Senast kontrollerat: 02/01/2023

Bilskatter i andra EU-länder

Så fort du börjar köra din bil på nationella vägar ska du betala skatter, antingen bara vägskatt eller både fordonsskatt och vägskatt. Det är upp till varje EU-land att bestämma vilka skatter du ska betala om du använder din bil regelbundet i landet.

I vissa fall beror fordonsskatten på hur länge du använder din bil i det nya landet, men du ska inte betala högre skatt än de som är fast bosatta. När du flyttar mellan länder kan du i vissa fall vara berättigad till en skattebefrielse eller återbetalning av fordonsskatten. Kontakta myndigheterna i det nya landet innan du flyttar för att undvika dubbelbeskattning.

Undantag från fordonsskatt

I de flesta EU-länder behöver studerande, gränsarbetare och fritidsboende inte betala fordonsskatt. De måste dock betala vägskatt.

Studerande

Om du flyttar till ett annat EU-land för att studera eller arbeta tillfälligt, t.ex. som volontär, kan du köra din hemlandsregistrerade bil utan att behöva registrera om den eller betala skatt för den i det nya landet. Du måste vara inskriven i en skola i det landet och kunna visa upp ett giltigt studieintyg. Om du börjar jobba under dina studier måste du emellertid registrera din bil i det nya landet.

Innan du flyttar bör du ta reda på vilka regler som gäller i det land där du tänker studera, t.ex. om det krävs några administrativa formaliteter eller andra villkor för att undvika problem vid eventuella poliskontroller.

Varning

I Danmark, Estland, Sverige och Tyskland måste även studerande registrera sin bil och betala skatt för den.

Exempel från verkligheten

Mathieu från Frankrike flyttade till Belgien för att gå en tvåårig masterutbildning. Mathieus bil fick en skada, så han gick till polisen för att göra en polisanmälan som han behövde för sin försäkring. När polisen förstod att Mathieu hade bott i Belgien i över ett år utan att registrera sin bil där, fick han veta att det var olagligt och att han skulle få böta.

Mathieu kunde dock styrka att han var inskriven vid universitetet i Antwerpen som student från ett annat EU-land, och behövde därför inte betala fordonsskatt i Belgien.

Gränsarbetare

Som gränsarbetare kan du behöva köra en tjänstebil som antingen är registrerad i landet där du bor eller där du arbetar.

Om du kör en tjänstebil (som är registrerad i landet där du arbetar), får du också använda den i landet där du bor utan att behöva registrera den där. Kontrollera villkoren för att använda tjänstebil i EU (reglerna skiljer sig åt).

Om du använder din egen bil för att regelbundet pendla från ditt bostadsland till din arbetsplats i grannlandet, ska du registrera bilen och betala skatt i landet där du bor, inte i landet där du arbetar.

Läs mer om bilregistrering och skatter:

Välj land

Fritidsboende

Den allmänna regeln är att du inte behöver registrera din bil och betala fordonsskatt i det land där du har en andrabostad. Om du lämnar din bil där permanent kan du dock behöva betala fordonsskatt trots att du redan har betalat den i ditt hemland.

Som fritidsboende ska du inte betala någon fordonsskatt om du

Varning

Informationen på den här sidan gäller inte brittiska medborgare som bor i EU och EU-medborgare som bor i Storbritannien. För dem gäller nationella regler.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: