Ultima verificare: 20/01/2023

Detașarea personalului în străinătate

Trebuie să respectați normele în materie de detașare, dacă:

În ambele cazuri trebuie să existe un raport de muncă între dumneavoastră și personalul detașat.

Normele privind detașarea se aplică și în cazul în care persoana în cauză este angajată printr-o agenție de muncă temporară și vine să lucreze pentru dumneavoastră din altă țară a UE decât cea în care este înregistrată sau activă întreprinderea dumneavoastră. În acest caz, trebuie să existe un raport de muncă între lucrător și agenția de muncă temporară sau agenția de plasare la care apelați.

Condiții de încadrare în muncă în țara-gazdă

Pe toată durata detașării, trebuie să îi asigurați personalului dumneavoastră condițiile de angajare prevăzute în țara-gazdă, prin lege sau prin contracte colective de muncă, în ceea ce privește:

În cazul în care clauzele și condițiile de muncă din țara dumneavoastră de origine sunt mai favorabile pentru angajații dumneavoastră decât cele din țara-gazdă, puteți, desigur, să mențineți aceste condiții și pe parcursul detașării.

În toate sectoarele, cu excepția construcțiilor, cerințele privind remunerarea și concediul anual nu sunt obligatorii dacă:

Avertisment

Țările UE pot decide, după consultarea angajatorilor și a reprezentanților lucrătorilor, că cerințele din țara-gazdă cu privire la remunerare și concediul anual nu se aplică în cazul în care toată durata detașării nu depășește 1 lună. Această scutire nu se aplică lucrătorilor detașați prin intermediul agențiilor de muncă temporară.

Pentru mai multe informații, consultați „Ghidul practic privind detașarea".

Detașarea pe termen lung

Dacă perioada de detașare este mai mare de 12 luni (sau de 18 luni în cazul în care înaintați o notificare motivată către țara-gazdă), trebuie să îi asigurați personalului dumneavoastră toate condițiile obligatorii de muncă și de încadrare în muncă din țara-gazdă, cu excepția celor privind rezilierea contractului sau pensiile suplimentare.

Pentru mai multe informații despre procedura de notificare motivată, consultați site-ul național al țării-gazdă.

Normele de securitate socială pentru lucrătorii detașați

În timp ce lucrează temporar în altă țară din UE, angajații detașați sau dumneavoastră înșivă, ca lucrător independent, vă puteți menține asigurarea în cadrul sistemului de securitate socială din țara în care ați lucrat înainte de detașare.

Ca angajator, trebuie să informați din avans administrația din țara-gazdă și să solicitați formularul PD A1 en eliberat de instituția de securitate socială din țara în care sunt asigurați angajații dumneavoastră. Formularul PD A1 confirmă faptul că angajatul detașat este afiliat la sistemul de securitate socială din țara dumneavoastră de origine și nu trebuie să achite contribuții în țara de detașare.

Când solicitați formularul PD A1, trebuie să indicați data de începere și data de încheiere a detașării în altă țară din UE. Perioada maximă pe care o puteți indica pe formular este de 24 de luni.

Dacă perioada de detașare depășește 24 de luni sau trebuie să fie prelungită, ca angajator puteți:

Site-uri și puncte naționale de contact

Fiecare țară din UE are cel puțin un punct de contact care vă poate oferi informații detaliate despre detașarea lucrătorilor în străinătate. Aceste puncte de contact cooperează și fac schimb de informații, monitorizează clauzele și condițiile de angajare pe durata detașării și urmăresc cazurile de încălcare a normelor.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul național din țara-gazdă.

Alegeţi ţara:

Mai multe informaţii

Legislația UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Consilierul dumneavoastră EURES

Consilierul dumneavoastră EURES vă poate informa cu privire la condițiile de muncă și, în același timp, vă poate oferi asistență pe parcursul procesului de recrutare în țara dumneavoastră sau într-o regiune transfrontalieră.

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Puteți utiliza instrument de găsire servicii de asistență pentru a găsi ajutorul potrivit pentru dumneavoastră.

Partajați această pagină: