Ostatnio sprawdzono: 13/07/2020

Równe traktowanie

Skutki brexitu

Zasady i warunki przedstawione na tej stronie mają zastosowanie co najmniej do 31 grudnia 2020 r.:

  • Obywatele UE wciąż mają pełny dostęp do brytyjskiego rynku pracy i zachowują wszystkie prawa przysługujące pracownikom na mocy przepisów UE;
  • Obywatele Wielkiej Brytanii wciąż mają pełny dostęp do unijnego rynku pracy i zachowują wszystkie prawa przysługujące pracownikom na mocy przepisów UE.

Jeżeli masz problem z wyegzekwowaniem swoich praw, skorzystaj z naszej pomocy.

Obywatele UE pracujący w innym kraju UE i ich rodziny mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele kraju, w którym przebywają.

Prawa i świadczenia w kraju, w którym pracujesz, mogą jednak różnić się od tych, które obowiązują w Twoim kraju rodzinnym.

Znaleźć pracę – publiczne służby zatrudnienia

Jako obywatel UE poszukujący pracy w innym kraju UE masz prawo do takiego samego wsparcia ze strony publicznych służb zatrudnienia jak obywatele danego kraju.

Publiczne służby zatrudnienia – kontakt

W miejscu pracy

Jako obywatel UE musisz być traktowany w dokładnie taki sam sposób, jak Twoi współpracownicy będący obywatelami państwa przyjmującego.

Zasada ta obejmuje:

Świadczenia

Jako obywatelowi UE przysługują Ci takie same świadczenia społeczne jak miejscowym pracownikom, od pierwszego dnia zatrudnienia w nowym kraju (jako pracownik zatrudniony lub osoba samozatrudniona).

Możesz mieć również prawo do świadczeń niezwiązanych bezpośrednio z zatrudnieniem, takich jak: zniżki na przejazdy kolejowe, dodatkowe emerytury, stypendia naukowe, zasiłki dla Twoich bezrobotnych dzieci poszukujących pierwszej pracy itp.

Mogą Ci także przysługiwać świadczenia niefinansowe, np. prawo do skorzystania z usług tłumacza podczas rozprawy sądowej.

Jako obywatelowi UE będą Ci również przysługiwać świadczenia, do których mają prawo pracownicy i ich rodziny, którzy mieszkają w tym kraju.

Więcej informacji o prawach do świadczeń społecznych – m.in. zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń rodzinnych i rent.

Pracownicy transgraniczni

Jeśli mieszkasz w jednym kraju, a pracujesz w drugim, masz prawo zamieszkać w kraju, w którym pracujesz, nawet jeśli nie jesteś jego obywatelem.

Jeśli pracujesz za granicą, jesteś uważany za osobę posiadającą wystarczające środki, aby się utrzymać.

Jeśli masz problemy z uzyskaniem świadczeń w kraju, w którym mieszkasz, skontaktuj się z naszymi służbami pomocy.

Prawdziwa historia

Dowiedz się, jakie świadczenia przysługują Ci w nowym kraju

Rosita pochodzi z Włoch, ale pracuje i mieszka we Francji z mężem i trojgiem dzieci. Złożyła wniosek o zniżkę na przejazdy kolejowe dla dużych rodzin, ale spotkała się z odmową, ponieważ ani ona, ani jej dzieci nie są obywatelami francuskimi.

Rosita powinna ponownie złożyć wniosek w tej sprawie, a w razie potrzeby zwrócić się o pomoc do odpowiednich służb UE. Wszyscy pracownicy na terenie UE mający duże rodziny (w wielu krajach oznacza to troje lub więcej dzieci) od pierwszego dnia zatrudnienia są uprawnieni do tańszych przejazdów kolejowych w kraju, w którym pracują – o ile takie zniżki istnieją i oferuje się je obywatelom danego kraju.

Pozostanie za granicą po utracie pracy

Jeśli, mieszkając w innym kraju, stracisz pracę, masz prawo do pozostania w tym kraju. Więcej informacji na temat warunków i formalności

Więcej informacji oraz pomoc można uzyskać od organów odpowiedzialnych za promowanie równego traktowaniaen w poszczególnych krajach UE.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Udostępnij tę stronę: