Życie i podróże
Ostatnio sprawdzono: 15/09/2022

Rejestracja chemikaliów w UE (rozporządzenie REACH)

Jeśli w obrębie EOG (W tym przypadku 27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) produkujesz lub importujesz co najmniej tonę substancji chemicznej rocznie, musisz zgłosić ten fakt w bazie danych REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) dotyczy rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Rozporządzenie REACH dotyczy wszystkich substancji chemicznych, zarówno tych potrzebnych do procesów przemysłowych, jak i tych wykorzystywanych na co dzień, znajdujących się na przykład w farbach, produktach czyszczących, odzieży, meblach bądź sprzęcie elektrycznym. To rozporządzenie ma zatem wpływ na większość przedsiębiorstw w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Niezarejestrowane substancje nie mogą być wprowadzane do obrotu ani wykorzystywane.

Przepisy REACH dotyczą następujących rodzajów przedsiębiorstw:

Aby pozostać w zgodzie z rozporządzeniem, trzeba znać zagrożenia związane z substancjami produkowanymi lub sprzedawanymi w krajach UE/EOG i odpowiednio zarządzać ryzykiem.

Jako producent lub importer rejestrujący takie substancje musisz poinformować Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) o tym, jak bezpiecznie z nich korzystać, i za pośrednictwem specjalnego zestawienia danych dotyczących bezpieczeństwa poinformować potencjalnych użytkowników w łańcuchu dostaw o wszelkich metodach zarządzania ryzykiem, jakie należy zastosować.

Firma, która nie jest producentem ani importerem, lecz dalszym użytkownikiem, ma inne obowiązki. Najważniejszym z nich jest wprowadzenie wszelkich środków kontroli ryzyka wyszczególnionych w zestawieniach dotyczących bezpieczeństwa. Sprawdź, czy formy wykorzystania substancji są podane w dokumentacji rejestracyjnej i skontaktuj się z dostawcami i użytkownikami w łańcuchu dostaw.

Nawigator po rozporządzeniu REACHOtwórz link do strony zewnętrznej zawiera informacje o obowiązkach wynikających z przepisów rozporządzenia oraz wyłączeniach mających zastosowanie do niektórych firm.

Przejrzyj stronę ECHA dotyczącą pomocy dla MŚP, aby dowiedzieć się o kwestiach istotnych dla małych przedsiębiorstw.

Jak działają przepisy REACH?

Rozporządzeniem REACH wprowadzono nowe zasady wprowadzania do obrotu pojedynczych substancji, mieszanek substancji oraz substancji wykorzystywanych w wyrobach. Przepisy gwarantują, że przemysł jest odpowiedzialny za:

Przepisy przewidują też, że Unia Europejska ma prawo wprowadzić dodatkowe środki, w razie gdyby zaistniała potrzeba podjęcia działań na poziomie UE. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)Otwórz link do strony zewnętrznej zajmuje się koordynacją i wdrażaniem przepisów:

Opłaty

System REACH jest systemem płatnym. Wysokość opłaty i termin jej wniesienia zależą od rodzaju wniosku. Małe i średnie przedsiębiorstwa płacą mniej niż inne firmy. Twoja firma musi również wziąć pod uwagę inne koszty związane z REACH, w tym koszty:

Ponoszone przez firmę koszty można znacznie obniżyć dzięki ścisłej współpracy z innymi zaangażowanymi stronami oraz rozpoczęciu przygotowań z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zobacz również:

Zobacz również

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Krajowe punkty informacyjne udzielające informacji na temat chemikaliów

Krajowe punkty informacyjne udzielają porad w kwestiach związanych z przepisami obowiązującymi firmy na mocy rozporządzeń REACH i CLP.

Punkt kontaktowy ds. produktów

Punkt kontaktowy ds. produktów w Twoim kraju udzieli Ci informacji na temat krajowych przepisów dotyczących produktów i ułatwi dostęp do rynków w innych krajach UE.

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: