Τελευταίος έλεγχος: 26/03/2021

Προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο

Υπάρχουν διάφορα είδη cookies που μπορείτε να χρησιμοποιείτε στον ιστότοπό σας. Ανάλογα με τον σκοπό των διάφορων cookies, μπορείτε να ζητείτε την εκ των προτέρων συγκατάθεση των χρηστών σας.

Cookies που δεν προϋποθέτουν συγκατάθεση

Στις παρακάτω περιπτώσεις δεν απαιτείται συγκατάθεση:

Cookies που προϋποθέτουν συγκατάθεση

Για ορισμένα cookies απαιτείται η συγκατάθεση των χρηστών σας προτού τα χρησιμοποιήσετε για να συγκεντρώσετε τα στοιχεία τους. Αυτό σημαίνει ότι τα cookies δεν μπορούν να εγκατασταθούν όταν η ιστοσελίδα ανοίγει πρώτη φορά. Μπορείτε να εγκαταστήσετε τα cookies και να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που συγκεντρώνετε μέσω αυτών μόλις λάβετε τη συγκατάθεση του χρήστη.

Στις παρακάτω περιπτώσεις απαιτείται συγκατάθεση:

Προβλεπόμενος σκοπός των cookies

Αν χρησιμοποιείτε cookies που απαιτούν συγκατάθεση, πρέπει να δίνετε στα πρόσωπα που φυλλομετρούν τον ιστότοπό σας σαφείς και ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιεί ο ιστότοπός σας, καθώς και για τον σκοπό τους. Οι χρήστες σας πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δίνουν συγκεκριμένη συγκατάθεση ανάλογα με τους σκοπούς των διάφορων ειδών cookies που αποδέχονται, π.χ. να δίνουν ξεχωριστή συγκατάθεση για cookies παρακολούθησης.

Απόσυρση της συγκατάθεσης

Πρέπει να διασφαλίζετε ότι οι χρήστες μπορούν εξίσου εύκολα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους όπως και να αποδέχονται τα cookies. Αν ο χρήστης επιλέξει τελικά να φυλλομετρήσει τον ιστότοπο με αυτοεξαίρεση από τα cookies, οφείλετε παρ΄ όλα αυτά να του παρέχετε μια ελάχιστη υπηρεσία, π.χ. να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα τμήμα μόνο του ιστότοπού σας.

Συχνές ερωτήσεις - Προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυοΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης , π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Περισσότερες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: