Instrumentele site-ului

Selector de limbi

Drapelul UE

Cale de navigare

Meniu

Ultima verificare : 21/03/2018

Sistemele de securitate socială din UE

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Pentru moment, Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline al UE, iar drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru continuă să se aplice integral în și pentru Regatul Unit:

  • Întrebări și răspunsuri bazate pe Raportul comun din 8 decembrie 2017 al Uniunii Europene și Regatului UnitEnglish
  • Publicații UE privind BrexitEnglish
  • Informații și orientări furnizate de guvernul britanic cu privire la BrexitEnglish

Modul în care sunt organizate sistemele medicale și de asigurări sociale este foarte diferit de la o țară la alta.

Fiecare țară din UE are propriile legi care stabilesc:

  • beneficiile la care aveți dreptul, cuantumul și durata lor
  • perioadele de lucru necesare pentru a putea beneficia de indemnizația de șomaj, regulile de calculare a indemnizației și durata maximă a șomajului.

Normele UE determină doar sistemul de securitate socială de care aparțineți atunci când sunt implicate două sau mai multe țări.

Ca regulă generală, nu puteţi face, simultan, obiectul mai multor legislaţii naţionale privind securitatea socială. De aceea, veți fi asigurat într-o singură țară și veți plăti contribuțiile sociale în țara respectivă, urmând să fiți tratat la fel ca și cetățenii acesteia.

Atenție! Prestațiile sociale din țara gazdă pot fi foarte diferite de cele cu care sunteți obișnuit în țara de origine. Neînțelegerile ar putea avea consecințe grave — verificați așadar din timp ce drepturi aveți în țara gazdă.

Caz real

Fiecare ţară aplică propriile reguli de acordare a prestaţiilor sociale

Line, din Danemarca, a locuit şi a lucrat o perioadă în Cipru. Când şi-a pierdut locul de muncă, a solicitat o indemnizaţie de şomaj.

Nu mică i-a fost mirarea să afle că are dreptul la doar 156 de zile de ajutor de şomaj, în timp ce în Danemarca perioada s-ar fi putut extinde până la 4 ani. Line nu îşi închipuise că diferenţele pot fi atât de mari.

Formulare

Pentru a trece de la un sistem de asigurări sociale la altul, va trebui probabil să prezentați, la sosirea în țara gazdă, anumite formulare care atestă situația prestațiilor sociale de care beneficiați.

Detalii privind formularele standard de securitate socială.

Consultaţii publice
    Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
    Solicitați sprijin și consiliere