Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 28/02/2017

Alimenty – świadczenia na rzecz członków rodziny

Przepisy dotyczące zobowiązań alimentacyjnych różnią się zależnie od kraju UE, a poziom wsparcia nie wszędzie jest taki sam. Jednak w sytuacji, gdy świadczenia alimentacyjne są wypłacane w jednym kraju UE, a otrzymywane w innym, zastosowanie mają przepisy unijne.

W którym kraju można wnieść sprawę o alimenty?

Sprawę dotyczącą świadczeń alimentacyjnych można wnieść głównie do sądów:

  • w kraju, w którym mieszka były partner lub krewny, którego dotyczą roszczenia
  • w kraju, w którym mieszka osoba dochodząca roszczeń alimentacyjnych
  • do sądów właściwych w sprawach związanych ze stanem cywilnym (np. rozwód) lub władzą rodzicielską – o ile kwestia alimentów jest powiązana z takimi sprawami.

Jeżeli Twój były współmałżonek lub krewny wyrazi na to zgodę, pod pewnymi warunkami możecie wspólnie wybrać, który sąd ma orzekać w Waszej sprawie. Nie ma jednak takiej możliwości, jeżeli spór dotyczy obowiązku alimentacyjnego względem dziecka poniżej 18. roku życia. 

Które przepisy mają zastosowanie do mojej sprawy alimentacyjnej?

W sprawach z udziałem dwóch lub większej liczby krajów UE prawem regulującym zobowiązania alimentacyjne wcale nie musi być prawo kraju, w którym możesz złożyć wniosek.

Dowiedz się, które przepisy mają zastosowanie do Twojej sprawy alimentacyjnej, co można poradzić, jeśli sprawa jest powiązana z prawem różnych państw, i jakich skutków możesz się spodziewać.

Urząd do spraw alimentacyjnych w kraju UE, w którym mieszkasz, może pomóc Ci złożyć za granicą wniosek o alimenty: wyszukaj właściwy urząd.

Wykonanie wyroku zasądzającego alimenty za granicą

Orzeczenie w sprawie alimentów wydane i objęte zezwoleniem na wykonanie w jednym kraju UE będzie też podlegało wykonaniu w innym kraju UE.

Wyjątek: Dania

W przypadku orzeczeń wydanych w Danii istnieje uproszczona procedura stwierdzenia wykonalności wyroku zasądzającego alimenty.

Urząd do spraw alimentacyjnych w kraju UE, w którym mieszkasz, może pomóc Ci w dochodzeniu alimentów: wyszukaj właściwy urząd.

Dowiedz się więcej o środkach egzekucyjnych, uproszczonej unijnej procedurze wykonania wyroków zasądzających alimenty i odpowiednich organach w krajach UE:

Wybierz kraj:

 

Konsultacje publiczne
    Potrzebujesz pomocy lub porady?
    Skontaktuj się z działem pomocy