Τελευταίος έλεγχος: 21/06/2022

Διασυνοριακή είσπραξη οφειλών

Αν μια εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλη χώρα της ΕΕ οφείλει σε εσάς ή στην επιχείρησή σας χρήματα, τα δικαστήρια μπορούν να διατάξουν τη δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού αυτής της εταιρείας.

Πότε μπορεί να εφαρμοστεί;

Μπορείτε να κάνετε χρήση αυτού του κανόνα σε οποιαδήποτε διασυνοριακή υπόθεση, για παράδειγμα, όταν το δικαστήριο που εκδίδει την εντολή ή η επιχείρησή σας (στην περίπτωση αυτή, ο πιστωτής) έχουν την έδρα τους σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από αυτή στην οποία ο οφειλέτης διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό.

Η διαδικασία είναι γνωστή ως Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού (ΕΔΔΛ) και στόχος της είναι η διευκόλυνση και η επίσπευση της είσπραξης οφειλών εντός της ΕΕ.

Δεν χρειάζεται να ενημερώσετε εκ των προτέρων τον οφειλέτη: έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος να μεταφέρει αλλού, να αποκρύψει ή να ξοδέψει τα χρήματα που έχει στον λογαριασμό του προτού εσείς μπορέσετε να απαιτήσετε την επιστροφή του ποσού που σας οφείλει.

Σε ποιες χώρες εφαρμόζεται;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση έκδοσης ΕΔΔΛ σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, εκτός από Δανία.

Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο. Τυχόν σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται μαζί με την αίτησή σας.

Προσβολή Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού

Αν είστε ο οφειλέτης και δεν συμφωνείτε με την ΕΔΔΛ που εκδόθηκε εναντίον σας, μπορείτε να προσβάλετε την απόφαση συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης ένδικου βοηθήματος(έντυπο VII).

Και οι δύο διάδικοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης επί ένδικου βοηθήματος, χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο έφεσης (έντυπο IX). 

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Διευθέτηση διαφορών με προμηθευτές ή πελάτες από άλλη χώρα της ΕΕ, για αξιώσεις μέχρι 2.000 EUR.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: