Ostatnio sprawdzono: 15/02/2019

Pracownicy delegowani

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Jako pracodawca musisz przestrzegać przepisów dotyczących pracowników oddelegowanych do pracy w innym kraju UE na czas określony. W okresie oddelegowania musisz zagwarantować pracownikom takie same warunki zatrudnienia jak warunki obowiązujące w kraju UE, w którym wykonują oni pracę.

Udostępnij tę stronę: