Ultima verificare : 04/04/2018

Cardul profesional european - EPC

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Pentru moment, Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline al UE, iar drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru continuă să se aplice integral în și pentru Regatul Unit:

  • Întrebări și răspunsuri bazate pe Raportul comun din 8 decembrie 2017 al Uniunii Europene și Regatului Uniten
  • Publicații UE privind Brexiten
  • Informații și orientări furnizate de guvernul britanic cu privire la Brexiten

Cardul profesional european (EPC) este o procedură electronică pe care o puteți utiliza pentru a obține recunoașterea calificărilor dumneavoastră profesionale în altă țară din UE. Este o procedură mai ușoară, mai rapidă și mai transparentă decât metodele tradiționale de recunoaștere a calificărilor profesionale: puteți urmări on-line evoluția cererii dumneavoastră și puteți reutiliza documente încărcate deja pentru a depune cereri noi în alte țări.

Momentan, puteți utiliza procedura EPC doar dacă sunteți:

În cazul celorlalte profesii se aplică procedurile standard de recunoaștere a calificărilor. În viitor, procedura EPC ar putea fi extinsă la alte profesii.

Puteți utiliza procedura EPC în cazul în care:

Exemplu:

SAU

Exemplu

EPC nu este un card propriu-zis. Este dovada electronică a faptului că ați trecut cu succes de verificările administrative și că v-au fost recunoscute calificările profesionale în țara în care doriți să lucrați (țara-gazdă) sau că îndepliniți condițiile necesare pentru a presta temporar servicii în țara respectivă.Atunci când vi se aprobă cererea, veți putea genera un certificat EPC în format PDF. Acesta va include și un număr de referință pe care viitorul angajator îl poate utiliza pentru a verifica on-line validitatea certificatului dumneavoastră.

Dacă nu știți sigur de ce tip de certificat EPC aveți nevoie (pentru mobilitate temporară sau pentru stabilire permanentă), întrebați autoritățile naționaleen .

Dacă intenționați să vă stabiliți pe termen lung în țara respectivă, s-ar putea să fie nevoie să vă înregistrați pe lângă un organism profesional sau să vă supuneți unor verificări suplimentare înainte de a putea să vă exercitați profesia. Contactați autoritățile naționaleen pentru a afla dacă acest lucru este necesar în cazul dumneavoastră.

Calificările obținute în afara UE

Dacă v-ați obținut calificarea în afara UE, puteți solicita un EPC în cazul în care:

Avantajele cardului profesional european

Proceduri și termene-limită

Care este situația dumneavoastră?

Mobilitate temporară: doriți să vă exercitați profesia în alt stat membru, în mod temporar și ocazional

Iată ce se întâmplă după ce ați înaintat cererea:

În termen de o săptămână: autoritatea din țara de origine confirmă primirea cererii dumneavoastră și vă informează dacă lipsesc documente sau dacă trebuie să achitați anumite taxe.

În plus, autoritățile din țara-gazdă vor verifica, de asemenea, dosarul dumneavoastră, dacă profesia pe care o practicați ar putea avea impact asupra sănătății și siguranței publice și, prin urmare, nu puteți beneficia de recunoaștere automată.

Dacă nu este nevoie de verificări din partea țării-gazdă, autoritatea din țara de origine examinează cererea dumneavoastră și ia o decizie finală în termen de cel mult 3 săptămâni.

Dacă este nevoie de verificări din partea țării-gazdă, autoritatea din țara de origine are la dispoziție o lună pentru a examina cererea dumneavoastră și pentru a o transmite țării-gazdă.

Țara-gazdă ia o decizie finală în termen de maximum 3 luni (2 luni + două prelungiri de câte două săptămâni)

Dacă autoritățile din țara-gazdă consideră că nivelul dumneavoastră de educație, formare sau experiență profesională nu corespunde standardelor aplicabile în țara respectivă, ați putea fi obligat să susțineți un test de aptitudini sau să participați la un stagiu de adaptare.

Stabilire: doriți să vă mutați în străinătate și să vă exercitați profesia acolo în mod permanent

Iată ce se întâmplă după ce ați înaintat cererea:

În termen de o săptămână: autoritatea din țara de origine confirmă primirea cererii dumneavoastră și vă informează dacă lipsesc documente sau dacă trebuie să achitați anumite taxe.

Autoritatea din țara de origine are la dispoziție o lună pentru a verifica cererea dumneavoastră și pentru a o transmite țării-gazdă.

Dacă sunteți farmacist sau asistent medical și beneficiați de recunoaștere automată, țara-gazdă ia o decizie finală în termen de maximum 2 luni (o lună + două prelungiri de câte două săptămânien)

Dacă nu beneficiați de recunoaștere automată, țara-gazdă ia o decizie finală în termen de maximum 3 luni (2 luni + două prelungiri de câte două săptămânien)

Dacă autoritățile din țara-gazdă consideră că nivelul dumneavoastră de educație, formare sau experiență profesională nu corespunde standardelor aplicabile în țara respectivă, ați putea fi obligat să susțineți un test de aptitudini sau să participați la un stagiu de adaptare.

Dacă autoritățile din țara-gazdă nu adoptă o decizie în termenele stabilite, calificările sunt recunoscute în mod tacit și puteți genera un certificat EPC accesând contul dumneavoastră on-line.

Dacă vă resping dosarul, autoritățile trebuie să vă informeze de ce au făcut acest lucru și ce posibilități de recurs aveți la dispoziție.

Cât timp vă puteți folosi cardul profesional european?

EPC va fi valabil:

Cum puteți solicita un EPC

Pentru a solicita un EPC, trebuie mai întâi să accesați site-ul EPC și să vă conectați cu ajutorul EU Loginen (serviciul de autentificare al Comisiei Europene). Dacă nu aveți încă un cont EU Login, va trebui să vă creați unul.

Durează câteva minute să vă completați profilul EPC cu informații personale și date de contact.

De îndată ce profilul este complet, puteți să creați o aplicație, să încărcați copiile scanate ale documentelor relevante și să le transmiteți autorității din țara de origine.

Fiecare document justificativ trebuie scanat și încărcat ca fișier separat.

În orice moment puteți să vă actualizați profilul, modificând datele de contact (adresă de e-mail, număr de telefon). Din momentul în care ați trimis cererea, nu mai puteți actualiza singur datele personale (numărul cărții de identitate sau al pașaportului, numele și cetățenia - informații care apar pe certificat), ci va trebui să îi transmiteți autorității care se ocupă de dosar o solicitare de actualizare.

Pentru fiecare cerere, s-ar putea ca atât autoritățile din țara de origine, cât și cele din țara-gazdă, să vă perceapă o taxă pentru prelucrarea dosarului. În acest caz, veți primi o factură separată de la fiecare autoritate.

Autoritățile pot, de asemenea, să vă ceară să furnizați copii legalizate ale documentelor, în cazul în care nu pot verifica validitatea acestora.

Verificați care sunt documentele necesare și dacă se percep taxe

Simulator

Dacă simulatorul nu vă oferă anumite opțiuni înseamnă că țările în cauză nu au furnizat informațiile relevante. Puteți totuși să accesați procedura EPC și să înaintați o cerere; autoritățile vă vor informa cu privire la cerințele în materie de documente și taxe.

Profesia dumneavoastră nu este reglementată în țara gazdă.
Informațiile furnizate de autoritățile naționale sunt în curs de prelucrare.

ACCESAȚI SITE-UL EPC

Permiteți-le angajatorilor să verifice validitatea cardului dumneavoastră profesional european

Angajatorii, organizațiile profesionale sau alte părți interesate pot verifica on-line validitatea cardului profesional european pe care îl dețineți, utilizând numărul de referință înscris pe certificatul dumneavoastră.

În acest scop, vor avea nevoie și de datele de identificare personală (numărul cărții de identitate sau al pașaportului) pe care le-ați furnizat când ați depus cererea.

VERIFICAȚI VALIDITATEA EPC

Legislaţia UE

Căutați informații despre normele aplicabile într-o anumită țară?

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: