Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 27/09/2017

Transgraniczne spadki

Jeśli mieszkasz w innym kraju UE niż Twój kraj pochodzenia, jeśli posiadasz majątek w więcej niż jednym kraju lub jeśli członek Twojej rodziny mieszkał w innym kraju UE w momencie zgonu, może Cię interesować: 

  • w którym kraju UE będzie rozpatrywana sprawa spadkowa 
  • którego kraju przepisy będą regulować kwestie dziedziczenia.

W rozstrzygnięciu tych kwestii pomogą Ci przepisy UE dotyczące międzynarodowych spraw spadkowych.

Więcej informacji:

Unijne przepisy dotyczące spraw spadkowych mają zastosowanie we wszystkich krajach UE z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii (kraje te zrezygnowały ze stosowania tych przepisów). Oznacza to, że przepisy UE dotyczące spraw spadkowych będą mieć zastosowanie wtedy, gdy sprawa jest rozpatrywana przez organ innego kraju UE niż Wielka Brytania, Irlandia i Dania.

Konsultacje publiczne