Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Viimati ajakohastatud : 18/04/2017

Pereliikmete, kes ei ole ELi kodanikud, reisidokumendid

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

 • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastusedEnglish
 • Brexiti-teemalised ELi väljaandedEnglish
 • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaEnglish

Kas neil peab olema viisa?

Kui olete ELi kodanik, kuid teil on pereliikmeid, kes ei ole ELi kodanikud, siis võivad nad teiega koos minna teise ELi liikmesriiki või teiega seal hiljem ühineda.

Teie pereliikmetel, kes ei ole ELi kodanikud, peab alati kaasas olema kehtiv pass ning sõltuvalt nende päritoluriigist võidakse neilt piiril nõuda ka viisa esitamist.

Probleemide vältimiseks võtke aegsasti ühendust reisisihiks oleva riigi konsulaadi või saatkonnaga, et teha selgeks, millised dokumendid peavad teie pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, piiril esitama.

Kui teil on probleeme, võite alati võtta ühendust meie abiteenistustega.

Viisavabastused

Teie abikaasa, (vana)vanemad või (lapse)lapsed, kes ei ole ELi kodanikud, ei vaja konkreetsesse riiki reisimiseks viisat, kui:

 • neil on mõnes teises piirivaba Schengeni ala riigis (vt allpool esitatud nimekiri) väljastatud elamisluba või viisa ning sihtkohaks olev riik asub samuti Schengeni alas.

Piirivaba Schengeni ala

Austria

Ungari

Norra

Belgia

Island

Poola

Tšehhi Vabariik

Itaalia

Portugal

Taani

Läti

Slovakkia

Eesti

Liechtenstein

Sloveenia

Soome

Leedu

Hispaania

Prantsusmaa

Luksemburg

Rootsi

Saksamaa

Malta

Šveits

Kreeka

Madalmaad

 

Väljaspool Schengeni ala asuvas riigis väljastatud elamisluba ei võimalda neil pereliikmeil, kes ei ole ELi kodanikud, reisida viisavabalt Schengeni ala riiki.

Näide

Isegi juhul, kui teil on elamisluba, vajate Schengeni alast väljapoole jäävasse riiki reisimiseks viisat.

Joyce, kes on Nigeeria kodanik, elab Madalmaades koos oma Madalmaade kodanikust abikaasa Luukiga. Madalmaade kodaniku pereliikmena on Joyce'ile Madalmaades väljastatud elamisluba. Joyce soovib sõita koos Luukiga tema järgmisele ärireisile Londonisse. Kuna Ühendkuningriik ei kuulu Schengeni alasse, peab Joyce koos Luukiga Ühendkuningriiki reisimiseks hankima EMP kodaniku pereliikme sissesõiduloa (viisa).

 • Neil on ELi pereliikme elamisluba, mille on ELi eeskirjade alusel välja andnud mis tahes ELi liikmesriik (v.a riik, mille kodanik te olete), ning nad reisivad koos teiega teise ELi liikmesriiki või ühinevad teiega seal hiljem. Elamisloal peab olema selgelt märgitud, et see on ELi kodaniku pereliikme elamisluba.

Näide

ELi kodaniku pereliikme elamisloa omanikud ei vaja ELi kodanikuga koos reisimiseks viisat   

Soomes elava Saksamaa kodaniku abikaasale, kes on Hiina kodanik, on Soomes väljastatud ELi kodaniku pereliikme elamisluba. Ying soovib koos abikaasaga reisida Rumeeniasse sügispuhkust veetma. Kuna Yingil on kehtiv pass ning ELi kodaniku pereliikme elamisluba, ei pea ta koos abikaasaga Rumeeniasse reisimiseks viisat hankima.

Näide

Abikaasa peab üksinda reisimiseks viisa hankima

Brian on Lõuna-Aafrika Vabariigi kodanik, kes elab koos oma Slovakkia kodanikust abikaasaga Prantsusmaal. Brianil on ELi kodaniku pereliikme elamisluba, mis on väljastatud Prantsusmaal. Kuna ta naisel ei ole reisimiseks aega, on Brianil kavas sõita üksinda Küprosele, et külastada sealseid sõpru. Kuna ta reisib üksinda, peab Brian Küprosele sõiduks viisat taotlema.

Teie registreeritud partner ja laiem perekond (õed, vennad, nõod, tädid, onud jne) võivad taotleda ELi liikmesriigi ametnikelt enda tunnustamist ametlikult ELi kodaniku pereliikmena. ELi liikmesriigid ei pea neid tunnustama teie pereliikmetena, kuid nad peavad taotlust siiski menetlema.

Viisa taotlemine

Kui teie pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, vajavad sissesõiduviisat, peavad nad seda eelnevalt taotlema reisisihiks oleva riigi konsulaadist või saatkonnast. Kui nad reisivad koos teiega teise ELi liikmesriiki või ühinevad teiega seal hiljem, tuleb nende viisataotlust menetleda kiiresti ja tasuta.

 • Piirivaba Schengeni ala riigid peaksid väljastama viisa 15 päeva jooksul, välja arvatud erandjuhtudel, mil ametiasutused peavad esitama oma otsust põhjendava selgituse.
 • Kõik ülejäänud riigid (Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Iirimaa, Rumeenia, Ühendkuningriik) peavad viisad väljastama nii kiiresti kui võimalik.

Teie pereliikmetelt viisataotluseks nõutavad dokumendid võivad riigiti erineda. Enne reisimist konsulteerige nõutavate dokumentide küsimuses reisisihiks oleva riigi konsulaadi või saatkonnaga.

Piirivabasse Schengeni alasse kuuluva riigi poolt väljastatud viisa kehtib kõigis asjaomasesse alasse kuuluvates riikides.

Kui elate väljaspool ELi ning teie pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, reisivad koos teiega või omaette teie kodakondsusjärgsesse ELi liikmesriiki, siis ei pruugi ELi piiriülesed eeskirjad tingimata kehtida ning võidakse nõuda viisalõivu tasumist.

Näide

Abielutunnistus on piisav tõend viisa saamiseks

Thomas on iirlane, kes elab Valgevenes koos oma naise Deliaga, kes on Valgevene kodanik. Kui Thomas ja Delia soovisid külastada Thomase ema, kes elab Hispaanias, taotlesid nad Deliale viisat.

Delia esitas koos viisataotlusega oma abielutunnistuse, kuid Hispaania ametnikud küsisid enne viisa väljastamist ka tõendit tervisekindlustuse ja hotelli broneerimise kohta Hispaanias.

Kuid kui Delia osundas, et selliseid täiendavaid dokumente ELi õiguse kohaselt vaja ei ole, siis Hispaania ametnikud vabandasid ning väljastasid talle viivitamata viisa.

Viisata piirile saabumine

Alati on kõige parem, et teie pereliikmed, kes ei ole ELi kodanikud, oleksid eelnevalt hästi teavitatud ning omaksid enne reisi kõiki vajalikke dokumente.

Kui nad siiski saabuvad piirile ilma viisata, peaksid piiriametnikud andma neile võimaluse tõendada mõnel muul viisil, et nad on teie pereliikmed. Kui nad suudavad seda tõendada, tuleks neile väljastada viisa kohapeal.

Kui teie pereliikmetel tekib viisa saamisega probleeme, võite võtta ühendust meie abiteenistustega.

Riiki sisenemise keelamine

Väga erandlikel juhtudel võib ELi liikmesriik keelata teile või teie pereliikmetele riiki sisenemise kas avaliku korra, julgeoleku või rahvatervise kaalutlustel.

Sellisel juhul peavad ametiisikud tõendama, et teie või teie pereliikmed kujutavad endast tõelist, vahetut ja piisavalt tõsist ohtu.

Teil on õigus saada kõnealune otsus kirjalikus vormis, tuues ära täieliku põhjenduse ning täpsustades edasikaebamise korda ja tähtaegu.

Lugege täiendavalt ELi sisenemise menetluste kohtaEnglish

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid