Ultima verificare: 15/02/2019

Detașarea personalului în străinătate

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Începând cu data de 30 martie 2019, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European și Regatul Unit decid în mod unanim să prelungească perioada de negociere de doi ani. Informații suplimentare despre consecințele juridice pentru întreprinderi:

Trebuie să respectați normele în materie de detașare, dacă:

În ambele cazuri trebuie să existe un raport de muncă între dumneavoastră și personalul detașat.

Normele privind detașarea se aplică și în cazul în care persoana în cauză este angajată printr-o agenție de muncă temporară și vine să lucreze pentru dumneavoastră din altă țară a UE decât cea în care este înregistrată sau activă întreprinderea dumneavoastră. În acest caz, trebuie să existe un raport de muncă între lucrător și agenția de muncă temporară sau agenția de plasare la care apelați.

Condiții de încadrare în muncă în țara-gazdă

Pe toată durata detașării, trebuie să îi asigurați personalului dumneavoastră condițiile de angajare prevăzute în țara-gazdă, prin lege sau prin contracte colective de muncă, în ceea ce privește:

În cazul în care clauzele și condițiile de muncă din țara dumneavoastră de origine sunt mai favorabile pentru angajații dumneavoastră decât cele din țara-gazdă, puteți, desigur, să mențineți aceste condiții și pe parcursul detașării.

Dacă instalarea inițială și/sau asamblarea inițială a anumitor produse fac parte integrantă din contract și personalul dumneavoastră calificat trebuie să execute aceste activități, cerințele referitoare la salariul minim și concediul anual nu sunt obligatorii în cazul în care toată durata detașării nu depășește 8 zile pe an.

Țările UE pot decide, după consultarea angajatorilor și a reprezentanților lucrătorilor, că cerințele referitoare la salariul minim și la concediul anual din țara-gazdă nu se aplică în cazul în care toată durata detașării nu depășește o lună. Această scutire nu se aplică lucrătorilor detașați prin intermediul agențiilor de muncă temporară.

Normele de securitate socială pentru lucrătorii detașați

În timp ce lucrează temporar în altă țară din UE, angajații detașați sau dumneavoastră înșivă, ca lucrător independent, vă puteți menține asigurarea în cadrul sistemului de securitate socială din țara în care ați lucrat înainte de detașare.

Ca angajator, trebuie să informați din avans administrația din țara-gazdă și să solicitați formularul PD A1 eliberat de instituția de securitate socialăpdfen la care sunteți afiliat în țara dumneavoastră. Formularul PD A1 confirmă faptul că angajatul detașat este afiliat la sistemul de securitate socială din țara dumneavoastră de origine și nu trebuie să achite contribuții în țara de detașare.

Când solicitați formularul PD A1, trebuie să indicați data de începere și data de încheiere a detașării în altă țară din UE. Perioada maximă pe care o puteți indica în formular este de 24 de luni.

Dacă perioada de detașare depășește 24 de luni, ca angajator puteți:

Normele privind securitatea socială în timpul detașării în străinătate sunt diferite pentru angajați și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă.

A se vedea și:

Site-uri și puncte naționale de contact

Fiecare țară din UE are cel puțin un punct de contact care vă poate oferi informații detaliate despre detașarea lucrătorilor în străinătate. Aceste puncte de contact cooperează și fac schimb de informații, monitorizează clauzele și condițiile de angajare pe durata detașării și urmăresc cazurile de încălcare a normelor.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul național din țara-gazdă.

Selectați țara:

 • Austriaaten
 • Belgiabeen
 • Bulgariabgen
 • Croațiacren
 • Ciprucyen
 • Cehiaczen
 • Danemarcadken
 • Estoniaeeen
 • Finlandafisvfien
 • Franțafrro
 • Germaniadero
 • Greciagrel
 • Ungariahuen
 • Irlandaieen
 • Italiaiten
 • Letonialvro
 • Lituanialten
 • Luxemburgludefren
 • Maltamten
 • Țările de Josnlen
 • Poloniaplen
 • Portugaliapten
 • Româniaroro
 • Slovaciasksken
 • Sloveniasien
 • Spaniaesesen
 • Suediaseen
 • Regatul Unituken

Teme conexe

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Consilierul dumneavoastră EURES

Consilierul dumneavoastră EURES vă poate informa cu privire la condițiile de muncă și, în același timp, vă poate oferi asistență pe parcursul procesului de recrutare în țara dumneavoastră sau într-o regiune transfrontalieră.

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: