L-aħħar verifika: 09/03/2020

Residenza permanenti (>5 snin) għaċ-ċittadini tal-UE

Kif takkwista d-dritt ta' residenza permanenti

Bħala ċittadin tal-UE, tikseb awtomatikament id-dritt ta' residenza permanenti f'pajjiż ieħor tal-UE jekk għext hemm legalment għal perjodu kontinwu ta' 5 snin. Jekk tissodisfa dan ir-rekwiżit, tista' tapplika għal dokument ta' residenza permanenti, li jikkonferma d- dritt tiegħek li tgħix fil-pajjiż fejn qed tgħix bħalissa b'mod permanenti mingħajr ebda kundizzjoni.

Dan hu differenti miċ- ċertifikat ta' reġistrazzjoni li hu obbligatorju f'ħafna pajjiżi. Id- dokument ta' residenza permanenti mhuwiex obbligatorju.

Iżda jista' jkun utli meta tkun qed tittratta mal-awtoritajiet jew għal formalitajiet amministrattivi. Jista' jagħti l-każ li l-awtoritajiet ma jibqgħux jeħtieġuk turi li int impjegat u għandek riżorsi biżżejjed, assigurazzjoni tas-saħħa, eċċ.

Kif tapplika għal dokument ta' residenza permanenti

Biex iġġib dokument li jiċċertifika d-dritt tiegħek ta' residenza permanenti, trid tippreżenta prova li ilek tgħix legalment fil-pajjiż għal 5 snin.

Trid tibgħat dokumenti ta' prova differenti mal-applikazzjoni tiegħek, skont is-sitwazzjoni tiegħek (impjegat, taħdem għal rasek, qed tfittex xogħol, pensjonant, student). Dawn jistgħu jinkludu:

L-awtoritajiet għandhom joħorġu d-dokument ta' residenza permanenti mill-iktar fis possibbli u ma jistgħux jiċċarġjawk aktar milli jħallsu n-nies tal-post għall-karti tal-identità tagħhom. Jekk ma jagħmlux dan tista' ċċempel lis- servizzi ta' assistenza tagħna.

Id-dokument jiġġedded awtomatikament bla ebda kundizzjoni jew rekwiżit. Madankollu, il- validità tiegħu tista' tvarja skont il-pajjiż li joħorġu.

Kif tikkwalifika għal residenza permanenti qabel 5 snin

F'xi każijiet speċifiċi tista' tapplika għal residenza permanenti qabel 5 snin. Iċċekkja tikkwalifikax.

Kif tista' titlef id-dritt ta' residenza permanenti

Tista' titlef id-dritt tiegħek għal residenza permanenti jekk tgħix barra l-pajjiż għal aktar minn sentejn konsekuttivi.

Residenza permanenti għall-membri tal-familja mill-UE

Japplikaw l-istess drittijiet għall-membri tal-familja tiegħek mill-UE. Huma intitolati wkoll għal dokument ta' residenza permanenti fil-pajjiż fejn huma residenti miegħek legalment għal perjodu kontinwu ta' 5 snin. 

Aqra aktar dwar id- drittijiet tal-membri tal-familja tiegħek li jgħixu fl-UE.

Ara wkoll kif iġġib ir- residenza permanenti għall-membri tal-familja tiegħek li mhumiex mill-UE.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Il-Brexit affettwak?

Mistoqsijiet u Tweġibiet –id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE u tar-Renju Unit, kif indikati fil-Ftehim dwar il-Ħruġ

Fl-1 ta’ Jannar 2021, se jinbidlu r-regoli għaċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fir-Renju Unit jew sejrin hemm. L-istess japplika għaċ-ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu f’pajjiż tal-UE jew li jiċċaqilqu lejn pajjiż tal-UE.

Għandi residenza permanenti fir-Renju Unit/fl-UE jew ser niksibha matul il-perjodu ta’ tranżizzjoni.

Fil-prinċipju, int u l-membri tal-familja tiegħek se tkomplu żżommu r-residenza permanenti fil-pajjiż li qed jospitakom. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Madankollu, fir-Renju Unit, trid tapplika l-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE biex tingħata status ta’ residenza ġdid. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti kemm jista’ jkun malajr jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

Ngħix fir-Renju Unit/fl-UE iżda m’jienx intitolat għal residenza permanenti

Fil-prinċipju, int u l-membri tal-familja tiegħek se tkomplu żżommu r-residenza attwali tagħkom fil-pajjiż li qed jospitakom. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Fir-Renju Unit, madankollu trid tapplika għall-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE biex tingħata status ta’ residenza ġdid. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti kemm jista’ jkun malajr jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

Irrid niċċaqlaq lejn ir-Renju Unit/l-UE.

Int u l-membri tal-familja tiegħek tistgħu tmorru fir-Renju Unit jew f’pajjiż tal-UE skont ir-regoli attwali tal-UE sal-31 ta’ Diċembru 2020. Dan jinkludi membri tal-familja mhux mill-UE. Għalhekk, fir-Renju Unit trid tapplika għall-iskema għall-kisba tal-istatus ta' stabbilit għaċ-ċittadini tal-UE. Fl-UE, iċċekkja mal-awtoritajiet tal-pajjiż ospitanti tiegħek jekk tridx tirreġistra u jekk hux obbligatorju li tapplika għal status ta’ residenza ġdid.

Nixtieq immur fir-Renju Unit/UE għal żjara qasira

Ir-regoli attwali dwar ir-rappurtar tal-preżenza, ir-reġistrar tar-residenza tiegħek barra, ir-reġistrar tal-familja tiegħek tal-UE, ir-reġistrar tal-familja mhux tal-UE jkomplu japplikaw ta’ mill-anqas sal-31 ta' Diċembru 2020.

Għandi bżonn l-għajnuna

Jekk taħseb li d-drittijiet tiegħek skont il-liġi tal-UE mhumiex qed jiġu rispettati, ikkuntattja s-servizzi tal-assistenza tagħna.

Informazzjoni dettaljata dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim dwar il-Ħruġ u d-drittijiet taċ-ċittadini

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: