Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 14/06/2022

ELi kodakondsuseta pereliikmete reisidokumendid

Koroonaviirus: Reisimise ohutu taastamine

Reisimine ELis koos ELi kodakondsuseta pereliikmetega

ELi eeskirjade kohaselt on teil õigus reisida koos tuumperekonna liikmetega (ELi kodakondsuseta abikaasa, lapsed, ülalpeetavad vanemad või ülalpeetavad vanavanemad) muusse ELi riiki kui see, mille kodanik te olete. Kui te olete kolinud muusse ELi riiki, võivad nad seal teiega ühineda. Need eeskirjad kehtivad ka ELi kodakondsuseta registreeritud partneri kohta, kui tema reisi sihtriigis käsitatakse registreeritud kooselu abieluga võrdsena.

Muudel ELi kodakondsuseta laiendatud perekonna liikmetel – vendadel ja õdedel, nõbudel, tädidel, onudel ja ka ELi kodakodakondsuseta registreeritud partneril (riikides, kus registreeritud kooselu ei käsitata abieluga võrdsena) – võib teatavatel tingimustel olla õigus pääseda riiki hõlpsamalt, kui nad reisivad koos teiega või kui nad ühinevad teiega mõnes muus ELi riigis. ELi riigid ei ole kohustatud seda õigust automaatselt andma, kuid nad peavad asjaomase taotluse vähemalt läbi vaatama.

Kui teie pereliikmel ei ole ELi kodakondsust, peab tal alati kaasas olema kehtiv pass ning sõltuvalt tema päritoluriigist võidakse temalt piiril nõuda ka sissesõiduviisa esitamist.

Paljude riikide kodanikud (vt II lisa) ei vaja Euroopa Liitu reisides viisat, kui nad viibivad seal vähem kui kolm kuud. Loetelu riikidest, mille kodanikelt nõutakse viisat reisimisel Iirimaale, on pisut teistsugune kui teiste ELi riikide puhul.

Võtke oma reisi sihtriigi konsulaadi või saatkonnaga aegsasti ühendust, et teha kindlaks, milliseid dokumente nõutakse piiril teie pereliikmetelt, kes ei ole ELi kodanikud.

Lisateave ELi kodakondsuseta pereliikmete elamisõiguse kohta, kui nad kolivad koos teiega teise ELi riiki.

Kas teie ELi kodakondsuseta pereliikmed vajavad reisimiseks viisat?

Teie ELi kodakondsuseta pereliige võib kontrollida, kas tal on vaja reisi sihtriiki sisenemiseks sissesõiduviisat, järgmise küsimustiku abil:

Kas teil on ELi riigi elamisluba?

Teil ei ole ELi riigi välja antud ELi kodaniku pereliikme elamisloakaarti ega ELi riigi välja antud elamisluba

Millises ELi riigis on välja antud teie elamisloakaart?

Millises ELi riigis on välja antud teie elamisluba?

Millisesse ELi riiki te reisite?

Millisesse ELi riiki te reisite?

Millisesse ELi riiki te reisite?

Millisesse ELi riiki te reisite?

Teie elamisloakaardi on välja andnud Schengeni ala riik ja te reisite Schengeni ala riiki

Teie elamisloakaardi on välja andnud Schengeni ala riik ja te reisite Schengeni alasse mittekuuluvasse riiki

Hoiatus

Kui teil on ELi kodaniku pereliikme elamisloakaart ning te ei ole oma ELi kodanikust abikaasa/partneriga kaasas ega ühine temaga Schengeni alasse mittekuuluvas riigis, peate asjaomasesse riiki sisenemiseks taotlema viisat.

Näide

ELi kodaniku pereliikme elamisloakaardi omanikud ei vaja ELi kodanikuga koos reisimiseks viisat

Soomes elava Saksamaa kodaniku hiinlasest abikaasale Yingile on Soomes välja antud ELi kodaniku pereliikme elamisloakaart. Ying soovib koos abikaasaga reisida Rumeeniasse sügispuhkust veetma. Kuna Ying reisib koos oma abikaasaga ning tal on kehtiv pass ja ELi kodaniku pereliikme elamisloakaart, ei pea ta Rumeeniasse reisimiseks sissesõiduviisat hankima.

Teie elamisloakaardi on välja andnud Schengeni alasse mittekuuluv riik ja te reisite Schengeni ala riiki

Hoiatus

Kui teil on ELi kodaniku pereliikme elamisloakaart ning te ei ole oma ELi kodanikust abikaasa/partneriga kaasas ega ühine temaga Schengeni ala riigis, peate asjaomasesse riiki sisenemiseks taotlema viisat.

Šveitsi puudutav erand

Teil on vaja viisat, kui reisite Šveitsi ELi kodaniku pereliikme elamisloakaardiga, mille on välja andnud Schengeni alasse mittekuuluv riik. See kehtib juhul, kui te reisite üksi või koos oma ELi kodanikust abikaasa/partneriga või kui te ühinete temaga Šveitsis.

Teie elamisloakaardi on välja andnud Schengeni alasse mittekuuluv riik ja te reisite Schengeni alasse mittekuuluvasse riiki

Hoiatus

Kui teil on ELi kodaniku pereliikme elamisloakaart ning te ei ole oma ELi kodanikust abikaasa/partneriga kaasas ega ühine temaga Schengeni alasse mittekuuluvas riigis, peate asjaomasesse riiki sisenemiseks taotlema viisat.

Schengeni ala riik on teile välja andnud ELi eeskirjade kohase standardvormingus elamisloa ja te reisite Schengeni ala riiki. Või teie elamisluba on välja antud mittestandardses vormingus, millest on teatatud ELile ja mis on avaldatud ehtsate isikut tõendavate ja reisidokumentide avalikus veebiregistris.

Schengeni ala riik on teile välja andnud ELi eeskirjade kohase standardvormingus elamisloa ja te reisite Schengeni alasse mittekuuluvasse riiki. Või teie elamisluba on välja antud mittestandardses vormingus, millest on teatatud ELile ja mis on avaldatud ehtsate isikut tõendavate ja reisidokumentide avalikus veebiregistris.

Näide

Schengeni alasse mittekuuluvasse riiki reisimiseks on vaja sissesõiduviisat ka juhul, kui teil on riiklik elamisluba

Nigeeria kodanik Joyce elab Madalmaades koos oma hollandlasest abikaasa Luukiga. Kuna Joyce on Madalmaade kodaniku pereliige, on talle seal välja antud Madalmaade elamisluba. Kui Luuk peab sõitma ärireisile Dublinisse, soovib Joyce temaga kaasa minna. Kuna Iirimaa ei kuulu Schengeni alasse, peab Joyce koos Luukiga Iirimaale reisimiseks hankima sissesõiduviisa.

Teie elamisloa on välja andnud Schengeni alasse mittekuuluv riik ja te reisite Schengeni ala riiki

Teie elamisloa on välja andnud Schengeni alasse mittekuuluv riik ja te reisite Schengeni alasse mittekuuluvasse riiki

Sissesõiduviisa taotlemine lühiajaliseks, kuni 90-päevaseks riigis viibimiseks

Kui teie ELi kodakondsuseta pereliige vajab sissesõiduviisat, peab ta seda eelnevalt taotlema reisi sihtriigi konsulaadist või saatkonnast. Kui ta reisib koos teiega või ühineb teiega mõnes muus ELi riigis, tuleb tema viisataotlust menetleda kiirestija tasuta:

Hoiatus

Teie ELi kodakondsuseta pereliige peaks viisataotluses selgelt märkima, et taotleb sissesõiduviisat liikuva ELi kodaniku pereliikmena. Vastasel juhul võidakse talle väljastada vale liiki viisa, mille eest tuleb maksta.

Viisataotlus – tõendavad dokumendid

Teie ELi kodakondsuseta pereliige peab koos viisataotlusega esitama järgmised dokumendid:

Loetelu on ammendav: teie ELi kodakondsuseta pereliikmelt ei või nõuda viisataotluse tõendamiseks muid dokumente.

(Piirideta Schengeni alasse kuuluvas riigis välja antud viisa kehtib kõigis Schengeni alasse kuuluvates riikides.)

Hoiatus

Kui elate väljaspool ELi ning teie ELi kodakondsuseta pereliige reisib koos teiega või üksi ELi riiki, mille kodanik te olete, ei pruugi ELi piiriülesed eeskirjad kehtida ning teie pereliikmelt võidakse nõuda viisatasu.

Sissesõiduviisata piirile saabumine

Alati on hea, kui teie ELi kodakondsuseta pereliige on eelnevalt hästi informeeritud ning tal on enne reisi kõik vajalikud dokumendid olemas.

Kui ta siiski saabub piirile passiga, kuid ilma sissesõiduviisata, peaksid piiriametnikud andma talle võimaluse tõendada mõnel muul viisil, et ta on liikuva ELi kodaniku pereliige. Ta saab seda teha, tõendades oma identiteeti ja peresidemeid ELi kodanikuga (nt abielu- või sünnitõendiga) ja seda, et ta on ELi kodanikuga kaasas või ühineb temaga (nt tõendiga selle kohta, et ELi kodanik juba elab riigis, kuhu soovitakse siseneda). Kui ta suudab seda tõendada, tuleks talle sissesõiduviisa väljastada kohapeal.

Kui teie pereliikmel tekib viisa saamisega probleeme, võtke ühendust meie abiteenistustega.

Riiki sisenemise keeld

Väga erandlikel juhtudel võib ELi riik keelata teie või teie pereliikme riiki sisenemise avaliku korra, turvalisuse või rahvatervise kaalutlustel.

Sellisel juhul peavad ametiisikud tõendama, et te kujutate või teie pereliige kujutab endast tõelist, vahetut ja piisavalt tõsist ohtu.

Teil on õigus nõuda kõnealuse otsuse esitamist kirjaliku dokumendina, milles on märgitud kõik otsuse põhjendused ning edasikaebamise kord ja tähtaeg.

Lisateave ELi sisenemise korra kohta en es fr

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: