Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 01/07/2022

Internet ja telekommunikatsioon

Kõikjal ELis on teil telekommunikatsiooni-, interneti- ning veebiteenustele juurdepääsuks ning nende kasutamiseks ette nähtud konkreetsed õigused. Konkreetsed ELi eeskirjad on olemas ka teie privaatsusekaitsmiseks ning selleks, et ettevõtted ja veebisaidid kasutaksid teie isikuandmeid nõuetekohaselt.

Kui kasutate oma mobiiltelefoni mõnes teises ELi riigis, on mobiiliside rändlust käsitlevate ELi eeskirjadega kehtestatud maksimummäärad, mida operaatorid tohivad teilt küsida.

Lisateave:

Jaga lehekülge: