Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Paskutinį kartą tikrinta 2018-03-05

Lėktuvų keleivių teisės

Patikrinkite, ar jūsų atveju taikomos ES lėktuvų keleivių teisės

 • Jei skrendate iš vienos ES šalies į kitą, o skrydį vykdo ES arba ne ES oro transporto bendrovė
 • Jei skrendate į ES iš ES nepriklausančios šalies, o skrydį vykdo ES oro transporto bendrovė
 • Jei skrendate iš ES į ES nepriklausančią šalį, o skrydį vykdo ES arba ne ES oro transporto bendrovė

ES šiuo atveju – 28 ES valstybės narės, taip pat Gvadelupa, Prancūzijos Gviana, Martinika, Reunjonas, Majotas, Sen Martenas (Prancūzijos Antilai), Azorų salos, Madeira, Kanarų salos, Islandija, Norvegija, Šveicarija.

 • Jei skrendate į ES iš ES nepriklausančios šalies, o skrydį vykdo ne ES oro transporto bendrovė
 • Jei jau pasinaudojote pagalba (gavote kompensaciją, buvote nukreiptas kitu maršrutu, gavote kitokios pagalbos), kuri problemų patiriantiems lėktuvų keleiviams teikiama pagal atitinkamus ES nepriklausančios šalies teisės aktus.

ES nepriskiriamos Farerų Salos, Meno Sala ir Normandijos salos

Taip, sužinokite savo teises
Sužinokite savo teises
Ne, jokių teisių neturite
Teisių neturite

Skrydžiai pirmyn ir atgal laikomi dviem atskirais skrydžiais, net jei jie užsakyti kartu, per vieną rezervaciją.

Kai kuriais atvejais skrydį vykdanti oro transporto bendrovė gali būti ne ta pati bendrovė, iš kurios pirkote bilietą. Jei kiltų kokių nors problemų, atsakinga yra tik ta bendrovė, kuri vykdo skrydį.

Savaime suprantama, kad oro uoste, registracijos vietoje, turi būti pateikiamas aiškiai matomas spausdintinis arba elektroninis pranešimas apie ES lėktuvų keleivių teises. Ši informacija turi būti pateikiama ir skrydžių registracijos savitarnos terminaluose oro uostuose bei internete. Jei jus atsisakyta vežti, jūsų skrydis atšauktas, lėktuvas vėlavo išskristi daugiau kaip dviem valandomis arba labai vėluojate atskristi į galutinę paskirties vietą, skrydį vykdantis oro vežėjas privalo jums raštu pranešti apie kompensavimo ir pagalbos taisykles.

Atsisakymas vežti

Jus gali būti atsisakyta vežti:

 • dėl saugos, saugumo arba sveikatos priežasčių arba jei neturite reikiamų kelionės dokumentų,
 • jei nepanaudojote rezervacijos, kuriai priklausė atgalinis bilietas, išvykimo bilieto,
 • jei nepanaudojote rezervacijos, kuriai priklausė keli iš eilės vykdomi skrydžiai, kito skrydžio (-ių),
 • jei neturite savo gyvūno augintinio, kurį vežatės su savimi, reikiamų dokumentų.

Jei laiku atvykote užsiregistruoti, turite galiojančią skrydžio rezervaciją ir kelionės dokumentus, tačiau jus atsisakyta vežti dėl to, kad bilietų parduota daugiau, negu yra vietų, arba dėl praktinių priežasčių, ir savanoriškai neatsisakote savo vietos, turite teisę:

Atšaukimas

Skrydis atšaukiamas, kai:

 • jūsų numatyto skrydžio atsisakoma, o keleiviai perkeliami į kitą reguliarų skrydį,
 • lėktuvas pakyla, tačiau yra priverstas grįžti į išvykimo oro uostą, o keleiviai perkeliami į kitą skrydį,
 • lėktuvas atskrenda į kitą oro uostą, negu biliete nurodyta galutinė paskirties vieta, nebent:
  • sutikote į pradžioje numatytą galutinės paskirties vietos oro uostą arba kitą jums priimtiną paskirties vietą vykti kitu maršrutu (panašiomis kelionės sąlygomis pirma pasitaikiusia proga). Tokiu atveju tai laikoma ne atšaukimu, o atidėjimu.
  • Atvykimo oro uostas ir pradžioje numatytas galutinės paskirties vietos oro uostas skirtas užtikrinti to paties miesto arba regiono susisiekimą. Tokiu atveju tai laikoma ne atšaukimu, o atidėjimu.

Jei jūsų skrydis atšauktas, turite teisę susigrąžinti pinigus, vykti kitu maršrutu arba grįžti, taip pat teisę į pagalbą ir kompensaciją. Kompensaciją turite gauti, jei buvote informuotas iki numatytos išvykimo dienos likus mažiau kaip 14 dienų. Oro vežėjas privalo įrodyti, kad buvote asmeniškai informuotas apie skrydžio atšaukimą, ir kada tai įvyko. Jei jūsų atveju yra kitaip, galite kreiptis pagalbos į savo nacionalinę institucijąpdfEnglish .

Tačiau mokėti kompensacijos neprivaloma, jei vežėjas gali įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių.

Atidėjimas

Jei lėktuvas vėluoja išskristi, turite teisę gauti pagalbos, teisę susigrąžinti pinigus ir teisę į skrydį atgal, priklausomai nuo to, kaip toli skrendate ir kiek laiko vėluojama.

Jei į galutinę paskirties vietą atvykote pavėlavęs daugiau kaip 3 valandomis, turite teisę į kompensaciją, nebent vėluota dėl ypatingų aplinkybių.

Perkėlimas į aukštesnės arba žemesnės klasės vietą

Jei lėktuve jus pasodina į aukštesnės klasės vietą negu ta, kuri nurodyta jūsų biliete, oro transporto bendrovė negali prašyti jokių papildomų mokesčių.

Jei tenka skristi žemesne klase, turite teisę atgauti už bilietą sumokėtos sumos dalį, priklausomai nuo to, kaip toli skrendate:

a) 30 % – 1500 km arba mažiau,

b) 50 % – ilgesni kaip 1500 km skrydžiai ES (išskyrus skrydžius tarp ES ir Prancūzijos užjūrio departamentų) ir visi kiti 1500–3500 km skrydžiai,

c) 75 % – a ir b punktams nepriskiriami skrydžiai, įskaitant skrydžius tarp ES ir Prancūzijos užjūrio departamentų.

Jei vienas bilietas skirtas dviem arba daugiau jungiamųjų skrydžių, pinigus atgausite tik už tą skrydį, per kurį sėdėjote žemesnės klasės vietoje, o ne už visą kelionę. Pinigai turi būti grąžinti per 7 dienas.

Pamestas arba sugadintas bagažas, atvejai, kai bagažą grąžinti vėluojama

Registruotas bagažas

Jeigu jūsų registruotas bagažas pametamas, sugadinamas arba jį vėluojama pristatyti, oro transporto bendrovė yra už tai atsakinga, ir turite teisę į kompensaciją, kurios dydis gali siekti maždaug 1220 eurų. Tačiau jei žala padaryta dėl paties bagažo defekto, teisės į kompensaciją neturite.

Rankinis bagažas

Jeigu rankinis bagažas sugadinamas dėl oro transporto bendrovės kaltės, už tai atsakinga oro transporto bendrovė.

Kelionės draudimas

Jei vežatės brangių daiktų, galite už tam tikrą mokestį prašyti nustatyti didesnę kompensacijos ribą (viršijančią 1220 eurų). Jei norite tai padaryti, turėtumėte iš anksto (ne vėliau kaip registruodamasis skrydžiui) pateikti oro transporto bendrovei deklaraciją. Vis dėlto tokiais atvejais patartina įsigyti privatų kelionės draudimą.

Kaip pateikti skundą?

Skundą dėl prarasto ar sugadinto bagažo turėtumėte raštu pateikti oro transporto bendrovei per 7 dienas arba, jei bagažą vėluota pristatyti, per 21 dieną nuo jo atsiėmimo. Standartinės ES formos nėra.

Kompensacija atsisakymo vežti, atšaukimo, vėlavimo į paskirties vietą atveju

Suma eurais

Atstumas

250

1500 km arba mažiau

400

Daugiau kaip 1500 km ES ir visi kiti skrydžiai nuo 1500 iki 3500 km

600

Daugiau kaip 3500 km

Jei oro vežėjas jums pasiūlė vykti kitu maršrutu ir jūs galutinę paskirties vietą pasiekėte pavėlavęs 2, 3 arba 4 valandomis, kompensacija gali būti sumažinta 50 %.

Kompensacija atsisakymo vežti atveju

Jei jus atsisakyta vežti, visais atvejais turėtumėte gauti kompensaciją.

Jungiamasis skrydis. Viena rezervacija ir viena registracija

Jei jus atsisakoma vežti dėl to, kad, jungiamąjį skrydį vykdančios oro transporto bendrovės manymu, į tą skrydį būtumėte pavėlavęs (nes pirmasis jūsų skrydis buvo atidėtas), turite gauti kompensaciją.

Jungiamasis skrydis. Atskiras rezervavimas

Jei turite du atskirus bilietus į du vienas po kito vykdomus skrydžius ir pirmasis skrydis atidedamas, o jūs dėl to negalite laiku užsiregistruoti į kitą skrydį, oro transporto bendrovė mokėti kompensacijos neprivalo. Tačiau jei pirmasis jūsų skrydis atidėtas daugiau kaip trims valandoms, galite gauti kompensaciją iš pirmąjį skrydį vykdžiusio vežėjo.

Kompensacija atšaukimo atveju

Jei jūsų skrydis atšauktas, neturite teisės į kompensaciją:

 • jei apie tai esate informuojamas prieš daugiau kaip 14 dienų,
 • jei apie tai esate informuojamas iki numatyto išvykimo likus nuo 2 savaičių iki 7 dienų, jums pasiūloma vykti kitu maršrutu ir suteikiama galimybė:
  • išvykti ne daugiau kaip 2 valandomis anksčiau, negu buvo numatyta išvykti pradžioje,
  • atvykti į galutinę paskirties vietą mažiau kaip 4 valandomis vėliau, negu buvo numatyta atvykti pradžioje,
 • jei apie tai esate informuojamas iki numatyto išvykimo likus mažiau kaip 7 dienoms, jums pasiūloma vykti kitu maršrutu ir suteikiama galimybė:
  • išvykti ne daugiau kaip 1 valanda anksčiau, negu buvo numatyta išvykti pradžioje,
  • atvykti į galutinę paskirties vietą mažiau kaip 2 valandomis vėliau, negu buvo numatyta atvykti pradžioje.

Neturite teisės į kompensaciją ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių, atveju.

Kompensacija vėlavimo atveju

 • Jei jūsų lėktuvas į galutinę paskirties vietą vėluoja 3 arba daugiau valandų, turite teisę į kompensaciją, jei jis vėlavo ne dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų buvę galima išvengti pagrįstomis priemonėmis .
 • Jei pavėlavote į jungiamąjį skrydį keliaudamas ES arba vykdamas į ES nepriklausančią šalį iš ES šalies, turėtumėte gauti kompensaciją, jei į galutinę paskirties vietą vėluojate daugiau kaip 3 valandas. Nesvarbu, ar jungiamąjį skrydį vykdantis vežėjas yra ES vežėjas, ar ne ES vežėjas.
 • Jei iš ES nepriklausančios šalies vykstate į gautinę paskirties vieną ES šalyje, o jungiamuosius skrydžius vienas po kito vykdo ne ES vežėjai ir ES vežėjai arba tik ES vežėjai, teisė į kompensaciją įgyjama tik tų skrydžių, kuriuos vykdo ES vežėjai, atveju, jei labai vėluojama atvykti į galutinę paskirties vietą.
 • Neturite teisės į kompensaciją, jei pavėluojate į jungiamąjį skrydį dėl to, kad užtruko saugumo patikra, arba jei nepaisėte keleivių laipinimo laiko oro uoste, kuriame turėjote sėsti į kitą lėktuvą.
 • Jei sutinkate skristi į kitą oro uostą, negu tas, kuris buvo numatytas pirminėje rezervacijoje, ir lėktuvas vėluoja, turite teisę į kompensaciją. Atvykimo laikas, naudojamas apskaičiuojant, kiek vėluojama, yra atvykimo į pradinėje rezervacijoje nurodytą oro uostą arba į paskirties vietą, dėl kurios susitarta su oro transporto bendrove, laikas. Transporto tarp alternatyvaus oro uosto ir pradinėje rezervacijoje nurodyto oro uosto arba sutartos paskirties vietos išlaidas turėtų padengti skrydį vykdanti oro transporto bendrovė.
 • Jei oro vežėjas jums pasiūlė vykti kitu maršrutu ir jūs galutinę paskirties vietą pasiekėte pavėlavęs 2, 3 arba 4 valandomis, kompensacija gali būti sumažinta 50 %.

Pagalba atsisakymo vežti, skrydžio atšaukimo arba vėlavimo išvykti atveju

Oro transporto bendrovės skrydžio laukiantiems keleiviams turėtų nemokamai teikti pagalbą. Kelionės sutrikdymo atveju turėtumėte kreiptis į skrydį vykdantį oro vežėją, kad nereikėtų ieškoti išeities pačiam. Skrydį vykdantis oro vežėjas turėtų, jei įmanoma, užtikrinti, kad nakvynės vietoje galėtų apsistoti neįgalieji asmenys ir juos lydintys tarnybiniai šunys. Pagalba, kurią turite gauti:

 • gaivieji gėrimai,
 • maistas,
 • nakvynė (jei numatyta išvykti kitą dieną),
 • vežimas į nakvynės vietą ir atgal į oro uostą,
 • 2 telefono skambučiai, telekso, fakso pranešimai arba e. laiškai.

Jei pagalbos negavote ir pats susimokėjote už maistą, gėrimus ir kitus dalykus, oro transporto bendrovė turėtų grąžinti jums pinigus, jei tos išlaidos buvo būtinos, pagrįstos ir tinkamos. Todėl turite išsaugoti visus čekius. Teisę į pagalbą turite tik tuomet, kai laukiate nukreipimo į galutinę paskirties vietą kitu maršrutu panašiomis kelionės sąlygomis pirma pasitaikiusia proga arba kai laukiate skrydžio atgal.

Išimtiniais atvejais oro transporto bendrovė gali nutarti suteikti mažiau pagalbos arba jos neteikti, jei dėl jos alternatyvaus arba atidėto skrydžio laukiantys keleiviai vėluotų dar labiau.

Pinigų grąžinimas, nukreipimas kitu maršrutu arba rezervacijos keitimas atsisakymo vežti arba skrydžio atšaukimo atveju

Oro transporto bendrovė turi jums suteikti galimybę pasirinkti tarp šių galimybių:

 • atgauti pinigus už bilietą ir, jei turite jungiamąjį skrydį, pirma pasitaikiusia proga grįžti į išvykimo oro uostą,
 • pirma pasitaikiusia proga vykti į galutinę paskirties vietą kitu maršrutu,
 • vykti kitu maršrutu vėlesnę jūsų pasirinktą dieną panašiomis kelionės sąlygomis, jei yra laisvų vietų.

Kai pasirenkate vieną iš šių galimybių, naudotis kitomis dviem galimybėmis nebegalite. Tačiau oro transporto bendrovė vis tiek turi mokėti kompensaciją.

 • Jei oro transporto bendrovė nevykdo savo pareigų pasiūlyti pirma pasitaikiusia proga vykti kitu maršrutu arba grįžti panašiomis kelionės sąlygomis, ji privalo grąžinti už skrydį sumokėtus pinigus.
 • Jei oro transporto bendrovė nepasiūlo rinktis tarp pinigų susigrąžinimo ir nukreipimo kitu maršrutu, o pati viena nusprendžia grąžinti jums už bilietą sumokėtus pinigus, turite teisę į tai, kad būtų apmokėtas dar ir pirminio bilieto ir naujojo bilieto (skrydžio panašiomis kelionės sąlygomis) kainų skirtumas.
 • Jei skrydžius pirmyn ir atgal rezervavote atskirai skirtingose oro transporto bendrovėse, ir skrydis pirmyn atšaukiamas, pinigai turi būti grąžinti tik už atšauktąjį skrydį.

Tačiau jei skrydžius pirmyn ir atgal vykdo skirtingos oro transporto bendrovės, tačiau jie priklauso tai pačiai rezervacijai, atšaukus skrydį pirmyn, turite toliau nurodytas teises.

 • Kompensacija
 • Galite rinktis, ar i) atgauti pinigus už visą bilietą (skrydžius pirmyn ir atgal), ar ii) pirmyn vykti kitu maršrutu.

Skrydžio atšaukimas ypatingomis aplinkybėmis

Dėl ypatingų aplinkybių gali būti atšauktas arba atidėtas ne vienas skrydis į galutinę paskirties vietą. Ypatingų aplinkybių pavyzdžiai: oro eismo valdymo sprendimai, politinis nestabilumas, nepalankios oro sąlygos ir pavojus saugumui.

Ypatingomis aplinkybėmis nelaikoma:

 • dauguma techninių problemų, kurios nustatomos atliekant techninę orlaivių priežiūrą arba kyla dėl to, kad orlaivis prastai prižiūrimas,
 • įlaipinimo trapo susidūrimas su orlaiviu.

Jei oro transporto bendrovė nurodo ypatingas aplinkybes, ji turi aiškiai išdėstyti priežastis. Jei negavote įtikinamo paaiškinimo, galite kreiptis į savo nacionalinę institucijąpdfEnglish pagalbos.

Skrydžio atidėjimas ypatingomis aplinkybėmis

Dėl ypatingų aplinkybių gali būti atšauktas arba atidėtas ne vienas skrydis į galutinę paskirties vietą. Ypatingų aplinkybių pavyzdžiai: oro eismo valdymo sprendimai, politinis nestabilumas, nepalankios oro sąlygos ir pavojus saugumui.

Ypatingomis aplinkybėmis nelaikoma:

 • dauguma techninių problemų, kurios nustatomos atliekant techninę orlaivių priežiūrą arba kyla dėl to, kad orlaivis prastai prižiūrimas,
 • įlaipinimo trapo susidūrimas su orlaiviu.

Jei oro transporto bendrovė nurodo ypatingas aplinkybes, ji turi aiškiai išdėstyti priežastis. Oro transporto bendrovė neprivalo mokėti kompensacijos skrydžio atšaukimo arba vėlavimo į atvykimo vietą atveju, jei gali įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas arba vėlavo dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių.

Reikalaukite, kad jūsų teisių būtų paisoma

1 etapas. Teikite skundą oro transporto bendrovei.

Pirmiausia turėtumėte pateikti skundą oro transporto bendrovei naudodamasis oro transporto keleivių ES skundo forma[119 KB].

2 etapas. Teikite skundą nacionalinėms institucijoms.

Jei negavote atsakymo iš oro transporto bendrovės ir manote, kad jūsų ES oro transporto keleivių teisės pažeistos, galite per pagrįstą laikotarpį pateikti skundą tos šalies, kurioje įvyko incidentas, atitinkamai nacionalinei institucijaipdfEnglish .

3 etapas. Pasinaudokite alternatyvaus ginčų sprendimo subjektų (AGS) paslaugomis.

Jei oro transporto bendrovės atsakymas jūsų netenkina ir jei oro transporto bendrovė įsisteigusi ES, galite dėl savo ginčo kreiptis į alternatyvaus ginčų sprendimo subjektą. Jei bilietą pirkote internetu, skundą galite teikti naudodamasis elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformaEnglish.

AGS ir EGS gali naudotis tik ES gyventojai.

4 etapas. Kreipimasis į teismą

Skrydžių tarp ES šalių atveju (jei juos vykdė viena oro transporto bendrovė) galite ieškinį dėl kompensacijos pagal ES taisykles pateikti atvykimo arba išvykimo šalies nacionaliniam teismui. Galite kreiptis ir į tos šalies, kurioje registruota oro transporto bendrovė, teismus.

Laikotarpis, per kurį galima paduoti oro transporto bendrovę į nacionalinį teismą, nustatytas remiantis kiekvienos ES šalies ieškinio senaties taisyklėmis.

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai

  Pagalba ir patarimai

  Kreipkitės pagalbos arba patarimo į Europos vartotojų centrą savo šalyjeEnglish