L-aħħar verifika: 26/04/2019

Il-persunal tal-avjazzjoni ċivili

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Ħinijiet tax-xogħol, liv bi ħlas u mistrieħ

Jekk tħaddem persunal fis-settur tal-avjazzjoni ċivili, għandek tillimita l-ħin tax-xogħol annwali massimu għal 2000 siegħa, b'massimu ta' 900 siegħa ta' ħin totali ta' titjir.

Għandek tiggarantixxi li l-persunal mobbli fl-avjazzjoni ċivili jingħata tal-anqas 4 ġimgħat ta' liv annwali bi ħlas. Ma tistax tissostitwixxih b'allowance, ħlief meta l-impjieg jiġi tterminat.

Għandek tagħti lill-persunal tiegħek li jaħdmu f'kull tip ta' servizz minimu ta':

Saħħa u sikurezza

Qabel jibda jaħdem il-persunal għandu jagħmel eżami tas-saħħa bla ħlas, li jirrispetta l-kunfidenzjalità medika, u li jiġi ripetut f'intervalli regolari. Jekk impjegat ibati minn problemi tas-saħħa marbuta max-xogħol ta' billejl, għandu jiġu ttrasferit, kull meta jkun possibbli, għal xogħol ta' binhar.

Suġġetti relatati

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkuntattja msieħeb tal-appoġġ għan-negozji lokali

Appoġġ għan-negozji lokali - Għandek xi mistoqsijiet dwar kif topera negozju transfruntier, pereżempju l-esportazzjoni jew l-espansjoni lejn pajjiż ieħor tal-UE? Jekk hu l-każ, Enterprise Europe Network jista’ jagħtik pariri b’xejn.

Ikkondividi din il-paġna: