Ostatnio sprawdzono: 23/05/2022

Równe traktowanie w pracy

Jako obywatel UE masz prawo do równego traktowania w zakresie: rekrutacji, warunków pracy, awansu, wynagrodzenia, dostępu do szkoleń zawodowych, emerytur pracowniczych i zwolnienia z pracy. Dyskryminacja w miejscu pracy ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne lub rasowe, religię lub przekonania albo orientację seksualną jest zakazana w całej UE zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Jako obywatel UE musisz być traktowany dokładnie tak samo jak miejscowi pracownicy, którzy są obywatelami danego kraju, jeśli chodzi o prawa pracownicze, świadczenia socjalne i dostęp do publicznych służb zatrudnienia. Kraj przyjmujący może jednak odmówić Ci prawa do wsparcia dochodu – lub do innych świadczeń – przez pierwsze 3 miesiące Twojego pobytu (np. jeśli przebywasz tam jako pracownik sezonowy albo złożyłeś wniosek o wsparcie dochodu po przepracowaniu jednego miesiąca), a nawet dłużej – jeśli przybyłeś tam jako osoba poszukująca pracy.

Przed jakimi rodzajami dyskryminacji masz zapewnioną prawną ochronę?

Sprawdź rodzaje dyskryminacji

Racjonalne dostosowanie

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną możesz potrzebować dostosowań na stanowisku pracy lub w miejscu pracy, które umożliwią Ci wykonywanie obowiązków i rozwój zawodowy, a także udział w szkoleniach. Osoby niepełnosprawne mogą zwrócić się o podjęcie przez pracodawcę rozsądnych działań przystosowawczych do wymagań wynikających z niepełnosprawności. Takie działania mogą odnosić się do wszystkich czynności związanych z pracą: od procesu ubiegania się o pracę do zakończenia stosunku pracy oraz do warunków pracy i świadczeń dodatkowychmogą zwrócić się o podjęcie przez pracodawcę rozsądnych działań przystosowawczych do wymagań wynikających z niepełnosprawności. Takie działania mogą odnosić się do wszystkich czynności związanych z pracą: od procesu ubiegania się o pracę do zakończenia stosunku pracy oraz do warunków pracy i świadczeń dodatkowych.

Jak dochodzić swoich praw

Jeśli uważasz, że doświadczasz dyskryminacji, możesz zgłosić sprawę do krajowego organu ds. równości en . Niektóre z tych organów mogą jedynie udzielić Ci przydatnych informacji na temat Twojej sytuacji, podczas gdy inne mogą pomóc w złożeniu skargi, a nawet, za Twoją zgodą, skierować Twoją sprawę do właściwych sądów.

W zależności od przepisów krajowych możesz mieć prawo do odszkodowania lub powrotu na stanowisko pracy. Możliwe też, że Twój pracodawca otrzyma nakaz podjęcia odpowiednich działań w celu zaradzenia dyskryminacji i zapewnienia racjonalnych dostosowań.

Możesz również skontaktować się z organizacjami, takimi jak związki zawodowe lub organizacje pozarządowe, jak również prawnikami, aby uzyskać pomoc i poradę.

Informacje o poszczególnych krajach

Wybierz kraj

Zobacz także:

Jak wprowadzić rozsądne usprawnienia w praktyce - przewodnik po obiecujących praktykachOtwórz link do strony zewnętrznej

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: