Paskutinį kartą tikrinta 2020-07-13

Oro transporto keleivių teisės

Kelionės ir koronavirusas

ES oro transporto keleivių teisėmis galima naudotis:

ES šiuo atveju – 27 ES valstybės narės, taip pat Gvadelupa, Prancūzijos Gviana, Martinika, Reunjonas, Majotas, Sen Martenas (Prancūzijos Antilai), Azorų salos, Madeira, Kanarų salos, Islandijaen , Norvegijaen , Šveicarija, Jungtinė Karalystė. ES nepriskiriamos Farerų Salos, Meno Sala ir Normandijos salos.

Skrydžiai pirmyn ir atgal visuomet laikomi dviem atskirais skrydžiais, net jei jie užsakyti kartu, per vieną rezervaciją. Kai kuriais atvejais skrydį vykdanti oro transporto bendrovė (oro vežėjas) gali būti ne ta pati bendrovė, iš kurios pirkote bilietą. Jei kiltų kokių nors problemų, atsakinga yra tik ta bendrovė, kuri vykdo skrydį. Tais atvejais, kai viena oro transporto bendrovė išsinuomoja orlaivį su įgula iš kitos bendrovės, išsinuomojusi bendrovė yra atsakinga už skrydžio vykdymą ir pagal ES taisykles (Reglamentą 261/2004) laikoma skrydį vykdančia oro transporto bendrove.

Kaip pasinaudoti savo teisėmis?

Atsisakymas vežti

Keleivį gali būti atsisakyta vežti:

 • dėl saugos, saugumo arba sveikatos priežasčių (pavyzdžiui, jeigu keleivis iš anksto nepranešė oro transporto bendrovei apie sunkią alergiją) arba jeigu keleivis neturi tinkamų kelionės dokumentų (daugiau informacijos apie dokumentus, kurių reikia keliaujant Europoje),
 • jei keleivis nepanaudojo rezervacijos, kuriai priklausė atgalinis bilietas, išvykimo bilieto,
 • jeigu keleivis nepanaudojo rezervacijos, kuriai priklausė keli iš eilės vykdomi skrydžiai, kito skrydžio (-ių),
 • jeigu keleivis neturi gyvūno augintinio, kurį vežasi su savimi, reikiamų dokumentų.

Jeigu keleivis laiku atvyko užsiregistruoti, turi galiojančią skrydžio rezervaciją ir kelionės dokumentus, tačiau jį atsisakyta vežti dėl to, kad bilietų parduota daugiau, negu yra vietų, arba dėl praktinių priežasčių, ir jis savanoriškai neatsisako savo vietos, jis turi teisę:

Oro uostuose prie registracijos stalų, registracijos punktų ir interneto svetainėse turi būti pateikiamas aiškiai matomas spausdintinis arba elektroninis pranešimas apie ES lėktuvų keleivių teises. Jeigu keleivį atsisakyta vežti, skrydis atšauktas, lėktuvas vėlavo išskristi daugiau kaip dviem valandomis arba labai vėluojama atskristi į galutinę paskirties vietą, oro transporto bendrovė privalo keleiviui raštu pranešti apie kompensavimo ir pagalbos taisykles.

Skrydis atšauktas?

Skrydis atšaukiamas, kai:

 • numatyto skrydžio atsisakoma, o keleiviai perkeliami į kitą reguliarų skrydį,
 • lėktuvas pakyla, tačiau yra priverstas grįžti į išvykimo oro uostą, o keleiviai perkeliami į kitą skrydį,
 • lėktuvas atskrenda į kitą oro uostą, negu biliete nurodyta galutinė paskirties vieta, nebent:
  • keleivis sutiko į pradžioje numatytą galutinės paskirties vietos oro uostą arba kitą priimtiną paskirties vietą vykti kitu maršrutu (panašiomis kelionės sąlygomis pirma pasitaikiusia proga). Tokiu atveju tai laikoma ne atšaukimu, o atidėjimu.
  • Atvykimo oro uostas ir pradžioje numatytas galutinės paskirties vietos oro uostas skirtas užtikrinti to paties miesto arba regiono susisiekimą. Tokiu atveju tai laikoma ne atšaukimu, o atidėjimu.

Jeigu skrydis atšaukiamas, keleivis turi teisę pasirinkti kompensaciją, kelionę kitu maršrutu arba grįžimą.

Keleivis taip pat turi teisę oro uoste gauti pagalbą .

Jeigu apie skrydžio atšaukimą keleivis buvo informuotas likus mažiau nei 14 dienų iki numatytos išvykimo dienos, jis turi teisę gauti kompensaciją . Oro transporto bendrovė privalo įrodyti, kad keleivis buvo asmeniškai informuotas apie skrydžio atšaukimą ir kada tai įvyko. Jei jūsų atveju yra kitaip, galite kreiptis pagalbos į savo nacionalinę institucijąpdfen .

Tačiau mokėti kompensacijos neprivaloma, jei vežėjas gali įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių. Oro transporto bendrovė turi tai įrodyti, pavyzdžiui, pateikdama registracijos žurnalų arba pranešimų apie incidentus ištraukas. Oro transporto bendrovė turėtų pateikti šiuos įrodymus atitinkamai nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai ir atitinkamiems keleiviams, kaip numatyta nacionalinėse nuostatose dėl galimybės susipažinti su dokumentais.

Oro uostuose prie registracijos stalų, registracijos punktų ir interneto svetainėse turi būti pateikiamas aiškiai matomas spausdintinis arba elektroninis pranešimas apie ES lėktuvų keleivių teises. Jeigu keleivį atsisakyta vežti, skrydis atšauktas, lėktuvas vėlavo išskristi daugiau kaip dviem valandomis arba labai vėluojama atskristi į galutinę paskirties vietą, oro transporto bendrovė privalo keleiviui raštu pranešti apie kompensavimo ir pagalbos taisykles.

Skrydžio atidėjimas

Jei lėktuvas vėluoja išskristi, keleiviai turi teisę gauti pagalbos, teisę susigrąžinti pinigus ir teisę į skrydį atgal, priklausomai nuo to, kiek laiko vėluojama ir kaip toli skrendama.

Jei į galutinę paskirties vietą atvykta pavėlavus daugiau kaip 3 valandomis, keleiviai turi teisę į kompensaciją, nebent vėluota dėl ypatingų aplinkybių. Oro transporto bendrovė turi tai įrodyti, pavyzdžiui, pateikdama registracijos žurnalų arba pranešimų apie incidentus ištraukas. Oro transporto bendrovė turėtų pateikti šiuos įrodymus atitinkamai nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai ir atitinkamiems keleiviams, kaip numatyta nacionalinėse nuostatose dėl galimybės susipažinti su dokumentais.

Oro uostuose prie registracijos stalų, registracijos punktų ir interneto svetainėse turi būti pateikiamas aiškiai matomas spausdintinis arba elektroninis pranešimas apie ES lėktuvų keleivių teises. Jeigu keleivį atsisakyta vežti, skrydis atšauktas, lėktuvas vėlavo išskristi daugiau kaip dviem valandomis arba labai vėluojama atskristi į galutinę paskirties vietą, oro transporto bendrovė privalo keleiviui raštu pranešti apie kompensavimo ir pagalbos taisykles.

Į skrydį parduota daugiau bilietų nei buvo vietų

Jeigu keleivis laiku atvyko užsiregistruoti, turi galiojančią skrydžio rezervaciją ir kelionės dokumentus, tačiau jį atsisakyta vežti dėl to, kad bilietų parduota daugiau, negu yra vietų, arba dėl praktinių priežasčių, ir jis savanoriškai neatsisako savo vietos, jis turi teisę:

Oro uostuose prie registracijos stalų, registracijos punktų ir interneto svetainėse turi būti pateikiamas aiškiai matomas spausdintinis arba elektroninis pranešimas apie ES lėktuvų keleivių teises. Jeigu keleivį atsisakyta vežti, skrydis atšauktas, lėktuvas vėlavo išskristi daugiau kaip dviem valandomis arba labai vėluojama atskristi į galutinę paskirties vietą, oro transporto bendrovė privalo keleiviui raštu pranešti apie kompensavimo ir pagalbos taisykles.

Perkėlimas į aukštesnės arba žemesnės klasės vietą

Jei lėktuve keleivis pasodinamas į aukštesnės klasės vietą negu ta, kuri nurodyta jo biliete, oro transporto bendrovė negali prašyti jokių papildomų mokesčių.

Jei keleiviui tenka skristi žemesne klase, jis turi teisę atgauti už bilietą sumokėtos sumos dalį, priklausomai nuo to, kaip toli skrenda:

a) 30 % – 1500 km arba mažiau,

b) 50 % – ilgesni kaip 1500 km skrydžiai ES (išskyrus skrydžius tarp ES ir Prancūzijos užjūrio departamentų) ir visi kiti 1500–3500 km skrydžiai,

c) 75 % – a ir b punktams nepriskiriami skrydžiai, įskaitant skrydžius tarp ES ir Prancūzijos užjūrio departamentų.

Jei vienas bilietas skirtas dviem arba daugiau jungiamųjų skrydžių, dalis pinigų grąžinama tik už tą skrydį, per kurį keleivis sėdėjo žemesnės klasės vietoje, o ne už visą kelionę. Pinigai turi būti grąžinti per 7 dienas.

Keleivis pavėlavo į jungiamąjį skrydį

Jungiamieji skrydžiai – tai tokie maršrutai, kai norint nuvykti į paskirties vietą reikia daugiau nei vieno skrydžio.

Jeigu keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį ir galutinį kelionės tikslą pasiekia vėluodamas daugiau nei 3 valandas, jis turi teisę gauti kompensaciją. Kompensacija apskaičiuojama atsižvelgiant į vėlavimo trukmę ir atstumą iki galutinio kelionės tikslo.

Keleivis turi teisę į kompensaciją, jeigu:

Keleivis neturi teisės į kompensaciją, jei pavėluoja į jungiamąjį skrydį dėl to, kad užtruko saugumo patikra, arba jei nepaisė keleivių laipinimo laiko oro uoste, kuriame turėjo persėsti į kitą lėktuvą.

Pamestas arba sugadintas bagažas, atvejai, kai bagažą grąžinti vėluojama

Registruotas bagažas

Jeigu keleivio registruotas bagažas pametamas, sugadinamas arba jį vėluojama pristatyti, oro transporto bendrovė yra už tai atsakinga ir keleivis turi teisę į kompensaciją, kurios dydis gali siekti maždaug iki 1300 eurų, tačiau jei žala padaryta dėl paties bagažo defekto, teisės į kompensaciją keleivis neturi.

Rankinis bagažas

Jeigu rankinis bagažas sugadinamas dėl oro transporto bendrovės kaltės, už tai atsakinga oro transporto bendrovė.

Kelionės draudimas

Vežantis brangių daiktų, patartina apsidrausti privačiu draudimu, kad draudimo apsauga būtų pakankama. Jeigu keleivis to daryti nenori, už tam tikrą mokestį jis gali paprašyti oro transporto bendrovės, kurios paslaugomis naudojasi, didesnės kompensacijos ribos (daugiau nei 1300 EUR). Tai turi būti padaryta iš anksto, ne vėliau negu registruojamasi skrydžiui.

Kaip pateikti skundą?

Skundą dėl prarasto ar sugadinto bagažo keleivis turėtų raštu pateikti oro transporto bendrovei per 7 dienas arba, jei bagažą vėluota pristatyti, per 21 dieną nuo jo atsiėmimo. Standartinės ES formos nėra.

Kompensacija atsisakymo vežti atveju

Suma eurais

Atstumas

250

1500 km arba mažiau

400

Daugiau kaip 1500 km ES ir visi kiti skrydžiai nuo 1500 iki 3500 km

600

Daugiau kaip 3500 km

Jei jus atsisakyta vežti, visais atvejais turėtumėte gauti kompensaciją.

Jungiamasis skrydis. Viena rezervacija ir viena registracija

Jeigu keleivį atsisakoma vežti dėl to, kad, jungiamąjį skrydį vykdančios oro transporto bendrovės manymu, į tą skrydį jis būtų pavėlavęs (nes pirmasis skrydis buvo atidėtas), keleivis turi gauti kompensaciją.

Jei oro transporto bendrovė keleiviui pasiūlė vykti kitu maršrutu ir jis galutinę paskirties vietą pasiekė pavėlavęs 2, 3 arba 4 valandomis, kompensacija gali būti sumažinta 50 %.

Kompensacija atšaukimo atveju

Suma eurais

Atstumas

250

1500 km arba mažiau

400

Daugiau kaip 1500 km ES ir visi kiti skrydžiai nuo 1500 iki 3500 km

600

Daugiau kaip 3500 km

Jeigu skrydis atšaukiamas, oro transporto bendrovė turi keleiviams suteikti galimybę pasirinkti iš šių galimybių:

 1. atgauti pinigus už bilietą ir, jeigu neįvykęs keleivio skrydis yra jungiamasis, pirma pasitaikiusia proga grįžti į išvykimo oro uostą,
 2. pirma pasitaikiusia proga vykti į galutinę paskirties vietą kitu maršrutu arba
 3. vykti kitu maršrutu vėlesnę pasirinktą dieną panašiomis kelionės sąlygomis, jei yra laisvų vietų.

Pasirinkus vieną iš šių galimybių, naudotis kitomis dviem galimybėmis nebegalima, tačiau oro transporto bendrovė vis tiek turi mokėti kompensaciją:

 • jeigu keleivis pasirinko atgauti pinigus už bilietą, kompensacija priklausys nuo skrydžio rūšies,
 • jeigu keleivis pasirinkto vykti į paskirties vietą kitu maršrutu, kompensacija priklausys nuo skrydžio rūšies ir nuo to, kiek vėluojama atvykti į galutinę paskirties vietą, palyginti su planuotu atšaukto skrydžio atvykimo laiku.

Keleiviai neturi teisės į kompensaciją:

 • jei apie tai yra informuojami daugiau kaip prieš 14 dienų,
 • jei apie tai yra informuojami iki numatyto išvykimo likus nuo 2 savaičių iki 7 dienų, jiems pasiūloma vykti kitu maršrutu ir suteikiama galimybė:
  • išvykti ne daugiau kaip 2 valandomis anksčiau, negu buvo numatyta išvykti iš pradžių,
  • atvykti į galutinę paskirties vietą mažiau kaip 4 valandomis vėliau, negu buvo numatyta atvykti iš pradžių,
 • jei apie tai yra informuojami iki numatyto išvykimo likus mažiau kaip 7 dienoms, jiems pasiūloma vykti kitu maršrutu ir suteikiama galimybė:
  • išvykti ne daugiau kaip 1 valandą anksčiau, negu buvo numatyta išvykti iš pradžių,
  • atvykti į galutinę paskirties vietą mažiau kaip 2 valandomis vėliau, negu buvo numatyta atvykti iš pradžių.

Jei oro transporto bendrovė keleiviui pasiūlė vykti kitu maršrutu ir jis galutinę paskirties vietą pasiekė pavėlavęs 2, 3 arba 4 valandomis, kompensacija gali būti sumažinta 50 %.

Oro uostuose prie registracijos stalų, registracijos punktų ir interneto svetainėse turi būti pateikiamas aiškiai matomas spausdintinis arba elektroninis pranešimas apie ES lėktuvų keleivių teises. Jeigu keleivį atsisakyta vežti, skrydis atšauktas, lėktuvas vėlavo išskristi daugiau kaip dviem valandomis arba labai vėluojama atskristi į galutinę paskirties vietą, oro transporto bendrovė privalo keleiviui raštu pranešti apie kompensavimo ir pagalbos taisykles.

Keleiviai neturi teisės į kompensaciją ypatingų aplinkybių, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių, atveju.

Kompensacija vėlavimo atvykti atveju

Suma eurais

Atstumas

250

1500 km arba mažiau

400

Daugiau kaip 1500 km ES ir visi kiti skrydžiai nuo 1500 iki 3500 km

600

Daugiau kaip 3500 km

 • Jei į galutinę paskirties vietą atvykta pavėlavus daugiau kaip 3 valandomis, keleiviai turi teisę į kompensaciją, jeigu vėluota ne dėl ypatingų aplinkybių.
 • Jeigu keleivis pavėlavo į jungiamąjį skrydį keliaudamas ES arba vykdamas į ES nepriklausančią šalį iš ES šalies, jis turėtų gauti kompensaciją, jei atvykti į galutinę paskirties vietą vėluoja daugiau kaip 3 valandas. Nesvarbu, ar jungiamąjį skrydį vykdantis vežėjas yra ES oro transporto bendrovė, ar ne ES oro transporto bendrovė.
 • Jei iš ES nepriklausančios šalies keleivis vyksta į gautinę paskirties vietą ES šalyje, o jungiamuosius skrydžius vieną po kito vykdo ne ES oro transporto bendrovės ir ES oro transporto bendrovės arba tik ES oro transporto bendrovės, teisė į kompensaciją įgyjama tik tų skrydžių, kuriuos vykdo ES oro transporto bendrovės, atveju, jei labai vėluojama atvykti į galutinę paskirties vietą.
 • Keleivis neturi teisės į kompensaciją, jei pavėluoja į jungiamąjį skrydį dėl to, kad užtruko saugumo patikra, arba jei nepaisė keleivių laipinimo laiko oro uoste, kuriame turėjo sėsti į kitą lėktuvą.
 • Jei keleivis sutinka skristi į kitą oro uostą, negu tas, kuris buvo numatytas pirminėje rezervacijoje, ir lėktuvas vėluoja, jis turi teisę į kompensaciją. Atvykimo laikas, naudojamas apskaičiuojant, kiek vėluojama, yra atvykimo į pradinėje rezervacijoje nurodytą oro uostą arba į paskirties vietą, dėl kurios susitarta su oro transporto bendrove, laikas. Transporto tarp alternatyvaus oro uosto ir pradinėje rezervacijoje nurodyto oro uosto arba sutartos paskirties vietos išlaidas turėtų padengti oro transporto bendrovė.

Jei oro transporto bendrovė keleiviui pasiūlė vykti kitu maršrutu ir jis galutinę paskirties vietą pasiekė pavėlavęs 2, 3 arba 4 valandomis, kompensacija gali būti sumažinta 50 %.

Kompensacija atsisakymo vežti dėl to, kad parduota daugiau bilietų nei yra vietų, atveju

Suma eurais

Atstumas

250

1500 km arba mažiau

400

Daugiau kaip 1500 km ES ir visi kiti skrydžiai nuo 1500 iki 3500 km

600

Daugiau kaip 3500 km

Jei keleivį atsisakoma vežti, jis visais atvejais turėtų gauti kompensaciją.

Jungiamasis skrydis. Viena rezervacija ir viena registracija

Jeigu keleivį atsisakoma vežti dėl to, kad, jungiamąjį skrydį vykdančios oro transporto bendrovės manymu, į tą skrydį jis būtų pavėlavęs (nes pirmasis skrydis buvo atidėtas), keleivis turi gauti kompensaciją.

Jei oro transporto bendrovė keleiviui pasiūlė vykti kitu maršrutu ir jis galutinę paskirties vietą pasiekė pavėlavęs 2, 3 arba 4 valandomis, kompensacija gali būti sumažinta 50 %.

Pagalba atsisakymo vežti atveju

Oro transporto bendrovės skrydžio laukiantiems keleiviams turėtų nemokamai teikti pagalbą. Kelionės sutrikdymo atveju keleiviai turėtų kreiptis į oro transporto bendrovę, kad nereikėtų ieškoti išeities patiems. Kai įmanoma, oro transporto bendrovės turėtų užtikrinti, kad nakvynės vietoje galėtų apsistoti neįgalieji asmenys ir juos lydintys tarnybiniai šunys. Pagalba, kuri turi būti suteikta:

 • gaivieji gėrimai,
 • maistas,
 • nakvynė (jei numatyta išvykti kitą dieną),
 • nuvežimas į nakvynės vietą ir atgal į oro uostą,
 • 2 telefono skambučiai, telekso, fakso pranešimai arba e. laiškai.

Jei pagalba nepasiūloma ir keleiviai patys susimokėjo už maistą, gėrimus ir kitus dalykus, oro transporto bendrovė turėtų jiems už tai kompensuoti, jeigu tos išlaidos buvo būtinos, pagrįstos ir tinkamos. Todėl reikia išsaugoti visus mokėjimo čekius. Teisę į pagalbą keleiviai turi tik tuomet, kai laukia nukreipimo į galutinę paskirties vietą kitu maršrutu panašiomis kelionės sąlygomis pirma pasitaikiusia proga arba kai laukia skrydžio atgal.

Išimtiniais atvejais oro transporto bendrovė gali nutarti suteikti mažiau pagalbos arba jos neteikti, jei dėl jos alternatyvaus arba atidėto skrydžio laukiantys keleiviai vėluotų dar labiau.

Pagalba skrydžio atšaukimo atveju

Oro transporto bendrovės skrydžio laukiantiems keleiviams turėtų nemokamai teikti pagalbą. Kelionės sutrikdymo atveju keleiviai turėtų kreiptis į oro transporto bendrovę, kad nereikėtų ieškoti išeities patiems. Kai įmanoma, oro transporto bendrovės turėtų užtikrinti, kad nakvynės vietoje galėtų apsistoti neįgalieji asmenys ir juos lydintys tarnybiniai šunys. Pagalba, kuri turi būti suteikta:

 • gaivieji gėrimai,
 • maistas,
 • nakvynė (jei numatyta išvykti kitą dieną),
 • nuvežimas į nakvynės vietą ir atgal į oro uostą,
 • 2 telefono skambučiai, telekso, fakso pranešimai arba e. laiškai.

Jei pagalba nepasiūloma ir keleiviai patys susimokėjo už maistą, gėrimus ir kitus dalykus, oro transporto bendrovė turėtų jiems už tai kompensuoti, jeigu tos išlaidos buvo būtinos, pagrįstos ir tinkamos. Todėl reikia išsaugoti visus mokėjimo čekius. Teisę į pagalbą keleiviai turi tik tuomet, kai laukia nukreipimo į galutinę paskirties vietą kitu maršrutu panašiomis kelionės sąlygomis pirma pasitaikiusia proga arba kai laukia skrydžio atgal.

Išimtiniais atvejais oro transporto bendrovė gali nutarti suteikti mažiau pagalbos arba jos neteikti, jei dėl jos alternatyvaus arba atidėto skrydžio laukiantys keleiviai vėluotų dar labiau.

Pagalba vėlavimo išskristi atveju

Jeigu oro transporto bendrovė numato, kad jūsų lėktuvas išskris vėliau nei skelbiama tvarkaraštyje, keleiviai turi teisę gauti maitinimą ir gaiviųjų gėrimų proporcingai laukimo laikui ir 2 kartus nemokamai paskambinti, išsiųsti e. laišką arba faksą. Tai, nuo kada turite teisę gauti minėtus dalykus, priklauso nuo vėlavimo trukmės ir jūsų skrydžio atstumo:

 • jei vėluojama išskristi dvi valandas ar ilgiau, kai skrydžio atstumas yra 1500 km arba trumpesnis,
 • jei vėluojama išskristi tris valandas ar ilgiau, kai tai yra Bendrijos vidaus skrydis, o jo atstumas didesnis nei 1500 km, ir visų kitų skrydžių atveju, kai jų atstumas yra 1500–3000 km,
 • jei vėluojama išskristi keturias valandas ar ilgiau visų kitų skrydžių atveju.

Kai naujas numatomas išvykimo laikas yra bent kitą dieną po iš pradžių tvarkaraštyje numatyto laiko, keleiviai turi teisę būti apgyvendinti viešbutyje  ir nuvežti į jį iš oro uosto ir parvežti atgal į oro uostą (jeigu jiems reikia likti nakvoti).

Oro transporto bendrovės skrydžio laukiantiems keleiviams turėtų nemokamai teikti pagalbą. Kelionės sutrikdymo atveju keleiviai turėtų kreiptis į oro transporto bendrovę, kad nereikėtų ieškoti išeities patiems. Kai įmanoma, oro transporto bendrovės turėtų užtikrinti, kad nakvynės vietoje galėtų apsistoti neįgalieji asmenys ir juos lydintys tarnybiniai šunys.

Jei pagalba nepasiūloma ir keleiviai patys susimokėjo už maistą ir gaiviuosius gėrimus, oro transporto bendrovė turėtų jiems už tai kompensuoti, jeigu tos išlaidos buvo būtinos, pagrįstos ir tinkamos. Todėl reikia išsaugoti visus mokėjimo čekius. Teisę į pagalbą keleiviai turi tik tuomet, kai laukia nukreipimo į galutinę paskirties vietą kitu maršrutu panašiomis kelionės sąlygomis pirma pasitaikiusia proga arba kai laukia skrydžio atgal.

Išimtiniais atvejais oro transporto bendrovė gali nutarti suteikti mažiau pagalbos arba jos neteikti, jei dėl jos alternatyvaus arba atidėto skrydžio laukiantys keleiviai vėluotų dar labiau.

Pagalba atsisakymo vežti, kai bilietų parduota daugiau nei yra vietų, atveju

Oro transporto bendrovės skrydžio laukiantiems keleiviams turėtų nemokamai teikti pagalbą. Kelionės sutrikdymo atveju keleiviai turėtų kreiptis į oro transporto bendrovę, kad nereikėtų ieškoti išeities patiems. Kai įmanoma, oro transporto bendrovės turėtų užtikrinti, kad nakvynės vietoje galėtų apsistoti neįgalieji asmenys ir juos lydintys tarnybiniai šunys. Pagalba, kuri turi būti suteikta:

 • gaivieji gėrimai,
 • maistas,
 • nakvynė (jei numatyta išvykti kitą dieną),
 • nuvežimas į nakvynės vietą ir atgal į oro uostą,
 • 2 telefono skambučiai, telekso, fakso pranešimai arba e. laiškai.

Jei pagalba nepasiūloma ir keleiviai patys susimokėjo už maistą, gėrimus ir kitus dalykus, oro transporto bendrovė turėtų jiems už tai kompensuoti, jeigu tos išlaidos buvo būtinos, pagrįstos ir tinkamos. Todėl reikia išsaugoti visus mokėjimo čekius. Teisę į pagalbą keleiviai turi tik tuomet, kai laukia nukreipimo į galutinę paskirties vietą kitu maršrutu panašiomis kelionės sąlygomis pirma pasitaikiusia proga arba kai laukia skrydžio atgal.

Išimtiniais atvejais oro transporto bendrovė gali nutarti suteikti mažiau pagalbos arba jos neteikti, jei dėl jos alternatyvaus arba atidėto skrydžio laukiantys keleiviai vėluotų dar labiau.

Pinigų grąžinimas, nukreipimas kitu maršrutu arba rezervacijos keitimas atsisakymo vežti atveju

Oro transporto bendrovė keleiviams turi suteikti galimybę pasirinkti vieną iš šių galimybių:

 1. atgauti pinigus už bilietą ir, jeigu neįvykęs keleivio skrydis yra jungiamasis, pirma pasitaikiusia proga grįžti į išvykimo oro uostą,
 2. pirma pasitaikiusia proga vykti į galutinę paskirties vietą kitu maršrutu arba
 3. vykti kitu maršrutu vėlesnę pasirinktą dieną panašiomis kelionės sąlygomis, jei yra laisvų vietų.

Pasirinkus vieną iš šių galimybių, naudotis kitomis dviem galimybėmis nebegalima, tačiau oro transporto bendrovė vis tiek gali privalėti išmokėti kompensaciją priklausomai nuo skrydžio atstumo ir vėlavimo atvykti, palyginti su pirminiu planuotu atvykimo laiku.

 • Jei oro transporto bendrovė nevykdo savo pareigų pasiūlyti pirma pasitaikiusia proga vykti kitu maršrutu arba grįžti panašiomis kelionės sąlygomis, ji privalo grąžinti už skrydį sumokėtus pinigus.
 • Jei oro transporto bendrovė nepasiūlo rinktis tarp pinigų susigrąžinimo ir nukreipimo kitu maršrutu, o pati viena nusprendžia grąžinti keleiviui už bilietą sumokėtus pinigus, jis turi teisę į tai, kad būtų apmokėtas dar ir pirminio bilieto ir naujojo bilieto (skrydžio panašiomis kelionės sąlygomis) kainų skirtumas.
 • Jei skrydžiai pirmyn ir atgal buvo rezervuoti atskirai skirtingose oro transporto bendrovėse, ir skrydis pirmyn atšaukiamas, pinigai turi būti grąžinti tikatšauktą skrydį.

Tačiau jei skrydžius pirmyn ir atgal vykdo skirtingos oro transporto bendrovės, tačiau jie priklauso tai pačiai rezervacijai, atšaukus skrydį pirmyn, keleiviai turi toliau nurodytas teises:

 • kompensacijos,
 • pasirinkimo, ar atgauti pinigus už visą bilietą (skrydžius pirmyn ir atgal), ar pirmyn vykti kitu maršrutu.

Pinigų grąžinimas, nukreipimas kitu maršrutu arba rezervacijos keitimas skrydžio atšaukimo atveju

Oro transporto bendrovė keleiviams turi suteikti galimybę pasirinkti vieną iš šių galimybių:

 1. atgauti pinigus už bilietą ir, jeigu neįvykęs keleivio skrydis yra jungiamasis, pirma pasitaikiusia proga grįžti į išvykimo oro uostą,
 2. pirma pasitaikiusia proga vykti į galutinę paskirties vietą kitu maršrutu arba
 3. vykti kitu maršrutu vėlesnę pasirinktą dieną panašiomis kelionės sąlygomis, jei yra laisvų vietų.

Dėl koronaviruso pandemijos, kaip kompensacijos alternatyvą, vežėjai išduoda talonus, kuriuos vėliau galima panaudoti perkant kitus bilietus.

Tokiu atveju keleiviui visada turi būti suteikta galimybė rinktis, ar susigrąžinti pinigus, ar gauti taloną.

Pasirinkus vieną iš šių trijų galimybių, naudotis kitomis dviem galimybėmis nebegalima, tačiau oro transporto bendrovė vis tiek gali privalėti išmokėti kompensaciją priklausomai nuo skrydžio atstumo ir vėlavimo atvykti, palyginti su pirminiu planuotu atvykimo laiku.

Jeigu skrydžius pirmyn ir atgal vykdo skirtingos oro transporto bendrovės, tačiau jie priklauso tai pačiai rezervacijai, atšaukus skrydį pirmyn, keleiviai turi toliau nurodytas teises:

Pinigų už bilietą grąžinimas ir atgalinis skrydis ilgo vėlavimo išvykti (5 valandas arba daugiau) atveju

Jeigu lėktuvas vėluoja išskristi ne mažiau kaip 5 valandas, oro transporto bendrovė turi grąžinti keleiviams pinigus už bilietus, o jeigu tai jungiamasis skrydis – pasiūlyti galimybę pirma pasitaikiusia proga grįžti į išvykimo oro uostą.

Pinigų grąžinimas, nukreipimas kitu maršrutu arba rezervacijos keitimas atsisakymo vežti dėl to, kad parduota daugiau bilietų nei yra vietų, atveju

Oro transporto bendrovė keleiviams turi suteikti galimybę pasirinkti vieną iš šių galimybių:

 1. atgauti pinigus už bilietą ir, jeigu neįvykęs keleivio skrydis yra jungiamasis, pirma pasitaikiusia proga grįžti į išvykimo oro uostą,
 2. pirma pasitaikiusia proga vykti į galutinę paskirties vietą kitu maršrutu arba
 3. vykti kitu maršrutu vėlesnę pasirinktą dieną panašiomis kelionės sąlygomis, jei yra laisvų vietų.

Pasirinkus vieną iš šių trijų galimybių, naudotis kitomis dviem galimybėmis nebegalima, tačiau oro transporto bendrovė vis tiek gali privalėti išmokėti kompensaciją priklausomai nuo skrydžio atstumo ir vėlavimo atvykti, palyginti su pirminiu planuotu atvykimo laiku.

 • Jei oro transporto bendrovė nevykdo savo pareigų pasiūlyti pirma pasitaikiusia proga vykti kitu maršrutu arba grįžti panašiomis kelionės sąlygomis, ji privalo grąžinti už skrydį sumokėtus pinigus.
 • Jei oro transporto bendrovė nepasiūlo rinktis tarp pinigų susigrąžinimo ir nukreipimo kitu maršrutu, o pati viena nusprendžia grąžinti keleiviui už bilietą sumokėtus pinigus, jis turi teisę į tai, kad būtų apmokėtas dar ir pirminio bilieto ir naujojo bilieto (skrydžio panašiomis kelionės sąlygomis) kainų skirtumas.
 • Jei skrydžiai pirmyn ir atgal buvo rezervuoti atskirai skirtingose oro transporto bendrovėse, ir skrydis pirmyn atšaukiamas, pinigai turi būti grąžinti tikatšauktą skrydį.

Tačiau jei skrydžius pirmyn ir atgal vykdo skirtingos oro transporto bendrovės, tačiau jie priklauso tai pačiai rezervacijai, atšaukus skrydį pirmyn, keleiviai turi toliau nurodytas teises:

 • kompensacijos,
 • pasirinkimo, ar atgauti pinigus už visą bilietą (skrydžius pirmyn ir atgal), ar pirmyn vykti kitu maršrutu.

Skrydžio atšaukimas ypatingomis aplinkybėmis

Dėl ypatingų aplinkybių gali būti atšauktas arba atidėtas ne vienas skrydis į galutinę paskirties vietą. Ypatingų aplinkybių pavyzdžiai: oro eismo valdymo sprendimai, politinis nestabilumas, nepalankios oro sąlygos, pavojus saugumui.

Ypatingomis aplinkybėmis nelaikoma:

 • dauguma techninių problemų, kurios nustatomos atliekant techninę orlaivių priežiūrą arba kyla dėl to, kad orlaivis prastai prižiūrimas,
 • įlaipinimo trapo susidūrimas su orlaiviu,

Bet koks streikas, turintis įtakos oro transporto bendrovės veiklai, gali būti laikomas ypatingomis aplinkybėmis, tačiau tam, kad būtų atleista nuo prievolės mokėti kompensaciją, oro transporto bendrovė turi įrodyti, kad: 1) ypatingos aplinkybės susijusios su vėlavimu arba atšaukimu ir 2) vėlavimo ar atšaukimo nebuvo įmanoma išvengti net ir ėmusis visų pagrįstų priemonių.

Jeigu oro transporto bendrovė nepateiktų jus tenkinančio paaiškinimo, tolesnės pagalbos galite kreiptis į savo nacionalinę institucijąpdfen .

Skrydžio atidėjimas ypatingomis aplinkybėmis

Dėl ypatingų aplinkybių gali būti atšauktas arba atidėtas ne vienas skrydis į galutinę paskirties vietą. Ypatingų aplinkybių pavyzdžiai: oro eismo valdymo sprendimai, politinis nestabilumas, nepalankios oro sąlygos, pavojus saugumui.

Ypatingomis aplinkybėmis nelaikoma:

 • dauguma techninių problemų, kurios nustatomos atliekant techninę orlaivių priežiūrą arba kyla dėl to, kad orlaivis prastai prižiūrimas,
 • įlaipinimo trapo susidūrimas su orlaiviu,

Bet koks streikas, turintis įtakos oro transporto bendrovės veiklai, gali būti laikomas ypatingomis aplinkybėmis, tačiau tam, kad būtų atleista nuo prievolės mokėti kompensaciją, oro transporto bendrovė turi įrodyti, kad: 1) ypatingos aplinkybės susijusios su vėlavimu arba atšaukimu ir 2) vėlavimo ar atšaukimo nebuvo įmanoma išvengti net ir ėmusis visų pagrįstų priemonių.

Jeigu oro transporto bendrovė nepateiktų jus tenkinančio paaiškinimo, tolesnės pagalbos galite kreiptis į savo nacionalinę institucijąpdfen .

Pasinaudokite savo teisėmis

Jei manote, kad nebuvo užtikrintos jūsų teisės, galima pasinaudoti kelių formų teisių gynimo priemonėmis. Vis dėlto skundą pirmiausia reikėtų pateikti oro transporto bendrovei.

Skundas oro transporto bendrovei

Visais atvejais skundą pirmiausia reikėtų teikti oro transporto bendrovei, naudojantis jos parengta skundų forma arba ES oro transporto keleivių teisių forma[119 KB] .

Skundas nacionalinėms institucijoms

Jeigu oro transporto bendrovės nepateikia atsakymo per 2 mėnesius arba jeigu jos atsakymas netenkina, keleivis gali per pagrįstą laikotarpį pateikti skundą tos šalies, kurioje įvyko incidentas, atitinkamai nacionalinei institucijaipdfen . Nacionalinė institucija turėtų pateikti keleiviui teisiškai neįpareigojančią teisinę nuomonę, kaip elgtis tokiu atveju.

Naudojimasis alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) subjektų paslaugomis ir (arba) elektroninio ginčų sprendimo procedūra (EGS)

Taip pat galima pabandyti išspręsti ginčą neteismine tvarka arba naudojantis alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) subjekto paslaugomis. Jei bilietas pirktas internetu, skundą galima teikti naudojantis elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platforma. AGS ir EGS gali naudotis tik ES gyventojai.

Kreipimasis į teismą

Galima pradėti oficialią teisinę procedūrą ir pagal ES taisykles pateikti kompensacijos ieškinį naudojantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Jei skrydžius vykdo ES oro transporto bendrovė, skundą galima pateikti atvykimo arba išvykimo vietoje. Ta pati taisyklė taikoma jungiamiesiems skrydžiams, kurie užsakyti viena rezervacija, tačiau kuriuos gali vykdyti skirtingi oro vežėjai. Galima kreiptis ir į tos šalies, kurioje oro transporto bendrovė registruota, teismus.

Jeigu oro transporto bendrovė nėra registruota ES šalyje, galima kreiptis į ES šalies, kurioje yra atvykimo, išvykimo arba persėdimo į jungiamąjį skrydį vieta, teismus. Laikotarpis, per kurį galima paduoti oro transporto bendrovę į nacionalinį teismą, nustatytas remiantis kiekvienos ES šalies ieškinio senaties taisyklėmis.

Su oro transporto keleivių teisėmis susijusių problemų atveju, pagalbos ir patarimų taip pat galima kreiptis į vietos Europos vartotojų centrąen.

Svarbi informacija asmenims, perduodantiems tvarkyti savo reikalavimus reikalavimų administravimo agentūroms: Informacinis pranešimas dėl atitinkamų ES vartotojų apsaugos, prekybos ir duomenų apsaugos teisės aktų, taikytinų administravimo agentūrų veiklai, susijusiai su Reglamentu (EB) Nr. 261/2004 dėl oro transporto keleivių teisių.

DUK.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pasidalyti šiuo puslapiu: