Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Paskutinį kartą tikrinta 2018-04-30

Išlaikymo prievolės (parama šeimos nariams)

Išlaikymo prievoles reglamentuojančios taisyklės įvairiose ES šalyse skiriasi, o parama nėra visur vienoda. Tačiau jei jūs turite mokėti išlaikymo išmokas kitoje ES šalyje gyvenančiam asmeniui arba gauti tokias išmokas iš kitoje ES šalyje gyvenančio asmens, taikomos ES taisyklės.

Kur galite pateikti išlaikymo išmokų prašymą?

Išlaikymo išmokų prašymai paprastai teikiami:

  • šalies, kurioje gyvena buvęs partneris arba giminaitis, teismams;
  • šalies, kurioje gyvena išlaikymo išmokų prašantis asmuo, teismams;
  • teismams, kurie atsako už bylas, susijusias su asmens civiline būkle (pvz., skyrybomis) arba tėvų pareigomis, jei klausimas dėl išlaikymo susijęs su tokiomis bylomis.

Jei jūsų buvęs sutuoktinis arba giminaitis sutinka, laikydamiesi tam tikrų sąlygų galite drauge nuspręsti, kuris teismas turėtų nagrinėti jūsų bylą. Tačiau to negalima daryti, jei ginčas susijęs su jaunesnio kaip 18 metų vaiko išlaikymo prievolėmis. 

Pagal kokius teisės aktus sprendžiamos išlaikymo bylos?

Atvejais, su kuriais susijusios dvi arba daugiau ES šalių, išlaikymui nebūtinai taikoma tos šalies, kurioje galite pateikti prašymą, teisė.

Sužinokite, kokie teisės aktai taikomi jūsų išlaikymo bylai, kaip išspręsti teisės aktų kolizijos atvejį ir kokie gali būti padariniai.

ES šalies, kurioje gyvenate, už išlaikymo klausimus atsakinga centrinė institucija gali jums padėti pateikti išlaikymo išmokų prašymą užsienyje. Ieškokite kompetentingos centrinės institucijos.

Sprendimų dėl išlaikymo vykdymo užtikrinimas užsienyje

Vienoje iš ES šalių priimtas ir paskelbtas vykdytinu sprendimas dėl išlaikymo bus vykdytinas bet kurioje kitoje ES šalyje.

Danijos išimtis

Danijoje priimti sprendimai dėl išlaikymo skelbiami vykdytinais laikantis supaprastintos procedūros.

ES šalies, kurioje gyvenate, už išlaikymo klausimus atsakinga centrinė institucija gali jums padėti išieškoti išlaikymo išmokas. Ieškokite kompetentingos centrinės institucijos.

Daugiau įvairių šalių informacijos apie vykdymo užtikrinimo priemones, supaprastintą ES tvarką, pagal kurią užtikrinamas sprendimų dėl išlaikymo vykdymas, ir atsakingas valdžios institucijas pateikta toliau.

Pasirinkite šalį:

 

ES teisės aktai
Viešosios konsultacijos
    Pagalbos tarnybos
    Pagalba ir patarimai