Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 07/07/2017

Uzyskanie prawa jazdy w UE

Aby uzyskać prawo jazdy w jednym z krajów UE, musisz:

 • mieć miejsce zwykłego pobytu w tym kraju UE
 • spełnić wymogi dotyczące minimalnego wieku
 • spełnić minimalne wymogi dotyczące stanu zdrowia
 • zdać egzamin na prawo jazdy.

Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi uznawania i ważności prawa jazdy w UE.

Miejsce zwykłego pobytu

O prawo jazdy możesz ubiegać się tylko w kraju, w którym zwykle lub regularnie przebywasz.

Oznacza to, że w kraju tym powinieneś przebywać – ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe – przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym.

Jeśli masz więzi osobiste lub zawodowe w co najmniej dwóch krajach UE, to Twoje miejsce zwykłego pobytu będzie w kraju, z którym łączą Cię więzi osobiste (pod warunkiem, że regularnie odwiedzasz ten kraj). Nie musisz spełnić tego ostatniego wymogu, jeśli mieszkasz w jednym z krajów UE w związku z pracą wykonywaną tam przez pewien czas.

Twoje miejsce zwykłego pobytu nie zmienia się, jeśli przeprowadzisz się do innego kraju UE, aby podjąć tam naukę w szkole lub na uczelni wyższej. Możesz jednak ubiegać się o prawo jazdy w nowym kraju, jeżeli jesteś w stanie wykazać, że uczysz się w tym kraju od co najmniej sześciu miesięcy.

Wymagania wiekowe

Sprawdź, jaki jest minimalny wymagany wiek dla poszczególnych kategorii prawa jazdy:

Kategoria

Rodzaj pojazdu

Minimalny wiek

AM
A1
B1

Motorowery
Lekkie motocykle
Czterokołowce

16

A2
B, BE
C1, C1E

Standardowe motocykle
Samochody
Samochody średniej wielkości

18

A

Ciężkie motocykle

20

C, CE
D1, D1E

Duże pojazdy
Minibusy

21

D, DE

Autobusy

24

W niektórych krajach UE te minimalne wymagania wiekowe są wyższe lub niższe bądź mogą obowiązywać inne dodatkowe wymogi.

Z reguły aby ubiegać się o prawo jazdy kategorii A2, wymagane są co najmniej 2 lata doświadczenia w kierowaniu motocyklem kategorii A1.

Aby ubiegać się o prawo jazdy kategorii A wymagane są co najmniej 2 lata doświadczenia w kategorii A2.

Ewentualnie można uzyskać prawo jazdy wybranej kategorii bezpośrednio, po osiągnięciu minimalnego wymaganego wieku, który wynosi zazwyczaj 24 lata.

Nie ma górnej granicy wiekowej. Prawo jazdy można posiadać tak długo, jak długo stan zdrowia umożliwia prowadzenie pojazdu.

Sprawność psychiczna i fizyczna

Przed wydaniem prawa jazdy odpowiednie władze krajowe muszą mieć pewność, że Twój stan zdrowia pozwala Ci na prowadzenie pojazdu.

Badania medyczne różnią się w zależności od kategorii prawa jazdy, o którą się ubiegasz. Zazwyczaj sprawdza się:

 • wzrok
 • słuch
 • mobilność
 • choroby serca
 • cukrzycę
 • zaburzenia neurologiczne
 • zdrowie psychiczne
 • nadużywanie alkoholu i uzależnienie od narkotyków
 • problemy z nerkami.

Niektóre kraje mogą wymagać, by badania lekarskie były przeprowadzane przy każdorazowym odnawianiu prawa jazdy lub po osiągnięciu pewnego wieku.

Kierowcy ciężarówek lub autobusów muszą poddawać się badaniom lekarskim co pięć lat. Wymóg regularnych badań lekarskich może dotyczyć również innych kierowców zawodowych, np. taksówkarzy czy kierowców pogotowia ratunkowego.

Szkolenie kierowców i egzaminy na prawo jazdy

Nie ma ogólnoeuropejskich przepisów dotyczących szkolenia kierowców, szkół nauki jazdy i instruktorów jazdy. Zatem każdy kraj UE może sam opracować sposób i strukturę szkolenia kierowców.

Istnieją jednak minimalne standardy UE w odniesieniu do:

 • egzaminu na prawo jazdy – trzeba zdać zarówno egzamin praktyczny , jaki i teoretyczny
 • egzaminatorów – wymogi dotyczące kwalifikacji wstępnych, zapewnienia jakości i okresowych szkoleń.

Informacje dotyczące poszczególnych krajów

Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi wieku, wymagań w zakresie badań medycznych i egzaminu w kraju, w którym chcesz uzyskać prawo jazdy:

Wybierz kraj
 • Republika Czeskacsen
 • Rumuniaenro
 • Szwecjaensv
 • Słowacja *
 • Słowenia *
 • Węgryenhu
 • Włochyenit
 • Zjednoczone Królestwoen
 • Łotwa *

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach zewnętrznych.

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy