Ostatnio sprawdzono: 06/05/2022

Odpowiedzialność rodzicielska

Jako rodzic odpowiadasz za wychowanie swoich dzieci, ich edukację i majątek. Masz także prawo do występowania w charakterze ich przedstawiciela prawnego.

We wszystkich krajach UE tzw. władzę rodzicielską nad dzieckiem sprawuje automatycznie matka, a także pozostający w związku małżeńskim ojciec. W większości przypadków rodzice wspólnie sprawują władzę rodzicielską.

Jednak zasady określające, czy takie prawa i obowiązki ma ojciec niebędący w związku małżeńskim, różnią się zależnie od kraju.

Sprawdź, jakie przepisy obowiązują w wybranym kraju:

Wybierz kraj:

 • Austriaatpl
 • Belgiabepl
 • Bułgariabgpl
 • Chorwacjacrpl
 • Cyprcypl
 • Czechyczpl
 • Daniadken
 • Estoniaeepl
 • Finlandiafipl
 • Francjafrpl
 • Niemcydepl
 • Grecjagrpl
 • Węgryhupl
 • Irlandiaiepl
 • Włochyitpl
 • Łotwalvpl
 • Litwaltpl
 • Luksemburglupl
 • Maltamtpl
 • Niderlandynlpl
 • Polskaplpl
 • Portugaliaptpl
 • Rumuniaropl
 • Słowacjaskpl
 • Słoweniasipl
 • Hiszpaniaespl
 • Szwecjasepl

Opieka nad dzieckiem i prawo do odwiedzin

Każdy kraj UE stosuje swoje własne przepisy regulujące kwestie opieki i prawa do odwiedzin. Przepisy krajowe określają:

Wszystkie kraje UE respektują prawo dzieci do osobistej relacji i bezpośredniego kontaktu z obojgiem rodziców, nawet w sytuacji, gdy mieszkają oni w różnych krajach.

W przypadku rozwodu lub separacji ważne jest ustalenie, czy dzieci będą mieszkać z jednym z rodziców, czy z obojgiem na przemian. Ty i Twój były partner możecie dążyć do obopólnej zgody.

Postępowanie sądowe w sprawie opieki nad dzieckiem i prawa do odwiedzin

Jeśli nie możesz dojść do porozumienia z byłym partnerem co do opieki nad dzieckiem lub prawa do odwiedzin, prawdopodobnie zdecydujesz się wnieść sprawę do sądu.

W sytuacjach, kiedy w grę wchodzi więcej niż jeden kraj (np. jeśli rodzice nie mieszkają w tym samym kraju), sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej rozpatruje sąd znajdujący się w kraju, w którym dziecko przeważnie mieszka.

Jeśli wyraźnie uzgodnisz to z byłym partnerem, sąd wydający orzeczenie w sprawie rozwodu rozstrzygnie również związane z rozwodem kwestie władzy rodzicielskiej.

Mając na uwadze dobro dziecka, sąd wyda orzeczenie o prawie do opieki nad dzieckiem i prawie do odwiedzin oraz wyznaczy miejsce zamieszkania dziecka.

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń

Orzeczenia sądu w sprawie władzy rodzicielskiej wydane w jednym z krajów UE są uznawane we wszystkich krajach UE bez żadnych dodatkowych formalności.

Wykonanie tych orzeczeń ułatwia ujednolicona procedura.

Sprawdź, jak przebiega uznawanie i wykonywanieOtwórz link do strony zewnętrznej orzeczeń dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej w innych krajach UE.

W konkretnej sytuacji odpowiednie działania pomogą podjąć organy centralne zajmujące się kwestiami związanymi z władzą rodzicielską. Wyszukaj centralny urząd odpowiedzialny za sprawy małżeńskie i odpowiedzialność rodzicielskąOtwórz link do strony zewnętrznej

Uwaga

Wyjątek – Dania

Unijne przepisy w sprawie odpowiedzialności rodzicielskiej (np. jurysdykcji czy uznawania i egzekwowania orzeczeń) nie obejmują Danii.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: