Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 25/07/2017

Is-sistemi tas-sigurtà soċjali fl-UE

Deċiżjoni tar-Renju Unit li tinvoka l-Artikolu 50 tat-TUE: Aktar informazzjoni

Għalissa, ir-Renju Unit għadu membru sħiħ tal-UE u d-drittijiet u l-obbligi għadhom japplikaw bis-sħiħ fir-Renju Unit:

  • Mistoqsijiet u Tweġibiet ibbażati fuq ir-Rapport Konġunt tat-8 ta' Diċembru 2017 mill-UE u r-Renju UnitEnglish
  • Pubblikazzjonijiet tal-UE dwar il-BrexitEnglish
  • Informazzjoni u gwida tal-gvern tar-Renju Unit dwar il-BrexitEnglish

Jeżistu differenzi kbar fil-mod kif pajjiżi differenti tal-UE organizzaw il-benefiċċji, il-kura tas-saħħa u servizzi oħrajn tas-sigurtà soċjali.

Kull pajjiż tal-UE għandu l-liġijiet tiegħu li jiddeterminaw:

  • x'benefiċċji int intitolat għalihom, kemm se tirċievi u għal kemm żmien
  • kemm jeħtieġlek taħdem fih qabel ma tikkwalifika għall-benefiċċji tal-qgħad, ir-regoli biex tikkalkula l-benefiċċji u t-tul ta' żmien tal-benefiċċji

Ir-regoli tal-UE biss jiddeterminaw liema mis-sigurtà soċjali tal-pajjiż tkoprik meta żewġ pajjiżi jew aktar huma involuti.

Bħala regola, int kopert mil-leġiżlazzjoni ta' pajjiż wieħed biss f'perjodu partikulari u tħallas il-kontribuzzjonijiet biss f'dak il-pajjiż; għandek tkun trattat bl-istess mod bħaċ-ċittadini ta' dak il-pajjiż.

Is-sistemi tal-benefiċċji fil-pajjiż ospitanti jistgħu jkunu ferm differenti minn dak li int imdorri bihom f'pajjiżek. Ideat żbaljati jista' jkollhom konsegwenzi serji - għalhekk aċċerta ruħhek dwar liema benefiċċji int intitolat għalihom fil-pajjiż ospitanti.

Storja bħala eżempju

Kull pajjiż għandu r-regoli tiegħu għall-għoti ta' benefiċċji

Line mid-Danimarka kienet qed tgħix u taħdem f'Ċipru meta tilfet xogħolha u applikat għall-benefiċċju tal-qgħad fih.

Kienet diżappuntata meta skopriet li kienet se titħallas biss għal 156 ġurnata. Fid-Danimarka, il-benefiċċju kien jitla' sa 4 snin. Qatt ma bassret li d-differenza se tkun daqshekk kbira.

Formoli utli

Biex tkun tista' tgħaddi minn sistema ta' benefiċċji ta' pajjiż għal oħra, għandu mnejn ikun jeħtieġlek li tippreżenta formoli li jiċċertifikaw is-sitwazzjoni tal-benefiċċji tiegħek meta tasal.

Skopri dwar il-formoli standard tas-sigurtà soċjali.

Konsultazzjonijiet pubbliċi
    Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
    Sib għajnuna u pariri