Ostatnio sprawdzono: 07/04/2022

Transgraniczne spadki

Jeśli mieszkasz w innym kraju UE niż Twój kraj pochodzenia, jeśli posiadasz majątek w więcej niż jednym kraju lub jeśli członek Twojej rodziny mieszkał w innym kraju UE w momencie zgonu, może Cię interesować:

W rozstrzygnięciu tych kwestii pomogą Ci przepisy UE dotyczące międzynarodowych spraw spadkowych.

Więcej informacji:

Unijne przepisy dotyczące spraw spadkowych mają zastosowanie we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Irlandii i Danii (kraje te zrezygnowały ze stosowania tych przepisów). Oznacza to, że przepisy UE dotyczące spraw spadkowych będą mieć zastosowanie wtedy, gdy sprawa jest rozpatrywana przez organ innego kraju UE niż Irlandia i Dania.

Udostępnij tę stronę: