Göra affärer
Senast kontrollerat: 08/06/2022

Permanent uppehållsrätt för EU-medborgare – efter fem år

Permanent uppehållsrätt

Som EU-medborgare har du automatiskt permanent uppehållsrätt i ett annat EU-land om du har bott där fem år i sträck. Då kan du ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt som visar att du har rätt att bo i ditt nuvarande hemland permanent, utan några villkor.

Intyget om permanent uppehållsrätt är inte obligatoriskt. Det är inte samma sak som det registreringsbevis som är obligatoriskt i många länder.

Intyget kan dock vara praktiskt att ha vid kontakter med myndigheter eller vissa administrativa formaliteter. Du behöver alltså inte visa att du har ett jobb, tillräckligt med pengar, sjukförsäkring osv.

Skaffa ett intyg om permanent uppehållsrätt

För att få intyget måste du skicka in bevis på att du har bott lagligt i landet i fem år.

Du ska skicka in olika handlingar beroende på om du är anställd, egenföretagare, arbetssökande, pensionär eller student. Det kan vara

Myndigheterna ska utfärda intyget så fort som möjligt och det ska inte kosta mer än vad ett id-kort kostar för landets medborgare. Om du får problem kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Intyget förnyas automatiskt utan några villkor eller krav. Giltighetstiden kan dock skilja sig åt mellan länderna.

Permanent uppehållsrätt tidigare än fem år

I vissa specifika fall kan du få permanent uppehållsrätt efter mindre än fem år. Uppfyller du villkoren?

Förlora sin permanenta uppehållsrätt

Om du bor utanför landet mer än två år i rad kan du förlora din permanenta uppehållsrätt.

Anhöriga som inte är EU-medborgare

Dina anhöriga som inte är EU-medborgare har samma rättigheter som du. De har också permanent uppehållsrätt i landet om de har bott tillsammans med dig lagligt minst fem år i rad.

Läs mer om dina anhörigas uppehållsrätt i EU

Se också hur du skaffar ett permanent uppehållskort för dina anhöriga.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: