Viimati ajakohastatud: 12/09/2022

Ökodisaini nõuded

Teatavad tooted peavad vastama energiatõhususe miinimumnõuetele. Neid nimetatakse ökodisaini nõueteks ja nende eesmärk on vähendada negatiivset keskkonnamõju kogu toote olelusringi jooksul.

Enne kui sellist liiki toode lastakse ELi turule, peab olema tagatud selle vastavus asjaomastele eeskirjadele.

Hetkel on selliste eeskirjadega hõlmatud tooteliigid need, mis kasutavad energiat (katlad, arvutid, kodumasinad jne). Vaadake allpool esitatud täielikku loetelu:

Tooted, mis peavad vastama ökodisaini nõuetele

Kodu- ja teenindussektori valgustustooted

 • Suundvalguslambid ja suunamata valgusvooga lambid (sealhulgas ultraviolettkiirgusega lambid)
 • Luminofoorlambid (sisseehitatud liiteseadiseta)
 • Suure valgustugevusega lahenduslambid
 • Liiteseadised ja valgustid, mis töötavad nimetatud lampidega

Elektriseadmed

 • Arvutid ja serverid
 • Mängukonsoolid
 • Lihtsad ja multifunktsionaalsed digimuundurid
 • Ooteseisundis võrguühendusega seade
 • Televiisorid

Kodumasinad

 • Pliidid
 • Nõudepesumasinad
 • Sügavkülmikud
 • Külmutuskapid
 • Pesukuivatid
 • Pesumasinad
 • Tolmuimejad

Kütte- ja jahutusseadmed

 • Kliimaseadmed
 • Soojendid
 • Olmeventilaatorid
 • Soojendid
 • Tööstusventilaatorid
 • Kohtkütteseadmed
 • Tahkekütuse-kohtkütteseadmed
 • Tahkekütusekatlad
 • Ventilatsiooniseadmed
 • Veesoojendid

Muud tooted

 • Ringluspumbad
 • Elektrimootorid
 • Elektrienergia tarbimine ooteseisundis ja väljalülitatud seisundis
 • Välistoiteallikad
 • Kujutisseadmed
 • Pingetrafod
 • Tööstuslikud külmutusseadmed
 • Veepumbad

Kui soovite lugeda tootepõhiste ökodisaini määruste kohta, vaadake lehekülje allosas viidete osas asuvaid linke.

Nõuete liigid

Ökodisaini direktiiviga on ette nähtud kahte liiki nõuded.

Erinõuded

Erinõudeid kohaldatakse siis, kui konkreetsetele mõõdetavatele väärtustele kehtestatakse piirmäärad või -kogused. Näiteks maksimaalne energiatarbimine või tootmises kasutatavad minimaalsed ringlussevõetava materjali kogused.

Üldnõuded

Üldnõuetega ei kehtestata piirväärtusi, kuid nendega võidakse nõuda, et:

Uute miinimumnõuete kehtestamise tulemuseks võib olla kõigi nõuetele mittevastavate toodete müügi keelustamine ELi riikides. Näide: hõõglambid, mis alates 2009. aastast järk-järgult turult eemaldati.

Ühtlustatud standardid

Ühtlustatud standardid on eeskirjad, mille on vastu võtnud Euroopa standardiorganisatsioonid ( CENELEC en ja CEN).

Ühtlustatud standardite kasutamine aitab tagada vastavuseelduse. See tähendab, et tooted on eeldatavalt kooskõlas rakendusmeetmetega hõlmatud nõuetega, kui neid katsetatakse vastavalt ühtlustatud standardile.

Järk-järgult kehtestatakse uusi ühtlustatud ELi standardeid, et toetada juba vastu võetud ökodisaini meetmeid.

Vaadake ka

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Ökodisaini alased kontaktpunktid liikmesriikidesen

Teave direktiivi, rakendusmeetmete või ühtlustatud standardite kohta konkreetsetes liikmesriikides

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: