Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Viimati ajakohastatud : 04/05/2018

Pakettreisid

Pakettreis koosneb teenuste kombinatsioonist, mille Te ostate puhkuse veetmiseks või reisiks, mis

 • hõlmab pikemat ajavahemikku kui 24 tundi või
 • sisaldab öist majutust.

Pakett peab olema ettevalmistatud ning sisaldama vähemalt 2 järgmistest teenustest:

 • vedu;
 • majutus;
 • muud teenused, mis moodustavad pakettreisi olulise osa (nt mäepilet kogu suusapuhkuse ajaks, ekskursioonid)

ning see tuleb müüa summaarhinnaga (hind peab sisaldama kõiki hõlmatud teenuseid).

Pakettreise käsitlevaid asjaomaseid eeskirju kohaldatakse ka juhul, kui paketi eri osade eest esitatakse eraldi arved.

Küsige oma reisikorraldajalt või reisibüroolt, kas riiklikul tasandil on kehtestatud eeskirjad, mis käsitlevad reise ja puhkust, mis kestavad vähem kui 24 tundi ega sisalda öist majutust.

ELi eeskirjade alusel on Teil asjaomased õigused nii reisi broneerides kui ka selle ajal. Neist kõige olulisemad on

 • Peaksite saama arusaadavat ja täpset teavet puhkuse kõigi aspektide kohta enne lepingu allkirjastamist (sealhulgas teave vabatahtliku kindlustuspoliisi, passi- ja viisanõuete ning terviseformaalsuste kohta).
 • Vähemalt üks pooltest vastutab paketi kui terviku eest, isegi juhul, kui erinevaid teenuseid pakuvad eri ettevõtjad. Sõltuvalt Teie riigist, võib see olla (reisi)korraldaja, jaemüüja ehk reisibüroo või mõlemad. Teile tuleb anda kõnealuse poole kontaktandmed juhuks, kui Teil tekib puhkuse ajal vajadus esitada kaebus või taotleda pärast kojujõudmist hüvitist.
 • Raskustesse sattumise korral on Teil õigus abile. Seepärast tuleb Teile anda reisikorraldaja või reisibüroo hädaabinumber.
 • Kui korraldaja/jaemüüja läheb pankrotti, on olemas tagatis, mille abil saate oma raha tagasi ning kui Teie puhkus on juba alanud, toimetatakse Teid kodumaale tagasi. Praktilised üksikasjad sõltuvad riiklikest eeskirjadest ning asutusest, kelle kaudu korraldaja/jaemüüja on asjaomase kaitse korraldanud.
 • Kui Teil ei ole võimalik enda broneeritud pakettreisile minna, saate oma paketi üle anda kellelegi teisele. Võib juhtuda, et peate tasuma sel puhul tekkivad mis tahes lisakulud.
 • Lepinguga kehtestatud hinda võib tõsta üksnes teatavatel eritingimustel (nt veokulude, kolmandate poolte nõutavate maksude/tasude või vahetuskursi suurenemise korral) ning mitte hiljem kui 20 päeva enne ettenähtud ärasõidukuupäeva.
 • Kui korraldaja/jaemüüja muudab paketi sisu (sealhulgas hinda) märkimisväärselt ning Te olete seetõttu sunnitud pakettreisi tühistama, on Teil võimalus saada raha tagasi või valida asenduspakettreis. Sama kehtib ka juhul, kui pakettreisi tühistab korraldaja. Teataval juhul võib Teil olla ka õigus saada hüvitist.

Neid eeskirju EI kohaldata juhul, kui koostate oma puhkusepaketi ise, ostes eri osad jaemüüjatelt või veebisaitidelt, mis ei ole omavahel kuidagi seotud.

Kui puhkuse ajal läheb midagi valesti ning see ei ole Teie süü (nt kui ekskursioon tühistatakse või hotell ei vasta brošüüris kirjeldatule), peaksite võimalikult kiiresti ühendust võtma ühega järgmistest:

 • korraldaja või, võimaluse korral,
 • kohalik esindaja.

Nad peaksid koheselt püüdma probleemi lahendada.

Probleemi püsimisel koguge võimalikult palju tõendeid (näiteks fotod) ja esitage koju tagasi jõudes kaebus.

Sõltuvalt riigist, võib Teile pakettreisi müünud reisibüroo olla ka esmaseks kontaktpunktiks. Mõnes riigis on kehtestatud tähtajad, mille jooksul saate oma puhkuse kohta kaebuse esitada.

Kui see ei toimi, siis uurige, kas Teie riigi Euroopa tarbijakeskus (Euroopa tarbijakeskuste võrgustik ) saab Teid aidata. See on eriti oluline, kui korraldaja tegevuskoht asub mõnes teises ELi liikmesriigis.

Näide

Oluline muudatus pakettreisi põhiosa puhul

Michel Belgiast broneeris Kreeka (reisi)korraldaja kaudu 3-nädalase pakettreisi Kreekasse. Reis pidi algama 14-päevase ekskursiooniga giidi juhendamisel ja lõppema nädalase viibimisega rannakuurordis. Mõned päevad enne kavandatud väljasõitu teatati talle, et 14-päevane giidi juhendamisel toimuma pidanud ekskursioon jääb ära. Selle asemel pakuti Michelile reisi, mis algab nädalase viibimisega rannakuurordis ning millele järgneb 10-päevane giidiga ekskursioon. Ta ei olnud sellega rahul, sest lühem ekskursioon ei sisaldanud kõiki talle enim huvi pakkuvaid paiku ning ta ei soovinud alustada oma reisi rannapuhkusega. Michelil soovitati võtta ühendust oma riigi Euroopa tarbijakeskusega, kus talle tutvustati 3 võimalust:

 • ta võib uue pakkumisega nõustuda, kui reisikorraldaja pakub talle ka vastavalt madalamat hinda;
 • ta võib reisikorraldajalt küsida asenduspaketti või
 • ta võib tühistada kogu reisi, saada kogu raha tagasi ning nõuda võimaluse korral veel täiendavat hüvitist.

Michel pöördus kõnealuse teabega tagasi reisikorraldaja poole. Ta valis lõpuks esimene võimaluse ehk pidi tänu allahindlusele tasuma esialgsest hinnast vaid 50%.

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid