L-aħħar verifika: 06/01/2023

Soluzzjoni informali għat-tilwim tal-konsumaturi

Ikkuntattja l-operatur tas-suq

Bħala l-ewwel pass, ikkuntattja d-dipartiment tas-servizz tal-klijenti tal-operatur tas-suq tiegħek - id-dettalji ta' kuntatt normalment jinsabu fuq is-sit web tal-operatur tas-suq. Għidilhom li naqsu milli jikkonformaw mal-liġi tal-UE jew nazzjonali, u staqsihom biex isolvu l-problema. Tista' tirreferihom għall-obbligi tagħhom, kif deskritt fil-qosor f'din il-paġna. Dejjem tajjeb li tappoġġja t-talba tiegħek bi prova (fattura, kuntratt, eċċ.). Jekk dan il-metodu ma jaħdimx, ikkunsidra li tieħu passi oħrajn.

Storja bħala eżempju

It-timijiet tas-servizz tal-klijenti ta' spiss jistgħu jsolvu l-ilment tiegħek

Jutta, mill-Ġermanja, ma kinitx sodisfatta bil-veloċità tal-konnessjoni tal-internet tagħha, li kienet aktar baxxa minn dik dikjarata fil-kuntratt tagħha.

Ikkuntattjat il-provveditur tal-internet biex tilmenta, dan wassal sabiex iżidu l-veloċità tal-konnessjoni tagħhom. Jutta ma kellhiex bżonn tieħu aktar azzjoni.

Jekk inti u l-operatur tas-suq ma tistgħux issolvu t-tilwim kuntrattwali tagħkom direttament, l-operatur tas-suq għandu jinfurmak dwar passi ulterjuri, bħal:

Agħżel il-pajjiż

Ikkuntattja organizzazzjoni tal-konsumaturi jew l-awtorità regolatorja

Organizzazzjonijiet tal-konsumaturi f'pajjiżek jistgħu normalment ukoll:

Jekk għandek problema ma' provveditur ta' servizz, tista' wkoll tikkuntattja l- awtoritajiet regolatorji nazzjonali kompetenti. Kull settur għandu l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali tiegħu, li r-responsabbiltà speċifika tagħhom tista' tvarja minn pajjiż għal pajjjiż. Ħafna awtoritajiet regolatorji għandhom proċeduri speċifiċi għall-fornituri tas-servizzi fis-settur tagħhom u jistgħu jsolvu t-tilwim b'mod ġust u mgħaġġel.

Għal aktar tagħrif:

Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi

Jekk għandek kwalunkwe problema meta tixtri oġġetti jew servizzi f'pajjiż barrani fl-UE, in-Norveġja jew l-Iżlanda, ikkuntattja wieħed miċ- Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi (ECC-Net)Iftaħ bħala link estern. Dawn iċ-ċentri jistgħu:

Iċ-Ċentri Ewropej tal-Konsumaturi jistgħu jgħinuk mingħajr ħlas jekk:

Storja bħala eżempju

Sofija, mill-Portugall, xtrat laptop mingħand bejjiegħ bl-imnut online Spanjol. Sfortunatament, meta wasal il-laptop skopriet li dan ma kienx jaħdem kif suppost. L-operatur tas-suq ta l-parir li tibagħtu lura lill-manifattur għat-tiswija. Hi għamlet dan, iżda ftit wara kellha l-istess problema.

Sofia kkuntattjat l-operatur tas-suq biex tingħata l-flus lura, iżda qalulha li t-talba tagħha ma tistax tkun ikkunsidrata sakemm il-laptop ma jissewwiex 3 darbiet. Hi ddeċidiet li tikkuntattja lill-ECC tal-Portugall għall-għajnuna. L-uffiċċju Portugiż ixxerja l-każ mal-kontraparti tiegħu fi Spanja, li beda billi kkuntattja lill-operatur tas-suq. Wara l-intervent tal-ECC Spanjoli, l-operatur ġabar il-laptop u ta lil Sofia rifużjoni sħiħa ta' EUR 445.92

Jekk tikkuntattja l-operatur tas-suq jew iċ-Ċentru Ewropew tal-Konsumaturi, kif deskritt hawn fuq, xorta waħda għandek id-dritt li tressaq il-każ tiegħek quddiem qorti fi stadju aktar tard.

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: