Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 16/01/2023

Lemmikloomade ja muude loomadega reisimine ELis

Reisimine lemmikloomade – koerte, kasside ja valgetuhkrutega

ELi eeskirjad lihtsustavad reisimist teise ELi riiki (käesoleval juhul 27 ELi riiki ning Norra ja Põhja-Iirimaa) koera, kassi või valgetuhkruga. Need eeskirjad hõlmavad ka ELi reisimist riigist või territooriumilt, mis asub väljaspool ELi.

Mõne erandiga saab teie lemmikloom reisida koos teiega teise ELi riiki või kolmandast riigist ELi riiki, kui on täidetud järgmised tingimused:

Hoiatus

Ülaltoodud ELi eeskirju lemmikloomadega reisimise kohta kohaldatakse erareiside suhtes, mitte aga omanikuvahetuse või müügi puhul.

Teie lemmikloomana peetava koera, kassi või valgetuhkru reisidokumendid

Euroopa lemmikloomapass

Euroopa lemmikloomapass on dokument, mis järgib ELi standardvormi ja on vajalik ELi riikide vahel reisimiseks. See sisaldab teie lemmiklooma kirjeldust ja andmeid, sealhulgas tema mikrokiibi või tätoveeringu koodi, märget marutaudivastase vaktsiini kohta ja omaniku ning passi väljastanud veterinaararsti kontaktandmeid. Saate oma koerale, kassile või valgetuhkrule Euroopa lemmikloomapassi mis tahes volitatud veterinaararstilt (kes on asjakohaselt ametiasutuselt saanud loa lemmikloomapassi väljastamiseks). Lemmikloomapass on eluaegse kehtivusega tingimusel, et ka marutaudivastane kaitse on kehtiv.

Hoiatus

Kui reisite mõnda ELi riiki või Põhja-Iirimaale Andorrast, Šveitsist, Fääri saartelt, Gibraltarilt, Gröönimaalt, Islandilt, Liechtensteinist, Monacost, Norrast, San Marinost või Vatikani Linnriigist, saab teie lemmikloom ELi siseneda ka ühes neist riikidest või territooriumidest välja antud lemmikloomapassiga.

ELi veterinaarsertifikaat

ELi veterinaarsertifikaat on teist liiki dokument, mis sisaldab konkreetset teavet teie lemmiklooma kohta (nimi, terviseandmed, marutaudivastased vaktsineerimised) ja põhineb ELi standardvormil.

Kui reisite ELi kolmandast riigist või territooriumilt, mis asub väljaspool ELi, peab teie lemmikloomal olema ELi veterinaarsertifikaat, mille on välja andnud lähteriigi ametlik riiklik veterinaararst mitte rohkem kui 10 päeva enne seda, kui teie lemmikloom jõuab ELi. Sertifikaat kehtib ELi riikide vahel reisimiseks 4 kuud alates väljastamise kuupäevast või kuni marutaudivastase vaktsineerimise aegumiseni, kui see toimub enne sertifikaadi kehtivuse lõppu.

Lisaks peaksite täitma ja lisama oma lemmiklooma ELi veterinaarsertifikaadile kirjaliku deklaratsiooni selle kohta, et loom reisib mitteärilistel eesmärkidel. Seda deklaratsiooni nõutakse ka juhul, kui lemmikloom reisib teie volitatud isiku vastutusel. Sel juhul peate oma lemmiklooma enda hoole alla tagasi võtma 5 päeva jooksul alates teie sihtkohta jõudmisest.

Hoiatus

Alates 1. jaanuarist 2021 ei kehti Suurbritannias elavale lemmikloomaomanikule väljastatud ELi lemmikloomapass enam reisimiseks Suurbritanniast ELi riiki või Põhja-Iirimaale.

Omanikuta reisivad lemmikloomad

Üldjuhul peavad lemmikloomad reisima koos omanikuga. Kuid võite anda teisele isikule kirjaliku loa selleks, et ta teie lemmiklooma saadaks (kirjalikku deklaratsiooni on kirjeldatud eespool). Siiski peate oma lemmiklooma taas oma hoole alla võtma 5 päeva jooksul alates tema jõudmisest uude asukohta.

Hoiatus

Kui teie lemmikloom reisib saatjata, peab ta vastama loomatervise alastele õigusnormidele, mida kohaldatakse koerte, kasside ja valgetuhkrute ELi importimise ja nendega ELis kauplemise suhtes.

Rohkem kui viie lemmikloomaga reisimine

Võite reisida kuni viie lemmikloomaga, kuid kui teil on rohkem kui viis lemmiklooma (kassi, koera või valgetuhkrut), peate tõendama, et:

Hoiatus

Kui reisite rohkem kui viie lemmikloomaga (koerad, kassid või valgetuhkrud) ja teie suhtes ei kehti ükski eespool nimetatud eranditest, peavad teie lemmikloomad vastama loomatervishoiu eeskirjadele, mida kohaldatakse koerte, kasside ja valgetuhkrute ELi importimise ja nendega ELis kauplemise suhtes.

Tutvuge üksikasjalike eeskirjadega, mida kohaldatakse koera, kassi või valgetuhkruga reisimise suhtes:

Valige riik, millest reisite:

Marutaudivastane vaktsineerimine

Enne seda, kui teie lemmikloom saab reisida, peab volitatud veterinaararst ta marutaudi vastu vaktsineerima. Vaktsineerimine on kehtiv siis, kui teie lemmikloom on vähemalt 12 nädalat vana ja on enne vaktsineerimist mikrokiibistatud. Teie lemmikloom võib reisida kõige varem 21 päeva pärast vaktsineerimiskuuri lõppu. Peaksite alati kontrollima vaktsineerimiste kehtivusaegu ning vaktsineerima looma enne eelmise vaktsineerimise kehtivusaja lõppu.

Marutaudivastane vaktsineerimine – kutsikate, kassipoegade, valgetuhkrutega seotud erandid

Kui teie noor lemmikloom on alla 12 nädala vanune ja teda ei ole marutaudi vastu vaktsineeritud või kui ta on 12–16 nädalat vana ning vaktsineeritud, kuid ei ole marutaudi suhtes veel täielikku immuunsust saavutanud, võite temaga reisida Austriasse, Bulgaariasse, Eestisse, Horvaatiasse, Leetu, Luksemburgi, Rumeeniasse, Slovakkiasse, Sloveeniasse, Soome, Šveitsi, Taani ja Tšehhisse.

Sellise lemmikloomaga on lubatud reisida järgmistel tingimustel:

  • te peate kas lisama tema lemmikloomapassile deklaratsiooni selle kohta, et ta ei ole alates sünnist kuni reisimiseni olnud kontaktis mitte ühegi marutaudile vastuvõtliku metsloomaliigiga;

või

  • teie lemmikloomaga peab kaasas olema tema ema, kelle passist selgub, et ta oli enne poegimist marutaudi vastu vaktsineeritud.

Hoiatus

Belgia, Küpros, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Malta, Madalmaad, Poola, Portugal, Hispaania, Rootsi, Norra ja Põhja-Iirimaa ei luba siseneda oma territooriumile noore lemmikloomaga, kes ei ole marutaudi vastu vaktsineeritud või kes on vaktsineeritud, kuid ei ole veel täielikult immuunne.

Erieeskirjad seoses alveokokk-paelussi (Echinococcus multilocularis) raviga – kohaldatakse vaid koerte puhul

Kui reisite oma koeraga Soome, Iirimaale, Maltale, Norrasse või Põhja-Iirimaale, peab ta olema saanud alveokokk-paelussi ravi 24–120 tundi enne reisimist. Kõik ravi üksikasjad tuleb kanda lemmikloomapassi või ELi veterinaarsertifikaati.

Hoiatus

Alveokokk-paelussi (Echinococcus multilocularis) vastast ravi ei nõuta koerte puhul, kes reisivad otse Soome, Iirimaa, Malta, Norra või Põhja-Iirimaa vahel.

Marutaudivastane vaktsineerimine

Enne seda, kui teie lemmikloom saab reisida, peab volitatud veterinaararst ta marutaudi vastu vaktsineerima. Vaktsineerimine on kehtiv siis, kui teie lemmikloom on vähemalt 12 nädalat vana ja on enne vaktsineerimist mikrokiibistatud. Teie lemmikloom võib reisida kõige varem 21 päeva pärast vaktsineerimiskuuri lõppu. Peaksite alati kontrollima vaktsineerimiste kehtivusaegu ning vaktsineerima looma enne eelmise vaktsineerimise kehtivusaja lõppu.

Marutaudivastane vaktsineerimine – kutsikate, kassipoegade, valgetuhkrutega seotud erandid

Kui teie noor lemmikloom on alla 12 nädala vanune ja teda ei ole marutaudi vastu vaktsineeritud või kui ta on 12–16 nädalat vana ning vaktsineeritud, kuid ei ole marutaudi suhtes veel täielikku immuunsust saavutanud, võite temaga reisida Austriasse, Šveitsi, Taani ja Tšehhisse.

Sellise lemmikloomaga on lubatud reisida järgmistel tingimustel:

  • peate kas lisama ELi veterinaarsertifikaadile või passile deklaratsiooni (ainult juhul, kui reisite Andorrast, Šveitsist, Fääri saartelt, Gibraltarilt, Gröönimaalt, Islandilt, Liechtensteinist, Monacost, Norrast, San Marinost, Vatikani Linnriigist), milles kinnitate, et loom ei ole alates sünnist kuni reisimiseni olnud kontaktis mitte ühegi marutaudile vastuvõtliku metsloomaliigiga;

või

  • (ainult juhul, kui reisite Andorrast, Šveitsist, Fääri saartelt, Gibraltarilt, Gröönimaalt, Islandilt, Liechtensteinist, Monacost, Norrast, San Marinost või Vatikani Linnriigist) peab teie lemmikloomaga kaasas olema tema ema, kelle ELi veterinaarsertifikaadist või passist selgub, et ta oli enne poegimist marutaudi vastu vaktsineeritud.

Hoiatus

Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Madalmaad, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Hispaania, Rootsi, Norra ja Põhja-Iirimaa ei luba siseneda oma territooriumile noore lemmikloomaga, kes ei ole marutaudi vastu vaktsineeritud või kes on vaktsineeritud, kuid ei ole veel täielikult immuunne.

Erieeskirjad seoses alveokokk-paelussi (Echinococcus multilocularis) raviga – kohaldatakse vaid koerte puhul

Kui reisite oma koeraga Soome, Iirimaale, Maltale, Norrasse või Põhja-Iirimaale, peab ta olema saanud alveokokk-paelussi ravi 24–120 tundi enne reisimist. Kõik ravi üksikasjad tuleb kanda lemmikloomapassi või ELi veterinaarsertifikaati.

Hoiatus

Alveokokk-paelussi (Echinococcus multilocularis) vastast ravi ei nõuta koerte puhul, kes reisivad otse Soome, Iirimaa, Malta, Norra või Põhja-Iirimaa vahel.

Marutaudivastane vaktsineerimine

Enne seda, kui teie lemmikloom saab reisida, peab volitatud veterinaararst ta marutaudi vastu vaktsineerima. Vaktsineerimine on kehtiv siis, kui teie lemmikloom on vähemalt 12 nädalat vana ja on enne vaktsineerimist mikrokiibistatud. Teie lemmikloom võib reisida kõige varem 21 päeva pärast vaktsineerimiskuuri lõppu. Peaksite alati kontrollima vaktsineerimiste kehtivusaegu ning vaktsineerima looma enne eelmise vaktsineerimise kehtivusaja lõppu.

Marutaudivastane vaktsineerimine – kutsikate, kassipoegade, valgetuhkrutega seotud erandid

Kui teie noor lemmikloom on alla 12 nädala vanune ja teda ei ole marutaudi vastu vaktsineeritud või kui ta on 12–16 nädalat vana ning vaktsineeritud, kuid ei ole marutaudi suhtes veel täielikku immuunsust saavutanud, võite temaga reisida Austriasse, Šveitsi, Taani ja Tšehhisse.

Sellise lemmikloomaga on lubatud reisida järgmistel tingimustel:

  • peate kas lisama ELi veterinaarsertifikaadile või passile deklaratsiooni (ainult juhul, kui reisite Andorrast, Šveitsist, Fääri saartelt, Gibraltarilt, Gröönimaalt, Islandilt, Liechtensteinist, Monacost, Norrast, San Marinost, Vatikani Linnriigist), milles kinnitate, et loom ei ole alates sünnist kuni reisimiseni olnud kontaktis ühegi marutaudile vastuvõtliku metsloomaliigiga;

või

  • (ainult juhul, kui reisite Andorrast, Šveitsist, Fääri saartelt, Gibraltarilt, Gröönimaalt, Islandilt, Liechtensteinist, Monacost, Norrast, San Marinost või Vatikani Linnriigist) peab teie lemmikloomaga kaasas olema tema ema, kelle ELi veterinaarsertifikaadist või passist selgub, et ta oli enne poegimist marutaudi vastu vaktsineeritud.

Hoiatus

Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Madalmaad, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Hispaania, Rootsi, Norra ja Põhja-Iirimaa ei luba siseneda oma territooriumile noore lemmikloomaga, kes ei ole marutaudi vastu vaktsineeritud või kes on vaktsineeritud, kuid ei ole veel täielikult immuunne.

Erieeskirjad seoses alveokokk-paelussi (Echinococcus multilocularis) raviga – kohaldatakse vaid koerte puhul

Kui reisite oma koeraga Soome, Iirimaale, Maltale, Norrasse või Põhja-Iirimaale, peab ta olema saanud alveokokk-paelussi ravi 24–120 tundi enne reisimist. Kõik ravi üksikasjad tuleb kanda lemmikloomapassi või ELi veterinaarsertifikaati.

Hoiatus

Alveokokk-paelussi (Echinococcus multilocularis) vastast ravi ei nõuta koerte puhul, kes reisivad otse Soome, Iirimaa, Malta, Norra või Põhja-Iirimaa vahel.

Lemmikloomaga ELi või Põhja-Iirimaale sisenemine

Te võite oma lemmikloomaga ELi siseneda vaid reisijatele määratud sisenemiskohtade en kaudu ELi sihtriigis. Teie lemmikloomade dokumente ja identiteeti kontrollivad pädevad ametiasutused. Kui teie lemmikloom ei vasta esitatud nõuetele, võidakse ta saata tagasi lähteriiki, panna karantiini seniks, kuni ta vastab ELi loomatervishoiu eeskirjadele, või kui kumbki neist võimalustest ei ole võimalik, võidakse ta eutanaasia korras hukata.

Hoiatus

Põhja-Iirimaalt ELi riiki reisides ei pea te kasutama reisijatele määratud sisenemiskohta ELi sihtriigis.

Marutaudivastane vaktsineerimine

Enne seda, kui teie lemmikloom saab reisida, peab volitatud veterinaararst ta marutaudi vastu vaktsineerima. Vaktsineerimine on kehtiv siis, kui teie lemmikloom on vähemalt 12 nädalat vana ja on enne vaktsineerimist mikrokiibistatud. Teie lemmikloom võib reisida kõige varem 21 päeva pärast vaktsineerimiskuuri lõppu. Peaksite alati kontrollima vaktsineerimiste kehtivusaegu ning vaktsineerima looma enne eelmise vaktsineerimise kehtivusaja lõppu.

Lisaks standardnõuetele (mikrokiip, marutaudivastane vaktsineerimine, paelussivastane ravi (kui on asjakohane), ELi veterinaarsertifikaat) tuleb teie lemmikloomale teha marutaudi antikehade test 30 päeva pärast marutaudivastast vaktsineerimist ja mitte vähem kui 3 kuud enne ELi reisimist. Volitatud veterinaararst peab võtma vereproovi, mida testitakse ELi poolt heaks kiidetud vereanalüüsilaboris en .

Marutaudi antikehade testi tulemused tuleb lisada teie lemmiklooma ELi veterinaarsertifikaadile.

Lemmikloomaga ELi sisenemine

Te võite oma lemmikloomaga ELi siseneda vaid reisijatele määratud sisenemiskohtade en kaudu ELi sihtriigis. Teie lemmikloomade dokumente ja identiteeti kontrollivad pädevad ametiasutused. Kui teie lemmikloom ei vasta esitatud nõuetele, võidakse ta saata tagasi lähteriiki, panna karantiini seniks, kuni ta vastab ELi loomatervishoiu eeskirjadele, või kui kumbki neist võimalustest ei ole võimalik, võidakse ta eutanaasia korras hukata.

Muude lemmikloomadega reisimine

Euroopa lemmikloomapasse väljastatakse vaid koertele, kassidele ja valgetuhkrutele. Kui reisite teise ELi riiki mõne muu lemmikloomaga (nt linnud, dekoratiivsed veeloomad, roomajad või küülikud), tutvuge selle riigi eeskirjadega en , mida kavatsete külastada, et saada teavet sisenemistingimuste kohta.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: