Viimati ajakohastatud: 06/08/2020

Valimised välismaal

Mida Brexit mõjutab?

Kui olete mõnes teises ELi liikmesriigis elav ELi kodanik, siis on teil asjaomases riigis õigus hääletada ja kandideerida nii kohalikel kui ka Euroopa Parlamendi valimistel. Teie puhul kehtivad sel juhul samad tingimused, mida kohaldatakse ka asjaomase riigi kodanike suhtes.

Jaga lehekülge: