Viimati ajakohastatud : 01/03/2018

Õpingute ajal töötamine

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

  • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastuseden
  • Brexiti-teemalised ELi väljaanded
  • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaen

Kui kavatsete asuda mõnda teise ELi liiikmesriiki õppima, peab teil olema seal elamiseks piisav sissetulek, ilma et vajaksite sissetulekutoetust. Sissetulek võib pärineda erinevatest allikatest, näiteks teie vanematelt, teie abikaasalt, ning loomulikult ka töötamisest.

ELi kodanikuna on teil samad õigused õpingute ajal töötada, kui asjaomase riigi kodanikel. Teil ei pea olema tööluba, isegi mitte täistööajaga töötamiseks.

Erand - Horvaatia kodanike suhtes kehtivad ELis töötamise puhul veel ajutised piirangud.

Täiendavalt töötamisega seotud ajutiste piirangute kohta.

Mitmed riigid võimaldavad teil töötada piiramatu arv tunde nädalas. Teised aga kohaldavad piiranguid töötundide arvu suhtes teatava ajavahemiku või aasta kohta.

Täiendavalt teises ELi liikmesriigis töötamise kohta.

Maksud ja sotsiaalkindlustus

Kui elate teises ELi liikmesriigis rohkem kui 6 kuud aastas (183 päeva), võidakse teid seal pidada maksuresidendiks. Sellest tulenevalt peate õpingute ajalt töötamise eest saadud sissetuleku puhul maksma makse ja sotsiaalkindlustusmakseid riigis, kus te õpite.

Riik, kus te õpite, võib samuti maksustada mõnes teises riigis saadud sissetuleku, näiteks mõne suvise töö eest teie koduriigis saadud tulu. Teil võib olla kohustus asjaomast riiki sellest teavitada ning mõningatel juhtudel maksta selle eest makse riigis, kus te õpite.

Pidage silmas, et paljud ELi liikmesriigid (kuid mitte kõik) on kehtestatud topletmaksustamise vältimise lepingud. Kõnealuste lepingutega võidakse teatavatel juhtudel määratleda, millises riigis te makse peaksite maksma.

Täiendavalt maksude kohta.

Näide

Joost on Madalmaade üliõpilane, kes asus õppimise eesmärgil elama Ühendkuningriiki. Ta töötab Inglismaa õigusega reguleeritud lepingu alusel restoranis osalise tööajaga. Tema tööandja arvestab tema kuupalgast maha maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed ning maksab tema eest asjaomased maksed Ühendkuningriigi ametiasutustele.

Suvevaheajal töötab Joost täistööajaga oma kodulinnas Madalmaades. Tema sealne tööandja maksab tema eest makse Madalmaade maksuasutustele. Joost, keda käsitatakse Ühendkuningriigis maksuresidendina, saab kas taotleda asjaomaste maksude tagasimaksmist Madalmaade ametiasutuste poolt ning seejärel maksta tulumaksu Ühendkuningriigis, või deklareerida Madalmaades saadud sissetulek ning seal juba makstud maksud, et tema Ühenkuningriigis makstavaid makse selle võrra vähendataks.

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: