Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 15/11/2017

Planerad vård utomlands – kontaktpunkter

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

 • Frågor och svar om EU:s och Storbritanniens gemensamma rapport (8 december 2017)English
 • EU-publikationer om BrexitEnglish
 • Brittiska regeringens information och råd om BrexitEnglish

Nationella kontaktpunkter

Det finns minst en nationell kontaktpunkt i varje EU-land (vissa har också regionala eller lokala kontaktpunkter) där du kan få svar på dina frågor om planerad vård utomlands.

Välj land:

I ditt hemland

Hos din nationella kontaktpunkt kan du bland annat få veta följande om din rätt att få vård i andra EU-länder:

 • Din rätt att få hela eller delar av kostnaderna ersatta.
 • Vilka typer av behandlingar som ersätts och ersättningsnivåerna.
 • Om du behöver ett förhandstillstånd och hur du i så fall ansöker.
 • Hur du överklagar om du anser att din rätt inte respekteras.

I landet där du söker vård

Hos den nationella kontaktpunkten kan du få veta följande:

 • Hur sjukvårdssystemet i landet fungerar och hur man garanterar kvalitet och säkerhet och uppfyller nationella normer.
 • Om en vårdgivare är registrerad och har tillstånd att utföra en viss medicinsk behandling, och vilka kvalitets- och säkerhetssystem som vårdgivaren följer.
 • Patienträttigheterna i landet och information om vad du kan göra om något går fel eller om du är missnöjd med vården.

Försäkringskassan

Din försäkringskassa kan också ge dig information om din rätt till planerad vård i ett annat EU-land. De kan bland annat berätta mer om ersättningar, förhandstillstånd och eventuella begränsningar för att söka vård utomlands.

Vårdgivare

Vårdgivarna (t.ex. sjukhus och kliniker) måste informera dig om följande:

 • Olika behandlingsalternativ, kvalitet och säkerhet och om vårdgivaren är registrerad och har tillstånd – på så sätt kan du fatta ett väl underbyggt beslut om din behandling.
 • Förhandsinformation om vårdkostnader – och en tydlig faktura efteråt för att underlätta dina ersättningsanspråk.
 • Deras ansvarsförsäkring eller liknande.
 • Eventuella olika alternativ för hur vårdkostnaden kan täckas.
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd