Instrumentele site-ului

Selector de limbi

Drapelul UE

Cale de navigare

Meniu

Ultima verificare : 30/04/2018

Adopția

Decizia Regatului Unit de a invoca articolul 50 din TUE: Mai multe informatii

Pentru moment, Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline al UE, iar drepturile și obligațiile care decurg din calitatea de membru continuă să se aplice integral în și pentru Regatul Unit:

  • Întrebări și răspunsuri bazate pe Raportul comun din 8 decembrie 2017 al Uniunii Europene și Regatului UnitEnglish
  • Publicații UE privind BrexitEnglish
  • Informații și orientări furnizate de guvernul britanic cu privire la BrexitEnglish

Nu există norme europene uniforme în materie de adopții. Fiecare țară aplică propriile sale reguli.

Contactați autoritățile naționale pentru informații privind cerințele în materie de adopții și procedurile de urmat.

Toate țările UE împărtășesc, totuși, o serie de principii comune, stabilite prin convențiile internaționale în materie de adopții:

  • dacă sunt în viață, părinții biologici ai copilului trebuie să își dea consimțământul cu privire la adopție
  • decizia de adopție trebuie să respecte interesul superior al copilului
  • adopția trebuie să fie pronunțată de o instanță judecătorească sau de o autoritate administrativă.

În majoritatea țărilor UE, copilul va putea prelua numele și naționalitatea părinților adoptivi și va avea aceleași drepturi de moștenire ca și un copil biologic.

În același timp, părinții adoptivi vor avea aceleași drepturi și obligații față de copil ca și părinții naturali.

Consultaţii publice
    Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
    Solicitați sprijin și consiliere