Ostatnio sprawdzono: 31/05/2022

Pracownicy delegowani

Jako pracodawca musisz przestrzegać przepisów dotyczących pracowników oddelegowanych do pracy w innym kraju UE na czas określony. W okresie oddelegowania musisz zagwarantować pracownikom takie same warunki zatrudnienia jak warunki obowiązujące w kraju UE, w którym wykonują oni pracę.

Udostępnij tę stronę: