklą vykdančios organizacijos (pvz., prekybos asociacijos, pramonės grupės ir t. t.).

Apie kai kuriuos ES konkurencijos bylų pavyzdžius galima pasiskaityti Konkurencijos GD portale.

Neteisėti ryšiai ir susitarimai

Tokie susitarimai yra vadinami karteliais. Jie draudžiami, nes riboja konkurenciją. Karteliai gali būti įvairių rūšių, ir jiems priklausančios bendrovės neturi jų oficialiai patvirtinti. Dažniausiai pasitaiko tokie karteliniai susitarimai:

Visi jūsų ir jūsų konkurentų tarpusavio susitarimai ir informacijos mainai, dėl kurių mažėja jūsų strateginis netikrumas rinkoje (pvz., dėl gamybos sąnaudų, apyvartos, pajėgumų, rinkodaros planų), gali būti laikomi antikonkurenciniais.

Įspėjimas

Konkurencijos taisyklių pažeidimu gali būti laikomas netgi vienašališkas tokios strateginės informacijos atskleidimas paštu, telefonu ar per susirinkimus.

Kad tikrai nepažeistumėte konkurencijos teisės:

Kai kurie susitarimai nėra draudžiami , jei jie yra naudingi vartotojams ir visai ekonomikai. Vienas iš pavyzdžių – susitarimai dėl mokslinių tyrimų ir plėtros bei technologijų perdavimo. Tokiais atvejais taikomi Bendrosios išimties reglamentai en .

Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi

Jei jūsų bendrovei priklauso didelė rinkos dalis, ji užima dominuojančią padėtį. Todėl ji turi būti itin atidi ir:

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: