Senast kontrollerat: 12/02/2021

Äktenskap

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Borgerlig vigsel erkänns i alla EU-länder .

Andra regler gäller för andra partnerskap än äktenskap, t.ex. registrerade partnerskap och samboförhållanden .

Regler och praxis för äktenskap och vigsel skiljer sig åt mellan länderna. Här är de största skillnaderna:

Läs mer om nationella regler om äktenskap och makars förmögenhetsförhållandenLänk öppnas på ny sida

Internationella äktenskap i EU

Är olika EU-länder inblandade, t.ex. för att du ska gifta dig med någon som har ett annat medborgarskap eller för att ni tänker flytta utomlands efteråt?

Tänk på det här före vigseln

Kontrollera vilket lands lag som gäller för äktenskapet och era förmögenhetsförhållanden. Det kan i hög grad påverka era rättigheter och skyldigheter som makar.

Om ni ska gifta er i ett annat EU-land än det där någon av er bor, bör ni höra med myndigheterna i båda länderna vad som krävs för att ert äktenskap ska gälla i båda. Ni kan t.ex. behöva registrera er vigsel eller offentliggöra den.

Tänk på det här efter vigseln

I princip ska ditt äktenskap erkännas i alla andra EU-länder, men det gäller inte fullt ut för samkönade äktenskap.

Om du gifter dig i ett annat EU-land än ditt hemland är det bra att registrera äktenskapet i hemlandet enligt de regler som gäller där. Du kan också höra med ditt hemlands konsulat om du kan registrera ditt äktenskap där eller om du ska göra det i ditt hemland.

Om du flyttar till ett annat EU-land för att arbeta får din make eller maka flytta med dig. Läs mer om reglerna för uppehållsrätt för

Exempel från verkligheten

Samkönat äktenskap – när nationell praxis skiljer sig åt

Emma, som är belgisk medborgare, gifte sig med den franska medborgaren Carine i Belgien. När Emma flyttade till Italien för att arbeta där flyttade Carine med henne. Men de italienska myndigheterna betraktade dem inte som gifta eftersom samkönade äktenskap inte erkänns i Italien.

Men registrerade partnerskap mellan samkönade par tillåts i Italien och därför fick Emma och Carine samma rättigheter som ett par med registrerat partnerskap enligt italiensk lag.

Vanliga frågor

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: