Viimati ajakohastatud: 30/06/2020

Lapsendamine

Mida Brexit mõjutab?

Lapsendamise suhtes ei ole kehtestatud ühtseid ELi eeskirju. Iga ELi riik kohaldab oma õigusnorme.

Et saada teavet lapsendamise tingimuste ja korra kohta, võtke ühendust riigi ametiasutustega.

Kõik ELi riigid järgivad siiski teatavaid põhimõtteid, mis on sätestatud lapsendamist käsitlevates rahvusvahelistes konventsioonides.

Enamikes ELi riikides on lapsel võimalik saada teie perekonnanimi ja kodakondsus ning samad pärimisõigused kui bioloogilisel lapsel.

Lapsendajana on teil oma lapse suhtes samad õigused ja kohustused kui mis tahes muul lapsevanemal.

KKK

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: