Senast kontrollerat: 21/03/2023

Äktenskap

Borgerlig vigsel erkänns i alla EU-länder.

För andra partnerskap, t.ex. registrerade partnerskap och samboförhållanden, gäller andra regler än för äktenskap.

Reglerna för äktenskap och vigsel skiljer sig åt mellan EU-länderna. Här är de största skillnaderna:

Läs mer om nationella regler om äktenskap och makars förmögenhetsförhållandenLänk öppnas på ny sida

Internationella äktenskap i EU

Är olika EU-länder inblandade, t.ex. för att du ska gifta dig med någon som har ett annat medborgarskap eller för att ni tänker flytta till ett annat EU-land efteråt?

Tänk på det här före vigseln 

Kontrollera vilket lands lag som gäller för äktenskapet och era förmögenhetsförhållanden. Det kan i hög grad påverka era rättigheter och skyldigheter som makar.

Om ni ska gifta er i ett annat EU-land än det där någon av er bor, bör ni höra med myndigheterna i båda länderna vad som krävs för att ert äktenskap ska gälla i båda. Ni kan t.ex. behöva registrera er vigsel eller offentliggöra den.

Tänk på det här efter vigseln

I princip ska ditt äktenskap erkännas i alla andra EU-länder, men det gäller inte fullt ut för samkönade äktenskap.

Om du gifter dig i ett annat EU-land än ditt hemland är det bra att registrera äktenskapet i hemlandet enligt de regler som gäller där. Du kan också höra med ditt hemlands konsulat bg om du kan registrera ditt äktenskap där eller om du ska göra det i ditt hemland.

Varning

I allmänhet är det inte obligatoriskt att registrera äktenskapet i hemlandet. Men om du vill använda ditt civilstånd (t.ex. för arv eller skatt) i ditt hemland eller i ett annat EU-land kan du behöva registrera det i landets folkbokföring för att följa nationella regler om erkännande av äktenskap.

Om du flyttar till ett annat EU-land för att arbeta får din make eller maka flytta med dig. Läs mer om reglerna för uppehållsrätt för

Exempel från verkligheten

Samkönat äktenskap – när nationella lagar skiljer sig åt

Emma, som är belgisk medborgare, gifte sig med den franska medborgaren Carine i Belgien. När Emma flyttade till Italien för att arbeta där flyttade Carine med henne. Men de italienska myndigheterna betraktade dem inte som gifta eftersom samkönade äktenskap inte erkänns i Italien.

Men registrerade partnerskap mellan samkönade par tillåts i Italien och därför fick Emma och Carine samma rättigheter som ett par med registrerat partnerskap enligt italiensk lag.

Vanliga frågor

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: