Τελευταίος έλεγχος: 16/09/2022

Πρόσθετα τροφίμων

Τα πρόσθετα τροφίμων που πωλούνται μεμονωμένα ή ως συστατικά τροφίμων πρέπει να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες της ΕΕ. Τα πρόσθετα εντάσσονται σε διάφορες κατηγορίες, όπως:

Σε έναν κατάλογο συστατικών, τα περισσότερα πρόσθετα και ένζυμα τροφίμων πρέπει να αναγράφονται μετά την ονομασία της κατηγορίας στην οποία ανήκουν (π.χ. αντιοξειδωτικά, γαλακτωματοποιητές, συντηρητικά).

Κατάλογος όλων των προσθέτων – παράρτημα II μέρος Β του κανονισμού της ΕΕ για τα πρόσθετα τροφίμωνΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Κατηγορίες προσθέτων τροφίμων – παράρτημα I του κανονισμού της ΕΕ για τα πρόσθετα τροφίμωνΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Κατηγορίες προσθέτων και ενζύμων τροφίμων – παράρτημα VII μέρος Γ του κανονισμού της ΕΕ σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτέςΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Απαιτήσεις επισήμανσης

Οι κανόνες επισήμανσης διαφέρουν ανάλογα με το αν τα πρόσθετα προορίζονται για καταναλωτικά προϊόντα ή όχι. Διερευνήστε το διαδραστικό περιεχόμενο που ακολουθεί για να μάθετε τους κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνεστε.

Κανόνες επισήμανσης ανάλογα με την αγορά προορισμού

Εάν η επιχείρησή σας πωλεί τρόφιμα σε καταναλωτές, πρέπει να τηρείτε τους γενικούς κανόνες επισήμανσης των τροφίμων. Τα προϊόντα που περιέχουν πρόσθετα πρέπει να αναγράφουν:

Κατά περίπτωση, πρέπει επίσης να αναγράφουν τις ακόλουθες ενδείξεις.

Το προϊόν περιέχει:

Απαιτούμενη ένδειξη

αέρια συσκευασίας

«συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα»

γλυκαντικά ή σάκχαρα και γλυκαντικά

«με γλυκαντικά» ή «με σάκχαρα και γλυκαντικά»

πάνω από 10 % πολυόλες

«η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει υπακτική δράση»

ασπαρτάμη / άλας ασπαρτάμης-ακεσουλφάμης

«περιέχει ασπαρτάμη (πηγή φαινυλαλανίνης)» ή «περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης»

χρωστικές τροφίμων

«μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη δραστηριότητα και στη συγκέντρωση των παιδιών»

Εάν η επιχείρησή σας πωλεί πρόσθετα τροφίμων μεμονωμένα ή σε μεικτές παρτίδες, πρέπει να τηρείτε τους κανόνες του άρθρου 22 του κανονισμού. Η επισήμανση πρέπει να περιλαμβάνει:

Οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης μπορούν να παρέχουν τις παραπάνω πληροφορίες στα έγγραφα που υποβάλλουν κατά ή πριν από την παράδοση, υπό την προϋπόθεση ότι η ένδειξη «όχι για λιανική πώληση» αναγράφεται σαφώς στη συσκευασία του προϊόντος.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: