Τελευταίος έλεγχος: 03/06/2022

Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Διαχείριση των ηλεκτρονικών πληρωμών

Σημαντικό μέρος της διαδικασίας ηλεκτρονικής πώλησης είναι οι πληρωμές, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, τραπεζικά εμβάσματα, προπληρωμένες κάρτες ή άλλα μέσα.

Ένας σωστός πάροχος πληρωμών θα σας προσφέρει ασφαλές περιβάλλον πληρωμών και ενιαία διεπαφή με τις μεθόδους πληρωμής που θα αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε, θα σας δώσει δε τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθείτε εκτός των συνόρων της χώρας.

Όταν εισέρχεσθε σε νέες αγορές, είναι σημαντικό να εξετάζετε τις μεθόδους πληρωμής που γίνονται δεκτές σε τοπικό επίπεδο. Προσπαθήστε, όσο μπορείτε, να μην κάνετε διακρίσεις με βάση τον τόπο εγκατάστασης και να προσφέρετε τις επιλογές πληρωμής που χρησιμοποιούν περισσότερο οι πελάτες.

Επιλογή των σωστών μεθόδων πληρωμής για την επιχείρησή σας

Οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν τη χρήση των διαφόρων μεθόδων πληρωμής είναι:

Βεβαιωθείτε ότι οι μέθοδοι πληρωμής που επιλέγετε είναι απλές και εύχρηστες, επιτρέπουν δε στους πελάτες σας να ολοκληρώσουν γρήγορα τη συναλλαγή. Εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής είναι και οι διαδικτυακοί λογαριασμοί πληρωμών, οι προπληρωμένες κάρτες, τα ηλεκτρονικά τραπεζικά εμβάσματα, τα τραπεζικά εμβάσματα σε πραγματικό χρόνο που βασίζονται σε ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες ή ακόμη και τα ηλεκτρονικά κουπόνια βάσει μετρητών.

Η προσφορά εναλλακτικών πληρωμών παρουσιάζει πολλαπλά πλεονεκτήματα:

Επιλογή του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 βασικές υπηρεσίες πληρωμών. Η επιλογή σας θα εξαρτηθεί από το είδος των πελατών σας, καθώς και το είδος και τις περιοχές των πωλήσεών σας:

Χρήση ενιαίου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών (ΠΥΠ) διαχειρίζεται τη ροή των πληροφοριών (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή) και σας παρέχει πύλη πληρωμών προς μία ή περισσότερες μεθόδους ηλεκτρονικής πληρωμής για τις οποίες ενεργεί ως μεσάζων.

Αν θέλετε να δραστηριοποιηθείτε εκτός συνόρων, θα χρειαστείτε έναν ΠΥΠ που θα ξεκλειδώνει τις μεθόδους πληρωμών σε άλλες χώρες και θα υποστηρίζει το νόμισμα στο οποίο επιθυμείτε να δέχεστε πληρωμές.

Εάν είστε μικρός επιχειρηματίας, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε έναν και μόνο ΠΥΠ εάν δραστηριοποιείστε σε διαφορετικές χώρες με αποκλίνουσες εθνικές προτιμήσεις. Οι ΠΥΠ διαθέτουν εμπειρογνωσία στις εθνικές αγορές και έχουν εδραιωμένες σχέσεις με τα περισσότερα παραδοσιακά και εναλλακτικά συστήματα διαδικτυακών πληρωμών της Ευρώπης.

Οι ΠΥΠ διέπονται από συγκεκριμένο σύνολο κανόνων και κανονισμών. Πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο κράτος μέλος καταγωγής τους και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα του ΠΥΠ με τον οποίο επιλέξατε να εργαστείτε, στα εθνικά μητρώα en .

Φιλοξενία ή ολοκληρωμένη λύση;

Όπως και κατά τη δημιουργία γενικής φύσεως δικτυακού τόπου έτσι και κατά τη δημιουργία πύλης πληρωμών για το διαδικτυακό σας κατάστημα μπορείτε είτε να επιλέξετε σελίδα που φιλοξενείται από τον ΠΥΠ σας είτε ολοκληρωμένη λύση πληρωμής:

Η προσφυγή σε ΠΥΠ εγγυάται επίσης ότι εφαρμόζονται μέτρα ασφάλειας για την εξασφάλιση ασφαλών και προστατευμένων πληρωμών, όπως είναι η αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη για τις πληρωμές, καθώς και μέτρα για την πρόληψη της απάτης στον τομέα των πληρωμών.

Όλοι οι ΠΥΠ χρεώνουν προμήθεια ανά συναλλαγή. Το κόστος συναλλαγής μπορεί να είναι πάγια χρέωση ανά συναλλαγή και/ή ένα ποσοστό της αξίας του όγκου των συναλλαγών. Δεν μπορείτε να χρεώνετε αυτήν την προμήθεια συναλλαγής στον πελάτη σας χωρίς να το καθιστάτε σαφές κατά τη διαδικασία πληρωμής ούτε να του χρεώνετε προμήθεια υψηλότερη από αυτήν που εσείς καταβάλλετε.

Σεβασμός των δικαιωμάτων των πελατών σας

Η σύμβαση πληρωμής αποτελεί σύμβαση με πελάτη. Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις ακόλουθες υποχρεώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας:

Προειδοποίηση

Σημειωτέον ότι, εάν χρησιμοποιείτε ΠΥΠ, σε περίπτωση μη εγκεκριμένων συναλλαγών πληρωμής και σφαλμάτων τιμολόγησης ή επεξεργασίας, υποχρεούστε να επιστρέψετε άμεσα στους πελάτες σας το ποσό της μη εγκεκριμένης συναλλαγής.

Μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή από τον πελάτη, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα για να δείξετε ότι η συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί. Ανάλογα με το είδος στο οποίο ανήκει η πληρωμή και η σύμβαση ηλεκτρονικού εμπορίου, ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχετε διάφορες κατηγορίες πληροφοριών.

Επισκεφθείτε την ενότητα «Πελάτες» για να διαβάσετε περισσότερα για τα δικαιώματα των πελατών σας.

Συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις ΦΠΑ

Η πώληση μέσω διαδικτύου συνεπάγεται φορολογικές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Ισχύουν διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με τον αγοραστή, τον τόπο και το είδος εμπορεύματος που πουλάτε ή της υπηρεσίας που παρέχετε. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε τους κανόνες της χώρας στην οποία οφείλεται ο ΦΠΑ, καθώς και τον ορθό συντελεστή (μπορεί να ισχυει κανονικός, μειωμένος ή ακόμη και μηδενικός συντελεστής).

Σημειωτέον ότι πρέπει επίσης να ελέγξετε αν χρειάζεται να καταβάλετε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Μάθετε περισσότερα για τις φορολογικές υποχρεώσεις της διαδικτυακής σας επιχείρησης.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: