Göra affärer
Senast kontrollerat: 09/03/2020

Planerad vård utomlands – kontaktpunkter

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Nationella kontaktpunkter

Det finns minst en nationell kontaktpunkt i varje EU-land (vissa har också regionala eller lokala kontaktpunkter) där du kan få svar på dina frågor om planerad vård utomlands.

Välj land:

 • Greklandgren
 • Ungernhuhuen
 • Islandisen
 • Irlandieen
 • Italieniten
 • Lettlandlvlven
 • Liechtensteinlide
 • Litauenlten
 • Luxemburgluen
 • Maltamten
 • Nederländernanlnlen

I ditt hemland

Hos din nationella kontaktpunkt kan du bland annat få veta följande om din rätt att få vård i andra EU-länder:

I landet där du söker vård

Hos den nationella kontaktpunkten kan du få veta följande:

Försäkringskassan

Din försäkringskassa kan också ge dig information om din rätt till planerad vård i ett annat EU-land. De kan bland annat berätta mer om ersättningar, förhandstillstånd och eventuella begränsningar för att söka vård utomlands.

Vårdgivare

Vårdgivarna (t.ex. sjukhus och kliniker) måste informera dig om följande:

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Dela denna sida: