Viimati ajakohastatud : 30/04/2018

Lapsendamine

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

  • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastuseden
  • Brexiti-teemalised ELi väljaanded
  • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaen

Lapsendamise suhtes ei ole kehtestatud ühtseid ELi eeskirju. Iga ELi riik kohaldab oma õigusnorme.

Et saada teavet lapsendamise tingimuste ja korra kohta, võtke ühendust riigi ametiasutustega.

Kõik ELi riigid järgivad siiski teatavaid põhimõtteid, mis on sätestatud lapsendamist käsitlevates rahvusvahelistes konventsioonides.

Enamikes ELi riikides on lapsel võimalik saada teie perekonnanimi ja kodakondsus ning samad pärimisõigused kui bioloogilisel lapsel.

Lapsendajana on teil oma lapse suhtes samad õigused ja kohustused kui mis tahes muul lapsevanemal.

KKK

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: