Ostatnio sprawdzono: 20/05/2020

Dokumenty i formalności

Skutki brexitu

Uwierzytelnione odpisy i tłumaczenia przysięgłe

Właściwe władze mogą zażądać od Ciebie przedstawienia uwierzytelnionych odpisów lub tłumaczeń przysięgłych niektórych najważniejszych dokumentów – takich jak świadectwa potwierdzające posiadanie kwalifikacji – na dowód ich autentyczności.

Urzędy mają obowiązek przyjmowania tłumaczeń przysięgłych pochodzących z każdego kraju UE. Nie mogą wymagać od Ciebie przedstawienia tłumaczeń przysięgłych takich dokumentów jak dowód tożsamości czy paszport lub innych dokumentów niezwiązanych z Twoimi kwalifikacjami.

Testy językowe

W kraju, do którego przyjechałeś, może być od Ciebie wymagana znajomość (w jakimś stopniu) obowiązującego w nim języka (lub języków), zwłaszcza jeśli ta umiejętność jest ważna przy wykonywaniu zawodu. Wymogi językowe nie mogą jednak wykraczać poza to, co jest obiektywnie niezbędne do wykonywania zawodu.

Jeżeli umiejętności językowe nie są częścią Twoich kwalifikacji, wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych i wymóg dotyczący potwierdzenia znajomości języków nie są ze sobą powiązane. Dlatego też brak umiejętności językowych nie może być przyczyną odmowy lub odroczenia uznania Twoich kwalifikacji zawodowych.

Co jest wystarczającym dowodem umiejętności językowych?

Na potwierdzenie znajomości języków wystarczy przedstawić jeden z dokumentów wymienionych poniżej:

Jeżeli nie jesteś w stanie przedstawić żadnego z tych dokumentów, możesz zostać wezwany na rozmowę lub test (ustny lub pisemny).

Przed rozpoczęciem pracy

Po uznaniu Twoich kwalifikacji odpowiednie organy muszą zezwolić Ci na używanie tytułu naukowego uzyskanego w Twoim kraju pochodzenia, ewentualnie także jego skróconej formy w języku Twojego kraju pochodzenia oraz tytułu zawodowego stosowanego w nowym kraju.

Jeżeli w kraju, w którym chcesz pracować, Twój zawód jest regulowany przez stowarzyszenie lub organizację (często jest tak w przypadku prawników lub lekarzy), musisz zostać ich członkiem, aby używać tytułu zawodowego.

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: