Ultima verificare: 23/06/2022

Semnalarea unui comportament anticoncurențial

Cum puteți semnala comportamentele anticoncurențiale?

Dacă vă confruntați cu practici comerciale de natură să restricționeze concurența, le puteți semnala. În cazul în care situația respectivă se limitează la țara sau regiunea în care locuiți sau implică maxim alte 3 țări din UE, contactați autoritatea națională de reglementare în domeniul concurentei.

Alegeţi ţara

Dacă aveți incertitudini, vă puteți adresa Comisiei Europene, prin e-mail: comp-market-information@ec.europa.eu en sk sau trimițând o scrisoare prin poștă:

European Commission, Directorate General for Competition
Antitrust Registry
B-1049 Bruxelles, Belgia

Dacă întreprinderea dumneavoastră face parte dintr-un cartel sau participă la alte acțiuni de natură să restricționeze concurența, este bine să știți că prima întreprindere care trimite dovezi referitoare la existența cartelului poate beneficia de imunitate totală cu privire la amenzi! (a se vedea programul de clemență en ).

Puteți contacta Comisia Europeană prin fax, la numărul 32 2 2994585 sau prin telefon la numărul 32 2 2984190 sau 32 2 2984191.

Solicitarea de despăgubiri

Puteți depune o cerere de despăgubire dacă sunteți în măsură să demonstrați că întreprinderea dumneavoastră a plătit mai mult sau a suferit o pierdere de venituri din cauza acțiunilor unui cartel sau a unui abuz de poziție dominantă pe piață. Există o prezumție legală că înțelegerile de tip cartel cauzează prejudicii.

Cât timp aveți la dispoziție pentru a depune o cerere de despăgubire?

Aveți la dispoziție 5 ani, din momentul în care ați aflat de încălcarea normelor sau 1 an din momentul în care devine finală hotărârea unei autorități în domeniul concurenței cu privire la cazul respectiv (în unele țări, puteți avea la dispoziție un interval mai mare de 1 an).

Divulgarea probelor

Instanțele naționale din țările UE pot obliga întreprinderile să divulge probe relevante atunci când victimele pretind despăgubiri. Dacă întreprinderea dumneavoastră trebuie să divulge probe, orice informații comerciale confidențiale pe care le furnizează vor fi protejate.

Proba încălcării normelor în context transfrontalier

Când autoritățile naționale din domeniul concurenței iau hotărâri finale cu privire la cazurile de încălcare a normelor, acestea pot fi prezentate ca probă în fața instanțelor naționale din alte țări ale UE. Acest lucru întărește argumentația dumneavoastră în momentul în care solicitați despăgubiri.

Transferul supraprețurilor

Chiar dacă sunteți client indirect al unei întreprinderi care încalcă normele, puteți cere despăgubiri pentru toate supraprețurile care au fost transferate asupra dumneavoastră de un client direct al întreprinderii care încalcă normele, de exemplu de un revânzător al produselor care fac obiectul cartelului.

Deși trebuie să demonstrați valoarea prejudiciului suferit în acest mod de întreprinderea dumneavoastră, beneficiați totuși de prezumția juridică de transfer.

Un exemplu de transfer de supraprețuri ar putea fi cazul în care pierderea este transferată către alte entități: întreprinderea efectuează o plată și apoi încearcă să recupereze suma respectivă, transferând-o ca datorie către clienții săi.

Coautorii încălcării normelor

Toate întreprinderile care participă la o înțelegere sau la un alt acord anticoncurențial sunt răspunzătoare pentru întreaga daună. Reclamanții pot alege întreprinderea împotriva căreia doresc să exercite o acțiune în despăgubire.

Un coautor al încălcării poate obține o contribuție de la un alt coautor al încălcării în cazul în care plătește mai mult decât cota sa relativă. Cota respectivă și criteriile care stau la baza stabilirii acesteia sunt determinate de instanță, în conformitate cu legislația națională.

Fuziuni

Întreprinderile de anumite dimensiuni (cu o cifră de afaceri totală de peste 2,5 miliarde EUR) care desfășoară activități comerciale în UE și doresc să fuzioneze trebuie să solicite aprobarea Comisiei Europene, indiferent de locul în care își au sediul. Aprobarea fuziunii depinde de cota de piață pe care ar urma să o aibă în UE întreprinderea care rezultă în urma fuziunii. În general, fuziunile între întreprinderi mici nu sunt restricționate.

Ajutoare de stat

În general, normele UE interzic acordarea ajutoarelor de stat (care se pot prezenta sub formă de subvenții, garanții pentru împrumuturi, scutiri de la plata unor impozite sau dobânzi), deoarece distorsionează concurența, oferindu-le întreprinderilor beneficiare un avantaj în raport cu firmele concurente.

Ajutorul de stat este permis când vizează:

Comisia Europeană monitorizează acest tip de sprijin. Dacă aveți informații despre un caz de încălcare a normelor privind acordarea ajutorului de stat, puteți înainta o plângere on-line.

Legislația UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Puteți utiliza instrument de găsire servicii de asistență pentru a găsi ajutorul potrivit pentru dumneavoastră.

Partajați această pagină: