Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 27/05/2019

ELi kodakondsuseta pereliikmete reisidokumendid

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Kas teie pereliikmed vajavad reisimiseks viisat?

Kui olete ELi kodanik, kuid teil on pereliikmeid, kellel ei ole ELi kodakondsust, siis võivad nad koos teiega reisida teise ELi liikmesriiki või teiega seal hiljem ühineda.

Kui teie pereliikmel ei ole ELi kodakondsust, peab tal alati kaasas olema kehtiv pass ning sõltuvalt tema päritoluriigist võidakse temalt piiril nõuda ka sissesõiduviisa esitamist.

Probleemide vältimiseks võtke aegsasti ühendust oma reisi sihtriigi konsulaadi või saatkonnaga, et teha kindlaks, milliseid dokumente nõutakse piiril teie pereliikmetelt, kes ei ole ELi kodanikud.

Viisavabastused

Teie abikaasa, (vana)vanem või (lapse)laps, kes ei ole ELi kodanik, ei vaja konkreetsesse riiki reisimiseks viisat, kui:

või

Piirideta Schengeni alasse kuuluvad järgmised riigid:

Schengeni alasse ei kuulu järgmised riigid:

Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari.

Bulgaaria, Horvaatia, Iirimaa, Küpros, Rumeenia, Ühendkuningriik.

Väljaspool Schengeni ala asuvas riigis välja antud elamisluba ei võimalda ELi kodakondsuseta pereliikmel reisida viisavabalt Schengeni ala riiki.

Näide

Schengeni alast väljapoole jäävasse riiki reisimiseks on vaja viisat ka juhul, kui teil on riiklik elamisluba

Nigeeria kodanikust Joyce elab Madalmaades koos oma hollandlasest abikaasa Luukiga. Kuna Joyce on Madalmaade kodaniku pereliige, on talle seal välja antud Madalmaade elamisluba. Kui Luuk peab sõitma ärireisile Dublinisse, soovib Joyce temaga kaasa minna. Kuna Iirimaa ei kuulu Schengeni alasse, peab Joyce koos Luukiga Iirimaale reisimiseks hankima sissesõiduviisa.

Näide

ELi kodaniku pereliikme elamisloakaardi omanikud ei vaja ELi kodanikuga koos reisimiseks viisat

Soomes elava Saksamaa kodaniku hiinlasest abikaasale Yingile on Soomes välja antud ELi kodaniku pereliikme elamisloakaart. Ying soovib koos abikaasaga reisida Rumeeniasse sügispuhkust veetma. Kuna Yingil on kehtiv pass ning ELi kodaniku pereliikme elamisloakaart, ei pea ta koos abikaasaga Rumeeniasse reisimiseks sissesõiduviisat hankima.

Teil peab olema selle riigi viisa, kuhu te reisite juhul, kui:

  • teil on ELi kodaniku pereliikme elamisloakaart, mille on välja andnud Schengeni alasse mittekuuluv ELi riik, ning te reisite teise ELi või EMP riiki ilma oma ELi kodanikust abikaasata;
  • teil on ELi kodaniku pereliikme elamisloakaart, mille on välja andnud piirideta Schengeni alasse kuuluv riik, ning te reisite Schengeni alasse mittekuuluvasse ELi riiki ilma oma ELi kodanikust abikaasata.

Teil on õigus taotleda ELi riigi ametiasutustelt oma registreeritud partneri ja laiendatud perekonna – vendade ja õdede, nõbude, tädide, onude jne – ametlikku tunnustamist ELi kodaniku pereliikmena. ELi riigid ei ole kohustatud neid teie pereliikmetena tunnustama, kuid nad peavad teie taotlust vähemalt menetlema.

Viisa taotlemine

Kui teie ELi kodakondsuseta pereliige vajab sissesõiduviisat, peab ta seda eelnevalt taotlema reisi sihtriigi konsulaadist või saatkonnast. Kui ta reisib koos teiega teise ELi riiki või ühineb teiega seal hiljem, tuleb tema viisataotlust menetleda kiiresti ja tasuta:

Teie pereliikmelt viisataotluseks nõutavad dokumendid võivad riigiti erineda. Enne teele asumist konsulteerige nõutavate dokumentide küsimuses reisi sihtriigi konsulaadi või saatkonnaga.

Piirideta Schengeni alasse kuuluvas riigis välja antud viisa kehtib kõigis Schengeni alasse kuuluvates riikides.

Kui elate väljaspool ELi ning teie ELi kodakondsuseta pereliige reisib koos teiega või üksi ELi riiki, mille kodanik te olete, ei pruugi ELi piiriülesed eeskirjad kehtida ning teie pereliikmelt võidakse nõuda viisatasu.

Näide

Abielutunnistus on piisav tõend viisa saamiseks

Thomas on iirlane, kes elab Valgevenes koos oma naise Deliaga, kes on Valgevene kodanik. Kui Thomas ja Delia soovisid külastada Thomase ema, kes elab Hispaanias, taotlesid nad Deliale viisat.

Delia esitas koos viisataotlusega oma abielutunnistuse, kuid Hispaania ametnikud küsisid enne viisa väljastamist ka tõendit tervisekindlustuse ja hotelli broneerimise kohta Hispaanias.

Kuid kui Delia osundas, et selliseid täiendavaid dokumente ELi õiguse kohaselt vaja ei ole, siis Hispaania ametnikud vabandasid ning väljastasid talle viivitamata viisa.

Viisata piirile saabumine

Alati on hea, kui teie ELi kodakondsuseta pereliige on eelnevalt hästi informeeritud ning tal on enne reisi kõik vajalikud dokumendid olemas.

Kui ta siiski saabub piirile ilma viisata, peaksid piiriametnikud andma talle võimaluse tõendada mõnel muul viisil, et ta on teie pereliige. Kui ta suudab seda tõendada, tuleks talle viisa väljastada kohapeal.

Kui teie pereliikmel tekib viisa saamisega probleeme, saate võtta ühendust meie abiteenistustega .

Riiki sisenemise keeld

Väga erandlikel juhtudel võib ELi liikmesriik keelata teie või teie pereliikme riiki sisenemise avaliku korra, turvalisuse või rahvatervise kaalutlustel.

Sellisel juhul peavad ametiisikud tõendama, et teie või teie pereliige kujutab endast tõelist, vahetut ja piisavalt tõsist ohtu.

Teil on õigus nõuda kõnealuse otsuse esitamist kirjaliku dokumendina, milles on märgitud kõik selle põhjendused ning edasikaebamise kord ja tähtaeg.

Lisateave ELi sisenemise korra kohtaen

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: