Τελευταίος έλεγχος: 02/04/2022

Ζευγάρια εκτός γάμου

Η σελίδα αυτή αφορά συντρόφους που διατηρούν σταθερή σχέση και δεν έχουν παντρευτεί ούτε καταχωριστεί (δηλωθεί) σε κάποια αρχή.

Μάθετε ποια είναι τα δικαιώματα των καταχωρισμένων (δηλωμένων) συντρόφων.

Αν συγκατοικείτε με τον/τη μόνιμο/η σύντροφό σας, έχετε ορισμένα δικαιώματα που ισχύουν σε όλη την ΕΕ, ακόμη και αν δεν έχετε δηλώσει τη συμβίωσή σας σε κάποια αρχή.

Μετακόμιση σε άλλη χώρα της ΕΕ

Αν μετακομίσετε με τον/τη μόνιμο/η σύντροφό σας σε άλλη χώρα της ΕΕ, η εν λόγω χώρα υποχρεούται να διευκολύνει την είσοδο και τη διαμονή του/της σ' αυτήν - είτε ο/η σύντροφός σας είναι υπήκοος χώρας της ΕΕ είτε όχι.

Πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε ότι ζείτε μαζί ή ότι διατηρείτε μακροχρόνια σχέση. Ωστόσο, οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν έχουν ορίσει επακριβώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποδειχθεί μια μακροχρόνια σχέση ή συγκατοίκηση.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Στις χώρες της ΕΕ που αναγνωρίζουν το καθεστώς ελεύθερης συμβίωσης, θα έχετε επίσης δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και την κληρονομική διαδοχή καθώς και την καταβολή διατροφής σε περίπτωση χωρισμού.

Τα δικαιώματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα ζευγάρια του ιδίου φύλου, καθώς δεν επιτρέπουν όλες οι χώρες της ΕΕ τον γάμο τους ή τη δήλωση της συμβίωσής τους με κάποιο τρόπο.

Σύμφωνα συμβίωσης

Αν διαμένετε σε χώρα όπου δεν μπορείτε να παντρευτείτε ή να δηλώσετε τη συμβίωσή σας, ή αν απλώς επιλέγετε να μην το κάνετε, μπορείτε να συνάψετε ένα σύμφωνο συμβίωσης με τον/τη σύντροφό σας και να ορίσετε τα πρακτικά ή νομικά ζητήματα της συγκατοίκησής σας.

Ωστόσο, στην πράξη ακόμη και αν συνάψετε σύμφωνο συμβίωσης, ενδέχεται και πάλι να αντιμετωπίσετε δυσκολίες προκειμένου να κάνετε τα δικαιώματά σας σεβαστά. Αν ανακύψουν διαφορές σχετικά με περιουσιακά ζητήματα, κατά κανόνα εφαρμόζεται η νομοθεσία της χώρας στην οποία ανέκυψε η διαφορά.

Συχνές ερωτήσεις

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: