Τελευταίος έλεγχος: 05/08/2020

Ενεργειακές ετικέτες

Σας επηρεάζει το Brexit;

Οι ενεργειακές ετικέτες δείχνουν την κατάταξη μιας συσκευής στην κλίμακα από Α έως G, ανάλογα με το πόση ενέργεια καταναλώνει. Η κατηγορία Α (πράσινη) καταναλώνει τη λιγότερη ενέργεια και η κατηγορία G (κόκκινη) την περισσότερη. Σήμερα, όταν οι περισσότερες συσκευές ενός συγκεκριμένου τύπου φθάσουν στην κατηγορία Α, μπορούν να προστεθούν μέχρι 3 επιπλέον τάξεις: A+, A++ και A+++.

Λόγω της βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης πολλών προϊόντων, όλο και περισσότερες συσκευές κατατάσσονται στις τάξεις A+, A++ και A+++. Επειδή έχει αποδεδειγμένα προκληθεί σύγχυση στους καταναλωτές, από το 2021 και μετά οι τάξεις αυτές θα καταργηθούν σταδιακά για τις παρακάτω ομάδες προϊόντων:

Το νέο σύστημα θα χρησιμοποιεί μόνο την κλίμακα Α-G (χωρίς τάξεις A+, A++ ή A+++).

Ποια είναι τα οφέλη;

Με τη βοήθεια της ενεργειακής ετικέτας ο καταναλωτής μπορεί να επιλέγει λιγότερο ενεργοβόρα προϊόντα και κατά συνέπεια να εξοικονομεί χρήματα. Η ετικέτα αποτελεί επίσης κίνητρο για τις επιχειρήσεις ώστε να αναπτύσσουν ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και να επενδύουν στον σχεδιασμό ενεργειακών αποδοτικά προϊόντωνdefren.

Για ποια προϊόντα απαιτείται ενεργειακή ετικέτα;

Η ενεργειακή ετικέτα είναι υποχρεωτική για όλες τις συσκευές που πωλούνται στην ΕΕ και για τις οποίες ισχύει απαίτηση (ή κανονισμός) σήμανσης. Πρέπει να τοποθετείται εμφανώς πάνω σε κάθε συσκευή, στο σημείο πώλησης.

Επομένως, αν είστε κατασκευαστής ή εισαγωγέας οικιακών συσκευών βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας πληρούν τις απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας και της συναφούς νομοθεσίας.

Προϊόντα για τα οποία απαιτείται ενεργειακή ετικέτα

 • Κλιματιστικά
 • Συσκευές για μαγείρεμα (οικιακές)
 • Πλυντήρια πιάτων (οικιακά)
 • Θερμαντήρες (θερμαντήρες χώρου και νερού)
 • Λυχνίες
 • Τοπικοί θερμαντήρες χώρου
 • Ψυκτικές συσκευές (οικιακές)
 • Ψυκτικές συσκευές (επαγγελματικές)
 • Λέβητες στερεού καυσίμου
 • Τηλεοράσεις
 • Στεγνωτήρια ρούχων
 • Ελαστικά επίσωτρα
 • Μονάδες εξαερισμού (οικιακές)
 • Πλυντήρια ρούχων (οικιακά)

Οι κανόνες της ΕΕ για την ενεργειακή σήμανση εφαρμόζονται στις συσκευές και σε κάθε άλλο προϊόν που θα μπορούσε κατά τη χρήση του να έχει άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και άλλων πόρων, δηλαδή, στα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Οι κανόνες αυτοί δεν εφαρμόζονται σε μεταχειρισμένα προϊόντα ή σε μέσα μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων.

Τι πρέπει να κάνω;

Αν είστε:

πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλες οι προς πώληση συσκευές (για τις οποίες απαιτείται ενεργειακή σήμανση) φέρουν τη σωστή ετικέτα όπου αναγράφεται πόση ενέργεια καταναλώνουν. Θα πρέπει επίσης να δημοσιοποιείτε τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής. Πρέπει να προμηθεύετε δωρεάν τις ετικέτες και τις πληροφορίες για το προϊόν στους εμπόρους (βεβαιωθείτε ότι οι ετικέτες που έχουν τοποθετηθεί στα προϊόντα είναι ευδιάκριτες και ευανάγνωστες).

Μπορείτε να δημιουργείτε ενεργειακές ετικέτες χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό δημιουργό ενεργειακής ετικέταςen. Έχετε επίσης πρόσβαση σε υποδείγματα ενεργειακών ετικετών σε μορφότυπο InDesignen.

Καταχώριση των προϊόντων σας στη βάση δεδομένων EPREL 

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι οφείλουν να καταχωρίζουν όλα τα προϊόντα - για τα οποία είναι υποχρεωτική η ενεργειακή σήμανση - στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα προϊόντα ενεργειακής σήμανσης (EPREL)en για να μπορούν αυτά να πωλούνται στην αγορά της ΕΕ.

Εάν διαθέσατε οποιοδήποτε προϊόν (για το οποίο απαιτείται ενεργειακή σήμανση) στην αγορά της ΕΕ:

Πρέπει να έχετε λογαριασμό EU LOGINen πριν ξεκινήσετε την καταχώρισή των προϊόντων σας στη βάση δεδομένων EPREL. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης θα βρείτε στις κατευθυντήριες γραμμές EPREL.en

Πώληση προϊόντων μέσω διαδικτύου ή εξ αποστάσεως

Για τα προϊόντα που διαθέτετε προς πώληση μέσω διαδικτύου ή εξ αποστάσεως, για παράδειγμα μέσω τηλεφώνου ή καταλόγου, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση παροχής πληροφοριών για το προϊόν στους πελάτες σας.

Για τις διαδικτυακές πωλήσεις, θα πρέπει:

Τα ένθετα βέλη και οι ενεργειακές ετικέτες μπορούν να δημιουργηθούν μέσω του δημιουργού ενεργειακής ετικέταςen ή των υποδειγμάτων InDesignen.

Τι είναι οι κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμοί;

Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες ενεργειακής σήμανσης της ΕΕ, οι κατ' εξουσιοδότηση κανονισμοί για την σήμανση των συσκευών εξηγούν ποια κριτήρια πρέπει να πληροί το προϊόν σας. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν:

Για ορισμένες ομάδες προϊόντων, η βιομηχανία ενδέχεται να αποφασίσει τη σύναψη εθελοντικών συμφωνιών. Οφείλετε να ελέγχετε κατά πόσον υπάρχουν τέτοιες συμφωνίεςen.

Πρέπει επίσης να ελέγχετε κατά πόσο το προϊόν σας καλύπτεται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής σήμανσης. Τα πρότυπα θα σας βοηθήσουν να συμμορφωθείτε με τους κανόνες της ΕΕ για την ενεργειακή σήμανση.

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Δελτίο επικοινωνίας για θέματα σήμανσης

Επικοινωνήστε μαζί μας για θέματα σήμανσης μέσω του σχετικού δελτίου επικοινωνίας.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: