Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 22/07/2020

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Skutki brexitu

Początkujący przedsiębiorcy – jak zakwalifikować się do udziału w programie

Osoby, które właśnie założyły firmę lub mają taki zamiar, mogą ubiegać się o udział w programie wymian zagranicznych Erasmus dla młodych przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy uczestniczący w programie – który jest częściowo finansowany ze środków UE – mogą spędzić pewien czas w innym kraju UE, pracując i ucząc się od doświadczonego przedsiębiorcy. Uwaga: jest to program wymian, a nie płatne zatrudnienie.

Aby zakwalifikować się do udziału w programie, musisz uzasadnić swoją motywację i być zdecydowany na założenie firmy. Będziesz też musiał przedstawić dobry pomysł na działalność wraz z realnym biznesplanem. Będziesz musiał również ponieść część kosztów pobytu za granicą z własnej kieszeni.

Możesz złożyć wniosek, nawet jeśli już założyłeś działalność, pod warunkiem że w chwili składania wniosku nie prowadzisz jej przez okres dłuższy niż 3 lata.

Ponadto musisz mieć ukończone 18 lat i zamieszkiwać w jednym z krajów UE lub w kraju, który uczestniczy w programie COSME, co najmniej przez 180 dni poprzedzających złożenie wniosku.

Czas trwania programu

Program może trwać od 1 do 6 miesięcy. Zalecane jest nieprzerywanie wymiany, chociaż okres pobytu można również podzielić na kilka części, tak aby zmieścić się w terminie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia programu.

Z kim należy się skontaktować?

W większości krajów istnieją lokalne punkty kontaktowe (Organizacja Pośrednicząca – OP). Udzielają one informacji i porad, również przy wypełnieniu wniosku, oraz wypłacają wsparcie finansowe. Jeżeli w Twoim kraju nie ma OP, możesz skontaktować się z taką organizacją w innym kraju.

Wsparcie finansowe UE

Możesz ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych na pokrycie części kosztów podróży i utrzymania na miejscu w okresie Twojego uczestnictwa w programie. Wysokość dofinansowania różni się w zależności od kraju.

Wsparcie finansowe w poszczególnych krajach

Kraj pobytu początkującego przedsiębiorcy Kwota (w euro) wypłacana miesięcznie w czasie pobytu
Dania 1100
Irlandia, Wielka Brytania 1000
Finlandia, Szwecja 950
Austria, Francja, Islandia, Włochy 900
Belgia, Niemcy, Luksemburg, Holandia, Hiszpania 830
Cypr, Grecja, Portugalia 780
Turcja 750
Chorwacja, Malta, Słowenia 720
Estonia, Węgry 670
Armenia, Czechy, Łotwa, Polska, Słowacja 610
Bułgaria, Macedonia Północna, Litwa, Czarnogóra, Rumunia, Serbia 560
Albania, Mołdawia 530
Najbardziej oddalone regiony UE, kraje i terytoria zamorskie, przedsiębiorcy o specjalnych potrzebach 1100

Jak złożyć wniosek

Wymagane dokumenty:

Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku dla początkujących przedsiębiorcówpdfen

Firma przyjmująca początkującego przedsiębiorcę

Doświadczeni przedsiębiorcy, którzy z powodzeniem prowadzą działalność, oraz właściciele małych firm mogą przyjąć w swojej firmie początkującego przedsiębiorcęuczestniczącego w programie wymian. Uczestnictwo w programie może dać wiele korzyści:

Jak złożyć wniosek jako przedsiębiorca przyjmujący

Warunki uczestnictwa w programie dla przedsiębiorcy przyjmującego:

Więcej informacji o Twojej roli jako przedsiębiorcy przyjmującego i związanych z tym zadaniach możesz znaleźć w Przewodniku dla przedsiębiorców przyjmujących uczestników wymianpdfen .

Powiązane tematy

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Udostępnij tę stronę: