Ostatnio sprawdzono: 08/09/2022

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Do czego służy to postępowanie?

Z europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń można skorzystać, aby dochodzić swoich roszczeń od:

Postępowanie dotyczy roszczeń w wysokości do 5 tys. euro (z wyłączeniem kosztów) we wszystkich krajach UE oprócz Danii.

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń jest alternatywą dla procedur krajowych. Wyrok wydany w wyniku tej procedury jest uznawany oraz wykonalny w innym kraju UE i może być egzekwowany (chyba że jest on niespójny z innym wyrokiem wydanym w innym kraju UE i dotyczącym tych samych stron sporu).

Plusy:

Ile to kosztuje?

Musisz uiścić opłatę sądowąOtwórz link do strony zewnętrznej , która zostanie Ci zwrócona, jeżeli sprawa zostanie rozstrzygnięta na Twoją korzyść.

W przypadku spraw międzynarodowych musisz zapłacić za przetłumaczenie formularzy. Te koszty zostaną Ci zwrócone, jeżeli sprawa zostanie rozstrzygnięta na Twoją korzyść.

Jak wygląda procedura?

Możesz zgłosić wniosek za pomocą formularzy dotyczących drobnych roszczeńOtwórz link do strony zewnętrznej .

  1. Wypełnij formularz A i wyślij go do sądu, w którego jurysdykcji leży roszczenie. Powinien to być sąd w kraju, w którym ma siedzibę Twoja firma, lub w innym kraju UE, którego dotyczy sprawa.
  2. Po otrzymaniu Twojego formularza sąd musi wypełnić formularz odpowiedzi.
  3. Jeśli sąd będzie potrzebował więcej informacji, poprosi Cię o wypełnienie formularza B.
  4. W ciągu 14 dni od otrzymania formularza z wnioskiem sąd musi dostarczyć jego kopię, wraz z formularzem odpowiedzi, stronie pozwanej.
  5. Pozwany musi wypełnić przeznaczoną dla niego część formularza odpowiedzi w ciągu 30 dni.
  6. Sąd musi przesłać Ci kopię każdej odpowiedzi w ciągu 14 dni.
  7. Od momentu otrzymania odpowiedzi od pozwanego (jeżeli ją otrzyma) sąd ma 30 dni na:

Wynik sprawy i egzekwowanie roszczeń

Organy odpowiadające za egzekwowanie prawa podejmą decyzję w oparciu o przepisy krajowe.

Sąd może odmówić wykonania wyroku jedynie wówczas, jeśli jest on niezgodny z poprzednim wyrokiem wydanym w tej samej sprawie dotyczącej Twojej firmy i pozwanego.

Wyrok będzie ważny we wszystkich krajach UE oprócz Danii.

Więcej informacji na temat europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Więcej informacji o tym, jak dochodzić swoich roszczeń, można znaleźć w Przewodniku dla użytkownika en .

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Jak rozwiązać spór z dostawcami lub klientami z innych krajów UE dotyczący kwoty niższej niż 2 tys. euro

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Enterprise Europe Network może udzielić bezpłatnej porady.

Możesz również skorzystać z wyszukiwarka działu pomocy, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.

Udostępnij tę stronę: