Τελευταίος έλεγχος: 12/09/2022

Ενεργειακή ετικέτα

Ενεργειακές ετικέτες:

Οι συσκευές κατηγορίας Α (πράσινες) καταναλώνουν τη λιγότερη ενέργεια - είναι δηλαδή οι πλέον αποδοτικές από ενεργειακή άποψη. Οι συσκευές κατηγορίας G (κόκκινες) καταναλώνουν τη μεγαλύτερη ενέργεια.

Οι κανόνες της ΕΕ για την ενεργειακή επισήμανση ισχύουν επίσης για ορισμένα «συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα»: αγαθά ή συστήματα με επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση. Οι κανόνες δεν ισχύουν για μεταχειρισμένα προϊόντα ή για μέσα επιβατικών ή εμπορευματικών μεταφορών.

Σύστημα ετικετών διαβάθμισης χωρίς το σύμβολο

Από τον Μάρτιο του 2021, το σύστημα ετικετών της ενεργειακής διαβάθμισης χρησιμοποιεί μόνο την κατάταξη από το A έως το G, αντί για τις βαθμολογίες A έως D όπως ίσχυε προηγουμένως. Αυτό το νέο σύστημα διαβάθμισης εφαρμόζεται στις ακόλουθες ομάδες προϊόντων:

Οι πρώτες 4 ομάδες προϊόντων πρέπει να φέρουν αναπροσαρμοσμένη ετικέτα από την 1η Μαρτίου 2021. Οι λαμπτήρες και οι λάμπες πρέπει να φέρουν αναπροσαρμοσμένη ετικέτα από την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ετικέτας ενεργειακής διαβάθμισης. en

Προϊόντα για τα οποία απαιτείται ενεργειακή ετικέτα

Για ορισμένες ομάδες προϊόντων πρέπει να αναρτάται ευκρινώς σε κάθε προϊόν ενεργειακή ετικέτα στο σημείο πώλησης.

Κατηγορίες προϊόντων για τα οποία απαιτείται ενεργειακή ετικέτα

  • Λαμπτήρες και λάμπες
  • Θερμαντήρες
  • Ψυγεία και καταψύκτες
  • Πλυντήρια ρούχων και στεγνωτήρια
  • Κλιματιστικά και ανεμιστήρες
  • Ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοράσεων
  • Συσκευές κουζίνας
  • Ελαστικά

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένα προϊόντα σχετικά με την ενεργειακή επισήμανση και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού. en

Υποχρεώσεις κατασκευαστών και μεταπωλητών

Εάν είστε κατασκευαστής με έδρα στην ΕΕ, εισαγωγέας ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος κατασκευαστή τρίτης χώρας, πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες πριν διαθέσετε ένα προϊόν στην αγορά της ΕΕ:

Μπορείτε να δημιουργήσετε ενεργειακές ετικέτες χρησιμοποιώντας τον δημιουργό ενεργειακής ετικέτας en ή μεταφορτώνοντας τα υποδείγματα ετικέτας σε μορφότυπο InDesign en . Ετικέτες με κωδικό QR μπορούν να δημιουργηθούν μόνο στο EPREL.

EPREL, βάση δεδομένων για τα προϊόντα

Όλα τα προϊόντα που απαιτούν ενεργειακή επισήμανση πρέπει να καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων EPREL en προτού διατεθούν στην αγορά της ΕΕ. Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλετε περιλαμβάνουν:

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να δημιουργήσετε έναν «νέο οργανισμό προμηθευτών» (= την εταιρεία σας) στον ιστότοπο EPREL. Αυτό θα περιλαμβάνει τη δημιουργία λογαριασμού EU login en . Ο λογαριασμός EU login θα παρέχει επίσης πρόσβαση στις κατευθυντήριες γραμμές EPREL en για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης.

Διαδικτυακές ή άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις

Εάν διαθέτετε προϊόντα σε πελάτες χωρίς προσωπική επαφή, πρέπει επίσης να δίνετε τις πληροφορίες της ενεργειακή ετικέτας. Για πωλήσεις μέσω διαδικτύου, πρέπει να αναρτάτε με σαφήνεια, κοντά στην τιμή και με το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς, τα ακόλουθα:

ή

Τα ένθετα βέλη και οι ενεργειακές ετικέτες μπορούν να δημιουργηθούν μέσω του δημιουργού ενεργειακής ετικέτας en , των υποδειγμάτων InDesign en ή στο EPREL.

Ενημέρωση

Όπως εξελίσσονται οι τεχνολογίες, έτσι και οι κανόνες. Στις απαιτήσεις που μπορεί να αλλάξουν περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που πρέπει να διαθέτετε σχετικά με τα προϊόντα, οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την κατάταξη ενός προϊόντος και το σημείο τοποθέτησης των ετικετών. Θα πρέπει να παρακολουθείτε τα εξής:

Δείτε επίσης

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Δελτίο επικοινωνίας για θέματα επισήμανσης

Επικοινωνήστε μαζί μας για θέματα επισήμανσης μέσω του σχετικού δελτίου επικοινωνίας.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: