Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 24/01/2019

Podatek od samochodu w innym kraju UE

Decyzja Wielkiej Brytanii o zastosowaniu art. 50 TUE: Więcej informacji

Jeśli korzystasz z samochodu na drogach krajowych, musisz płacić podatki związane z samochodami: albo podatek drogowy, albo zarówno podatek rejestracyjny, jak i drogowy. Każdy kraj UE ustala, jakie podatki powinieneś zapłacić, jeśli regularnie używasz samochodu na terytorium tego kraju.

W niektórych przypadkach kwota podatku rejestracyjnego może odpowiadać okresowi, w którym korzystasz z samochodu w tym kraju. Jednak kwota podatku nie może być wyższa niż kwota, którą zapłaciłaby osoba zamieszkała w tym kraju. W niektórych przypadkach w razie przeprowadzki do innego kraju możesz mieć prawo do zwolnienia z podatku rejestracyjnego lub zwrotu podatku rejestracyjnego. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, przed przeprowadzką do nowego kraju powinieneś skontaktować się z odpowiednimi organami tego kraju.

Zwolnienia z podatku rejestracyjnego

W większości krajów UE studenci, pracownicy transgraniczni i osoby, dla których dany kraj jest drugim miejscem zamieszkania, nie muszą płacić podatków rejestracyjnych. Jednak mogą być zobowiązani do uiszczenia podatków drogowych.

Studenci

Jeśli przeprowadzisz się do innego kraju UE, aby podjąć w nim studia lub pracę przez ograniczony i określony czas (na przykład jako wolontariusz), możesz korzystać w nim z samochodu zarejestrowanego w swoim kraju pochodzenia. Zatem nie musisz rejestrować swojego pojazdu ani płacić podatków w kraju, do którego przyjechałeś. Jeśli jesteś studentem, musisz być zapisany do instytucji oświatowej w tym kraju i być w stanie przedstawić ważne zaświadczenie o wpisaniu na listę studentów. Jeśli jednak w trakcie studiów zaczniesz pracować, będziesz musiał zarejestrować swój samochód w tym kraju.

Przed opuszczeniem swojego kraju powinieneś sprawdzić, jakie przepisy obowiązują w kraju, do którego wyjeżdżasz na studia. Aby uniknąć problemów podczas kontroli policyjnych, być może będziesz musiał dopełnić pewnych formalności administracyjnych lub spełnić pewne warunki.

W Danii, Estonii, Niemczech i Szwecji studenci nie są zwolnieni z rejestracji swoich samochodów i płacenia powiązanych z nią podatków.

Prawdziwa historia

Mathieu jest Francuzem i przeprowadził się do Belgii, gdzie odbywa dwuletnie studia podyplomowe. Po tym jak ktoś uszkodził mu samochód, Mathieu poszedł na policję, żeby otrzymać protokół potrzebny do ubezpieczenia. Kiedy policjanci zorientowali się, że Mathieu mieszka w Belgii od ponad roku, a nie zarejestrował tam samochodu, powiedzieli mu, że to niezgodne z prawem i będzie musiał zapłacić karę.

Mathieu był jednak w stanie udowodnić, że jest studentem Uniwersytetu w Antwerpii, a jako student pochodzący z innego kraju UE nie musi płacić w Belgii opłat rejestracyjnych ani podatku drogowego.

Pracownicy transgraniczni

Jako pracownik transgraniczny być może będziesz musiał korzystać z samochodu służbowego, który jest zarejestrowany tylko w jednym kraju.

Jeżeli korzystasz z samochodu służbowego zarejestrowanego w kraju, w którym pracujesz, możesz używać go również w kraju, w którym mieszkasz, i nie musisz go tam rejestrować. Sprawdź, jakie warunki mają zastosowanie do korzystania z samochodów służbowych w UE, ponieważ przepisy te mogą się znacznie różnić w poszczególnych krajach.

Jeżeli regularnie dojeżdżasz swoim samochodem do pracy w innym kraju, musisz zarejestrować go i zapłacić wymagane podatki w kraju, w którym mieszkasz – a nie w kraju, w którym pracujesz.

Więcej informacji o rejestracji samochodów i odpowiednich podatkach oraz linki do stron organów krajowych:

Wybierz kraj
  • Portugaliaptenpt
  • Rumuniaro
  • Szwecjaseensv
  • Słowacjaskensk
  • Słoweniasi
  • Węgryhuenhu
  • Włochyit
  • Zjednoczone Królestwogben
  • Łotwalv

* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Osoby, dla których dany kraj jest drugim miejscem zamieszkania

Co do zasady nie musisz rejestrować samochodu i płacić podatku rejestracyjnego w kraju, w którym masz drugie miejsce zamieszkania czy też dom letniskowy. Jeśli pozostawisz samochód na stałe w kraju, w którym znajduje się Twój dom letniskowy, być może będziesz musiał zapłacić tam podatek rejestracyjny, nawet jeśli opłaciłeś już podatek rejestracyjny w swoim kraju pochodzenia.

Osoby, dla których dany kraj jest drugim miejscem zamieszkania, nie płacą podatków rejestracyjnych, jeżeli:

Prawo UE

Szukasz informacji na temat przepisów obowiązujących w konkretnym kraju?

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: