Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 02/04/2022

Rejestracja członków rodziny pochodzących spoza UE w innym kraju UE

Podczas pierwszych trzech miesięcy pobytu w innym kraju UE od członków Twojej rodziny niebędących obywatelami UE nie można wymagać, aby wystąpili o przyznanie im karty pobytu potwierdzającej ich prawo do zamieszkania w tym kraju. Niemniej jednak w niektórych krajach będą oni zobowiązani do zgłoszenia swojego pobytu zaraz po przyjeździe.

Po trzech miesiącach w nowym kraju członkowie rodziny spoza UE muszą zarejestrować się we właściwym urzędzie (często jest to urząd miasta lub lokalny posterunek policji). 

Aby otrzymać kartę pobytu, będą potrzebowali:

Uwaga

Nie można wymagać okazania żadnych innych dokumentów

Władze powinny podjąć decyzję o wydaniu karty pobytu (lub decyzje odmowną) w ciągu sześciu miesięcy. Jeśli tak się nie stanie, możesz skorzystać z naszej pomocy. W każdym bądź razie członkowie Twojej rodziny pochodzący spoza UE nie mogą zostać wydaleni, w przypadku gdy ich wizy wygasły, a wniosek o zezwolenie na pobyt jest wciąż rozpatrywany.

Jeżeli ich wniosek zostanie odrzucony, odpowiednie władze muszą wydać decyzję na piśmie, podając w niej powody swojej decyzji oraz informując o możliwości i terminie odwołania się od niej.

Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, karta pobytu w większości przypadków wydawana jest bezpłatnie. Jeśli zostanie naliczona opłata, jej wysokość nie może przekraczać sumy, którą płacą obywatele tego kraju za wydanie podobnych dokumentów, takich jak np. dowód osobisty.

W dokumencie powinna znajdować się informacja, że jest to karta pobytu członka rodziny obywatela UE.

Karta powinna być ważna przez okres pięciu lat (lub krótszy, odpowiednio do Twojego planowanego czasu pobytu). Może istnieć obowiązek informowania odpowiedniego urzędu o zmianie adresu podczas pobytu.

Członkowie Twojej rodziny mogą skorzystać ze swojej karty pobytu podczas podróży do innego kraju UE, jednak jeśli chcą przeprowadzić się do innego kraju UE, muszą wystąpić o przyznanie im innej karty pobytu w nowym kraju. Dopóki pozostają na Twoim utrzymaniu, musisz przeprowadzać się z nimi.

Prawdziwa historia

James jest obywatelem USA, który razem ze swoją matką i swoim włoskim ojczymem Giuseppe mieszka we Włoszech. James chciałby przeprowadzić się do Hiszpanii i poszukać tam pracy. Jego rodzice nie mogą się z nim przeprowadzić, mogą go jednak wspierać finansowo.

Kiedy ubiegał się o kartę pobytu w Hiszpanii, organy imigracyjne tego kraju poinformowały go, że nie przysługuje mu automatycznie prawo do pozwolenia na pobyt w Hiszpanii, nawet jeśli jako członek rodziny obywatela UE ma włoską kartę pobytu. Jego prawo do pobytu w UE zależy od obywatelstwa Unii, jakie ma Giuseppe. Giuseppe musiałby przeprowadzić się razem z Jamesem do Hiszpanii i udowodnić, że dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na zapewnienie im obu utrzymania.

Zobacz, gdzie i jak w Twoim nowym kraju możesz zarejestrować członków rodziny pochodzących spoza UE:

Wybierz kraj

W wielu krajach Twoi członkowie rodziny będą musieli stale nosić ze sobą kartę pobytu i paszport. W przypadku pozostawienia dokumentów w domu mogą zostać ukarani grzywną lub czasowo zatrzymani, jednak nie mogą zostać wydaleni tylko z tego powodu.

Zobacz również, jak zarejestrować członków rodziny będących obywatelami UE.

Najczęściej zadawane pytania

Prawo UE

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: