Ultima verificare : 29/11/2018

Lucrători detașați în străinătate

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Începând cu data de 30 martie 2019, legislația UE va înceta să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere ratificat stabilește o altă dată sau Consiliul European și Regatul Unit decid în mod unanim să prelungească perioada de negociere de doi ani. Informații suplimentare despre consecințele juridice pentru întreprinderi:

Dacă întreprinderea dumneavoastră are contract cu parteneri de afaceri stabiliți în alte țări din UE și personalul dumneavoastră trebuie să se deplaseze în țările respective pe o perioadă limitată de timp, pentru a asigura îndeplinirea prevederilor contractuale, va trebui să respectați normele privind „detașarea" lor. Aceste norme se aplică, de asemenea, în cazul în care vă trimiteți un angajat să lucreze într-o întreprindere pe care o dețineți în altă țară din UE. În ambele cazuri trebuie să existe un raport de muncă între dumneavoastră și personalul detașat.

Normele referitoare la detașare se aplică și în cazul în care apelați la o agenție de plasare sau la o agenție de muncă temporară pentru a angaja o persoană din altă țară din UE care să lucreze într-o întreprindere pe care o dețineți în alt stat membru. În acest caz, trebuie să existe un raport de muncă între lucrător și agenția de muncă temporară sau agenția de plasare la care apelați.

Condiții de încadrare în muncă în țara-gazdă

Pe toată durata detașării, trebuie să îi asigurați personalului dumneavoastră condițiile de angajare prevăzute în țara-gazdă, prin lege sau prin contracte colective de muncă, în ceea ce privește:

În cazul în care clauzele și condițiile de muncă din țara dumneavoastră de origine sunt mai favorabile pentru angajații dumneavoastră decât cele din țara-gazdă, puteți, desigur, să mențineți aceste condiții și pe parcursul detașării.

Dacă instalarea inițială și/sau asamblarea inițială a anumitor produse fac parte integrantă din contract și personalul dumneavoastră calificat trebuie să execute aceste activități, cerințele referitoare la nivelul minim de plată și concediul anual nu sunt obligatorii în cazul în care toată durata detașării nu depășește 8 zile.

Țările UE pot decide, după consultarea angajatorilor și a reprezentanților lucrătorilor, că cerințele referitoare la salariul minim și la concediul anual din țara-gazdă nu se aplică în cazul în care toată durata detașării nu depășește o lună. Această scutire nu se aplică lucrătorilor detașați prin intermediul agențiilor de plasare.

Site-uri și puncte naționale de contact

Fiecare țară din UE are cel puțin un punct de contact care vă poate oferi informații detaliate despre detașarea lucrătorilor în străinătate. Aceste puncte de contact cooperează și fac schimb de informații, monitorizează clauzele și condițiile de angajare pe durata detașării și urmăresc cazurile de încălcare a normelor.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul național din țara-gazdă.

Alegeţi ţara:

 • Austriaaten
 • Belgiabeen
 • Bulgariabgen
 • Cehiaczen
 • Ciprucyen
 • Croațiacren
 • Danemarcadken
 • Estoniaeeen
 • Finlandafisvfien
 • Franțafrro
 • Germaniadeen
 • Greciagrel
 • Irlandaieen
 • Italiaiten
 • Letonialvro
 • Lituanialten
 • Luxemburgludefren
 • Maltamten
 • Poloniaplen
 • Portugaliapten
 • Regatul Unituken
 • Româniaroro
 • Slovaciasksken
 • Sloveniasien
 • Spaniaesen
 • Suediaseen
 • Ungariahuen
 • Țările de Josnlen

Normele de securitate socială pentru lucrătorii detașați

În timp ce lucrează temporar în altă țară din UE, personalul detașat poate rămâne asigurat în cadrul sistemului de securitate socială din țara în care a lucrat înainte de detașare.

De asemenea, normele privind securitatea socială în timpul detașării sunt diferite pentru angajați și lucrătorii care desfășoară o activitate independentă.

A se vedea și:

Teme conexe

Legislaţia UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Consilierul dumneavoastră EURES

Consilierul dumneavoastră EURES vă poate informa cu privire la condițiile de muncă și, în același timp, vă poate oferi asistență pe parcursul procesului de recrutare în țara dumneavoastră sau într-o regiune transfrontalieră.

Asistență locală pentru întreprinderi - Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Rețeaua întreprinderilor europene (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Partajați această pagină: