Ultima verificare: 15/07/2022

Cardul profesional european - EPC

Dacă profesia dumneavoastră este reglementată și se impune recunoașterea calificărilor profesionale, puteți solicita această recunoaștere utilizând cardul profesional european (EPC). EPC este o procedură electronică pe care o puteți utiliza pentru a obține recunoașterea unei profesii reglementate în altă țară din UE.

Momentan, puteți utiliza procedura EPC doar dacă sunteți:

Avantajele cardului profesional european

Autoritățile din țara dumneavoastră de origine vă vor ajuta cu completarea cererii și vor verifica dacă aceasta este corectă și completă. De asemenea, vor certifica autenticitatea și validitatea documentelor.

Dacă în viitor veți depune și alte cereri, nu va trebui să încărcați documentele din nou.

Dacă autoritățile din țara-gazdă care răspund de prelucrarea cererii dumneavoastră nu iau o decizie finală în termenul stabilit, recunoașterea se va acorda în mod automat și veți putea genera un certificat EPC din contul dumneavoastră on-line.

Avertisment

Dacă refuză să emită un EPC pe baza cererii dumneavoastră, autoritățile trebuie să vă explice motivele și procedura de contestare a deciziei.

Procedura EPC este în prezent disponibilă doar pentru un număr limitat de profesii.

Verificați dacă puteți solicita un EPC

Alegeți o situație

Ați obținut calificările profesionale într-o țară din UE?

Alegeți o situație

Nu puteți solicita un EPC. Trebuie să utilizați procedura standard de solicitare a recunoașterii calificărilor profesionale.

Puteți solicita un EPC indiferent dacă doriți să furnizați servicii pe bază permanentă sau temporară în țara-gazdă.

Procedura EPC este mai ușoară, mai rapid de gestionat decât procedura standard de recunoaștere și mai transparentă: puteți urmări on-line evoluția cererii dumneavoastră și puteți reutiliza documente încărcate anterior pentru a depune cereri noi în alte țări.

Avertisment

EPC este un certificat generat pe cale electronică, nu un card propriu-zis. Este dovada electronică a faptului că ați trecut procedura de verificare a calificărilor profesionale și că ați îndeplinit condițiile impuse pentru a furniza servicii temporare sau permanente în țara respectivă.

Atunci când vi se aprobă cererea, veți putea genera un certificat EPC în format PDF. Acesta va include și un număr de referință pe care un potențial angajator îl poate utiliza pentru a verifica on-line validitatea certificatului dumneavoastră.

În cazul în care nu știți sigur dacă este nevoie să solicitați un EPC în scopuri de mobilitate temporară sau de stabilire, puteți întreba autoritățile naționale.

Dacă intenționați să vă stabiliți pe termen lung în țara respectivă, s-ar putea să fie nevoie să vă înregistrați pe lângă un organism profesional sau să vă supuneți unor verificări suplimentare înainte de a putea să vă exercitați profesia. Contactați autoritățile naționale pentru a afla dacă acest lucru este necesar în cazul dumneavoastră.

EPC este opțional, așa încât puteți alege să utilizați fie această procedură, fie procedura standard (pe format de hârtie) pentru recunoașterea calificărilor profesionale.

Nu puteți solicita un EPC. Mai întâi trebuie să obțineți recunoașterea calificărilor într-o țară din UE și să lucrați acolo timp de 3 ani înainte de a putea solicita un EPC.

Pentru a solicita un EPC trebuie să fiți asistent medical, farmacist, fizioterapeut, ghid montan sau agent imobiliar. În cazul altor profesii, va trebui să parcurgeți procedura standard.

Solicitarea unui EPC

Pentru a solicita un EPC, trebuie:

Consultați autoritățile naționaleDeschideți ca link extern pentru informații detaliate.

Avertisment

Din momentul în care ați trimis cererea, nu mai puteți actualiza singur datele personale (numărul cărții de identitate sau al pașaportului, numele și cetățenia - informații care apar pe certificat), ci va trebui să îi cereți autorității care se ocupă de dosar să vă actualizeze datele.

Pentru fiecare cerere, s-ar putea ca atât autoritățile din țara de origine, cât și cele din țara-gazdă, să vă perceapă o taxă pentru prelucrarea dosarului. În acest caz, veți primi o factură separată de la fiecare autoritate.

Autoritățile pot, de asemenea, să vă ceară să furnizați copii legalizate ale documentelor, în cazul în care nu pot verifica validitatea acestora.

EPC este valabil:

Dacă autoritățile din țara-gazdă nu iau o decizie în termenele stabilite, calificările sunt recunoscute în mod tacit și puteți genera un certificat EPC accesând contul dumneavoastră on-line.

Dacă vă resping dosarul, autoritățile trebuie să vă informeze de ce au făcut acest lucru și ce posibilități de recurs aveți la dispoziție.

Proceduri și termene-limită

Care este situația dumneavoastră?

Mă mut permanent și doresc să îmi practic profesia în țara-gazdă

Iată ce se întâmplă după ce ați înaintat cererea:

  • în termen de o săptămână: autoritatea din țara de origine confirmă primirea cererii dumneavoastră și vă informează dacă lipsesc documente sau dacă trebuie să achitați anumite taxe
  • autoritatea din țara de origine are la dispoziție o lună pentru a verifica cererea dumneavoastră și pentru a o transmite țării-gazdă
  • dacă sunteți farmacist sau asistent medical și beneficiați de recunoaștere automată, țara-gazdă ia o decizie finală în termen de maximum 2 luni (1 lună + două prelungiri de câte două săptămâni)
  • dacă nu beneficiați de recunoaștere automată, țara-gazdă ia o decizie finală în termen de maximum 3 luni (2 luni + două prelungiri de câte două săptămâni)
  • dacă autoritățile din țara-gazdă consideră că nivelul dumneavoastră de educație, formare sau experiență profesională nu corespunde standardelor aplicabile în țara respectivă, ați putea fi obligat să susțineți un test de aptitudini sau să participați la un stagiu de adaptare.

Vreau să furnizez servicii temporar în țara-gazdă

Iată ce se întâmplă după ce ați înaintat cererea:

  • în termen de o săptămână: autoritatea din țara de origine confirmă primirea cererii dumneavoastră și vă informează dacă lipsesc documente sau dacă trebuie să achitați anumite taxe.
  • autoritățile din țara-gazdă vor verifica, de asemenea, dosarul dumneavoastră, dacă profesia pe care o practicați ar putea avea impact asupra sănătății și siguranței publice și, prin urmare, nu puteți beneficia de recunoaștere automată
  • dacă nu este nevoie de verificări din partea țării-gazdă, autoritatea din țara de origine examinează cererea dumneavoastră și ia o decizie finală în termen de cel mult 3 săptămâni
  • dacă este nevoie de verificări din partea țării-gazdă, autoritatea din țara de origine are la dispoziție o lună pentru a examina cererea dumneavoastră și pentru a o transmite țării-gazdă
  • țara-gazdă ia o decizie finală în termen de maximum 3 luni (2 luni + două prelungiri de câte două săptămâni).

Dacă vă resping dosarul, autoritățile trebuie să vă informeze de ce au făcut acest lucru și ce posibilități de recurs aveți la dispoziție.

Dacă autoritățile din țara-gazdă consideră că nivelul dumneavoastră de educație, formare sau experiență profesională nu corespunde standardelor aplicabile în țara respectivă, ați putea fi obligat să susțineți un test de aptitudini sau să participați la un stagiu de adaptare.

Dacă autoritățile din țara-gazdă nu iau o decizie în termenele stabilite, calificările sunt recunoscute în mod tacit și puteți genera un certificat EPC accesând contul dumneavoastră on-line.

Verificați formalitățile EPC în țara dumneavoastră

Simulator

Avertisment

Rezultatele sunt doar indicative, s-ar putea ca tarifele să fie fost modificate. Dacă simulatorul nu vă oferă anumite opțiuni înseamnă că țările în cauză nu au furnizat informațiile relevante. Puteți totuși să accesați procedura EPC și să înaintați o cerere; Autoritățile competente vă vor informa cu privire la tarife și documentele necesare.

Profesia dumneavoastră nu este reglementată în țara gazdă.
Informațiile furnizate de autoritățile naționale sunt în curs de prelucrare.

Accesați procedura EPCDeschideți ca link extern

Permiteți-le angajatorilor să verifice validitatea cardului dumneavoastră profesional european

Angajatorii, organizațiile profesionale sau alte părți interesate pot verifica on-line validitatea cardului profesional european pe care îl dețineți, utilizând numărul de referință înscris pe certificatul dumneavoastră.

În acest scop, vor avea nevoie și de datele de identificare personală (numărul cărții de identitate sau al pașaportului) pe care le-ați furnizat când ați depus cererea.

Verificați validitatea EPC

Legislaţia UE

Căutați informații despre normele aplicabile într-o anumită țară?

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Partajați această pagină: