L-aħħar verifika: 05/05/2022

Il-benefiċċji tal-familja

Fl-UE, il- pajjiż responsabbli għas-sigurtà soċjali tiegħek, inklużi l-benefiċċji tal-familja (benefiċċji tat-tfal, benefiċċji tat-trobbija tat-tfal u l-bqija), jiddependi mill-istatus ekonomiku u l-post ta' residenza tiegħek - mhux min-nazzjonalità tiegħek.

Il-liġijiet nazzjonali jiddeterminaw il-kundizzjonijiet li abbażi tagħhom il-ġenituri jitħallsu benefiċċji tal-familja. Normalment, il-ġenituri huma intitolati għal benefiċċji f'pajjiż partikulari tal-UE:

Oqgħod attent li l- benefiċċji tal-familja jvarjaw ħafna fl-Ewropa.

Il-familja kollha tiegħek tgħix f'pajjiż wieħed

Jekk tmur tgħix flimkien mal-membri kollha ta' familtek f' pajjiż ieħor tal-UE u int kopert biss mis-sistema tas-sigurtà soċjali ta' dak il-pajjiż, se tkun suġġett għall-iskema ta' benefiċċji tal-familja tal-pajjiż li qed jospitak.

Madankollu, jekk int tiġi kollokat taħdem f'pajjiż barrani għal żmien qasir (anqas minn sentejn) filwaqt li tibqa' kopert mis-sigurtà soċjali ta' pajjiżek, pajjiżek se jkun responsabbli biex iħallas il-benefiċċji tal-familja tiegħek.

Int u familtek tgħixu f'pajjiżi differenti

Jekk membri ta' familtek ma jgħixux fil-pajjiż fejn int inxurjat, tista' tkun intitolat għal benefiċċji tal-familja minn pajjiżi differenti.

L- awtoritajiet nazzjonali rilevanti jqisu s-sitwazzjonijiet taż-żewġ ġenituri mbagħad jiddeċiedu liema pajjiż għandu r-responsabbiltà primarja li jħallas il-benefiċċji. Id-deċiżjoni tagħhom tkun ibbażata fuq "regoli ta' prijorità".

Ir-regoli ta' prijorità

Is-supplimenti

Jekk il-benefiċċji li tirċievi mill-pajjiż "ewlieni" ikunu anqas minn dawk li kieku tieħu mill-pajjiż "sekondarju" fejn kellek ukoll drittijiet, il- pajjiż sekondarju jħallsek suppliment ekwivalenti għad-differenza bejn iż-żewġ benefiċċji. B'hekk, int żgurat li tirċievi l-massimu ta' benefiċċji intitolat għalihom.

Il-ġenituri divorzjati

Jekk int iddivorzjat/a u r-raġel jew il-mara li kellek j/tirċievi l-benefiċċji iżda ma j/tużahomx għal uliedek, tista' tikkuntattja lill- awtorità tal-benefiċċji tal-familja fil-pajjiż fejn jgħixu wliedek biex titlob li l-benefiċċji jitħallsu direttament lilek minflok, peress li int il-persuna li fil-fatt tmantni l-familja.

Fejn għandek tapplika għall-benefiċċji tal-familja?

Tista' tapplika għall-benefiċċji tal-familja fi kwalunkwe pajjiż tal-UE fejn uliedek jew il-ġenitur l-ieħor huma intitolati għall-benefiċċji. L-awtorità fil-pajjiż fejn tapplika se taqsam l-applikazzjoni tiegħek mal-pajjiżi kollha li huma kompetenti fil-każ tiegħek.

Jekk tapplika għall-benefiċċji fil-ħin f'pajjiż wieħed, titqies li applikajt fil-ħin fi kwalunkwe pajjiż ieħor tal-UE fejn għandek id-drittijiet għall-benefiċċji tal-familja. Ma jistgħux jirrifjutaw li jagħtuk il-benefiċċji li int intitolat għalihom jekk il-pajjiż fejn applikajt għall-ewwel darba bagħat id-dokumenti tiegħek tard wisq lill-awtorità kompetenti f'pajjiż ieħor.

Twissija

Iċċekkja mal-awtoritajiet nazzjonali liema skadenzi japplikaw għall-benefiċċji tal-familja. Jekk taqbeż l-iskadenza, tista' titlef id-drittijiet tiegħek.

L-awtoritajiet nazzjonali huma obbligati li jikkooperaw flimkien u jiskambjaw kull informazzjoni meħtieġa biex jittrattaw l-applikazzjoni tiegħek. Biex tegħleb id-diffikultajiet relatati mal-lingwa, l-amministrazzjonijiet nazzjonali jużaw dokumenti standard meta jiskambjaw l-informazzjoni.

Il-benefiċċji tal-familja jvarjaw ħafna fl-Ewropa.

Il-pajjiżi tal-UE huma liberi li jistabbilixxu r-regoli tagħhom dwar l-inititolament għall-benefiċċji u s-servizzi. Il-pajjiżi kollha joffru benefiċċji tal-familja iżda l-ammonti u l-kundizzjonijiet ivarjaw ħafna. F'ċerti pajjiżi tirċievi pagamenti regolari, mentri f'pajjiżi oħra s-sitwazzjoni familjali tiegħek tista' twassal għal żieda fil-benefiċċji tat-taxxa minflok ħlasijiet.

Biex jiġu evitati l-miżinterpretazzjonijiet potenzjalment serji li jista' jkollhom impatt kbir fuq id-dħul ġenerali tiegħek, fittex dwar is- sistemi tas-sigurtà soċjali fil-pajjiż li qed jospitak.

Hawnhekk tista' ssib informazzjoni speċifika dwar il-benefiċċji tal-famiilja fil-pajjiż li hu responsabbli li jagħtihomlok:

Agħżel il-pajjiż:

 • l-Awstrijaaten
 • il-Belġjubeen
 • il-Bulgarijabgen
 • il-Kroazjacren
 • Ċiprucyen
 • iċ-Ċekjaczen
 • id-Danimarkadken
 • l-Estonjaeeen
 • il-Finlandjafien
 • Franzafren
 • il-Ġermanjadeen
 • il-Greċjagren
 • l-Ungerijahuen
 • l-Islandaisen
 • l-Irlandaieen
 • l-Italjaiten
 • il-Latvjalven
 • il-Liechtensteinlien
 • il-Litwanjalten
 • il-Lussemburguluen
 • Maltamten
 • il-Pajjiżi l-Baxxinlen
 • in-Norveġjanoen
 • il-Polonjaplen
 • il-Portugallpten
 • ir-Rumanijaroen
 • is-Slovakkjasken
 • is-Slovenjasien
 • Spanjaesen
 • l-Isvezjaseen
 • l-Isvizzerachen

Il- konsulenti dwar l-impjiegi EwropejIftaħ bħala link estern ġeneralment jistgħu jipprovdu wkoll informazzjoni bażika dwar benefiċċji tal-familja li tkun intitolat għalihom fil-pajjiż il-ġdid tiegħek.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: