Τελευταίος έλεγχος: 02/04/2022

Εργασία παράλληλα με τις σπουδές

Εάν σχεδιάζετε να πάτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ για σπουδές, πρέπει το εισόδημά σας να είναι αρκετό για να ζείτε εκεί χωρίς να χρειάζεστε οικονομική βοήθεια. Το εισόδημά σας μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές, όπως οι γονείς σας, ο/η σύζυγός σας, ή, φυσικά, η εργασία σας.

Ως πολίτης της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να εργάζεστε παράλληλα με τις σπουδές σας, όπως οι υπήκοοι της χώρας σπουδών σας. Δεν χρειάζεστε άδεια εργασίας, ακόμη και για να εργαστείτε με πλήρη απασχόληση.

Περισσότερα για τους προσωρινούς περιορισμούς εργασίας.

Αρκετές χώρες σάς επιτρέπουν να εργάζεστε όσες ώρες θέλετε την εβδομάδα, ενώ άλλες έχουν θεσπίσει ανώτατο αριθμό ωρών εργασίας ανά ακαδημαϊκή περίοδο ή έτος.

Περισσότερα για την εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Φορολογία και κοινωνική ασφάλιση

Εάν ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για περισσότερους από 6 μήνες τον χρόνο (183 ημέρες) θεωρείστε φορολογικός κάτοικος της χώρας αυτής. Εάν λοιπόν παράλληλα με τις σπουδές σας εργάζεστε, θα πρέπει να καταβάλλετε φόρους και συνεισφορές κοινωνικής ασφάλισης από το εισόδημα που αποκτάτε στη χώρα όπου σπουδάζετε.

Η χώρα όπου σπουδάζετε μπορεί επίσης να φορολογεί το εισόδημα που αποκτάτε σε άλλες χώρες, π.χ. από εργασία τα καλοκαίρια στη χώρα σας. Ίσως να υποχρεούστε να δηλώσετε το εισόδημα αυτό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να φορολογηθείτε γι' αυτό στη χώρα στην οποία σπουδάζετε.

Έχετε υπόψη ότι πολλές -αλλά όχι όλες- οι χώρες της ΕΕ έχουν συνάψει συμφωνίες με σκοπό την αποφυγή της διπλής φορολόγησης. Οι συμφωνίες αυτές μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προσδιορίζουν σε ποια χώρα υποχρεούστε να καταβάλλετε φόρο.

Περισσότερα για τη φορολογία.

Παράδειγμα

Ο Γιοστ είναι Ολλανδός και πήγε στο Βέλγιο για σπουδές. Εργάζεται με μερική απασχόληση σε εστιατόριο έχοντας υπογράψει σύμβαση κατά τη βελγική νομοθεσία. Ο εργοδότης του παρακρατεί τους φόρους και τη συνεισφορά κοινωνικής ασφάλισης από τον μισθό του κάθε μήνα και καταβάλλει συνεισφορές γι' αυτόν στις βελγικές αρχές.

Τα καλοκαίρια ο Γιοστ εργάζεται με πλήρη απασχόληση στην πατρίδα του, την Ολλανδία. Ο εργοδότης του καταβάλλει συνεισφορές γι' αυτόν στην ολλανδική εφορία. Ο Γιοστ, που θεωρείται κάτοικος Βελγίου για φορολογικούς σκοπούς, μπορεί είτε να ζητήσει επιστροφή του ποσού από τις ολλανδικές αρχές και στη συνέχεια να καταβάλει τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος στο Βέλγιο, είτε να δηλώσει το εισόδημα που απέκτησε στην Ολλανδία και τους φόρους που έχει ήδη καταβάλει εκεί ώστε να του χορηγηθεί έκπτωση φόρου από τις βελγικές αρχές.

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: