Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 22/12/2017

Μόνιμη διαμονή (> 5 έτη) για υπηκόους της ΕΕ

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

  • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017English
  • Εκδόσεις της ΕΕ για το BrexitEnglish
  • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το BrexitEnglish

Απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής

Ως υπήκοος της ΕΕ, αποκτάτε αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής σε άλλη χώρα της ΕΕ εάν έχετε ζήσει εκεί νομίμως για συνεχή περίοδο 5 ετών. Αν πληροίτε αυτή την απαίτηση, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για κάρτα μόνιμης διαμονής, η οποία επιβεβαιώνει το δικαίωμά σας να ζήσετεστη χώρα όπου διαμένετε τώρα μόνιμα χωρίς κανένα όρο.

Πρόκειται για ένα έγγραφο διαφορετικό από το πιστοποιητικό εγγραφής το οποίο είναι υποχρεωτικό σε πολλές χώρες. Η κάρτα μόνιμης διαμονής δεν είναι υποχρεωτική.

Μπορεί όμως να σας φανεί χρήσιμη όταν συνδιαλέγεστε με τις αρχές ή για τη διεκπεραίωση διοικητικών διατυπώσεων. Οι αρχές δεν μπορούν πλέον να σας ζητούν να αποδείξετε ότι έχετε δουλειά, επαρκείς πόρους, υγειονομική ασφάλιση κ.λπ.

Αίτηση για κάρτα μόνιμης διαμονής

Για να λάβετε έγγραφο που πιστοποιεί το δικαίωμά σας σε μόνιμη διαμονή, πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι ζείτε νόμιμα στη χώρα αυτή επί 5 συναπτά έτη.

Πρέπει να στείλετε μαζί με την αίτησή σας διάφορα δικαιολογητικά έγγραφα, ανάλογα με την κατάστασή σας (μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος, αιτών εργασία, συνταξιούχος, φοιτητής). Τα έγγραφα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • έγκυρο πιστοποιητικό εγγραφής που εκδόθηκε κατά την άφιξή σας στη χώρα υποδοχής
  • αποδεικτικά στοιχεία ότι ζείτε σε αυτή τη χώρα, όπως λογαριασμοί ηλεκτρικού ή τηλεφώνου και μισθωτήρια συμβόλαια
  • εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών,αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, φορολογικές δηλώσεις που αποδεικνύουν ότι εργάζεστε, σπουδάζετε, ή ότι είστε αυτοαπασχολούμενος ή αιτών εργασία σε αυτή τη χώρα.

Οι αρχές οφείλουν να εκδώσουν την κάρτα μόνιμης διαμονής το συντομότερο δυνατό και δεν μπορούν να σας χρεώσουν μεγαλύτερο ποσό από αυτό που πληρώνουν οι υπήκοοι της χώραςγια την έκδοση δελτίων ταυτότητας. Αν δεν το πράξουν, μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ.

Η κάρτα ανανεώνεται αυτόματα χωρίς κανένα όρο ή απαίτηση. Ωστόσο, η διάρκεια ισχύος της διαφέρει ανάλογα με τη χώρα έκδοσης.

Απόκτηση άδειας μόνιμης διαμονής πριν από τη συμπλήρωση 5 ετών

Σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για μόνιμη διαμονή πριν από τη συμπλήρωση 5 ετών. Δείτε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις.

Απώλεια του δικαιώματος μόνιμης διαμονής

Ενδέχεται να χάσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής, αν ζήσετε εκτός της χώρας αυτής για διάστημα μεγαλύτερο από 2 συναπτά έτη.

Μόνιμη διαμονή για τα μέλη της οικογένειάς σας που είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ

Τα ίδια δικαιώματα ισχύουν για τα μέλη της οικογενείας σας που είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ. Έχουν και αυτά δικαίωμα να αποκτήσουν κάρτα μόνιμης διαμονής στη χώρα όπου διαμένουν νομίμως μαζί σας επί 5 συναπτά έτη. 

Περισσότερα για το δικαίωμα διαμονής στην ΕΕ των μελών της οικογένειά σας.

Δείτε επίσης πώς μπορείτε να αποκτήσετε κάρτα μόνιμης διαμονής για τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές