Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 13/09/2017

Równe traktowanie

Obywatele UE pracujący w innym kraju UE i ich rodziny mają prawo do takiego samego traktowania jak obywatele kraju, w którym przebywają.

Prawa i świadczenia w kraju, w którym pracujesz, mogą jednak różnić się od tych, które obowiązują w Twoim kraju rodzinnym.

Znaleźć pracę – publiczne służby zatrudnienia

Jako obywatel UE poszukujący pracy w innym kraju UE masz prawo do takiego samego wsparcia ze strony publicznych służb zatrudnienia jak obywatele danego kraju.

Publiczne służby zatrudnienia – kontakt

W miejscu pracy

Jako obywatel UE musisz być traktowany w dokładnie taki sam sposób, jak Twoi współpracownicy będący obywatelami państwa przyjmującego.

Zasada ta obejmuje:

 • wynagrodzenie oraz inne warunki zatrudnienia i pracy
 • bezpieczeństwo i higienę pracy
 • dostęp do szkoleń, kształcenia w szkołach zawodowych i ośrodkach doskonalenia zawodowego – dla Ciebie i Twoich dzieci
 • dostęp do mieszkań, w tym mieszkań socjalnych lub ułatwiony dostęp do posiadania mieszkania
 • prawo wstępowania do związków zawodowych, czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach na stanowiska administracyjne lub kierownicze w związkach
 • przywileje socjalne i podatkowe
 • zwolnienia, ponowne zatrudnienie i powrót do pracy.

Świadczenia

Jako obywatelowi UE przysługują Ci takie same świadczenia społeczne jak miejscowym pracownikom, od pierwszego dnia zatrudnienia w nowym kraju (jako pracownik zatrudniony lub osoba samozatrudniona).

Możesz mieć również prawo do świadczeń niezwiązanych bezpośrednio z zatrudnieniem, takich jak: zniżki na przejazdy kolejowe, dodatkowe emerytury, stypendia naukowe, zasiłki dla Twoich bezrobotnych dzieci poszukujących pierwszej pracy itp.

Mogą Ci także przysługiwać świadczenia niefinansowe, np. prawo do skorzystania z usług tłumacza podczas rozprawy sądowej.

Jako obywatelowi UE będą Ci również przysługiwać świadczenia, do których mają prawo pracownicy i ich rodziny, którzy mieszkają w tym kraju.

Więcej informacji o prawach do świadczeń społecznych – m.in. zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń rodzinnych i rent.

Pracownicy transgraniczni

Jeśli mieszkasz w jednym kraju, a pracujesz w drugim, masz prawo zamieszkać w kraju, w którym pracujesz, nawet jeśli nie jesteś jego obywatelem.

Jeśli pracujesz za granicą, jesteś uważany za osobę posiadającą wystarczające środki, aby się utrzymać.

Jeśli masz problemy z uzyskaniem świadczeń w kraju, w którym mieszkasz, skontaktuj się z naszymi służbami pomocy.

Prawdziwa historia

Dowiedz się, jakie świadczenia przysługują Ci w nowym kraju

Rosita pochodzi z Włoch, ale pracuje i mieszka we Francji z mężem i trojgiem dzieci. Złożyła wniosek o zniżkę na przejazdy kolejowe dla dużych rodzin, ale spotkała się z odmową, ponieważ ani ona, ani jej dzieci nie są obywatelami francuskimi.

Rosita powinna ponownie złożyć wniosek w tej sprawie, a w razie potrzeby zwrócić się o pomoc do odpowiednich służb UE. Wszyscy pracownicy na terenie UE mający duże rodziny (w wielu krajach oznacza to troje lub więcej dzieci) od pierwszego dnia zatrudnienia są uprawnieni do tańszych przejazdów kolejowych w kraju, w którym pracują – o ile takie zniżki istnieją i oferuje się je obywatelom danego kraju.

Pozostanie za granicą po utracie pracy

Jeśli, mieszkając w innym kraju, stracisz pracę, masz prawo do pozostania w tym kraju. Więcej informacji na temat warunków i formalności

Więcej informacji oraz pomoc można uzyskać od organów odpowiedzialnych za promowanie równego traktowaniaEnglish w poszczególnych krajach UE.

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy