Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 16/11/2017

Valimised välismaal

Kui olete mõnes teises ELi liikmesriigis elav ELi kodanik, siis on teil asjaomases riigis õigus hääletada ja kandideerida nii kohalikel kui ka Euroopa Parlamendi valimistel. Teie puhul kehtivad sel juhul samad tingimused, mida kohaldatakse ka asjaomase riigi kodanike suhtes.

Avalikud arutelud