Τελευταίος έλεγχος: 28/04/2022

Φόροι

Δεν υπάρχουν ενωσιακοί κανόνες που να ορίζουν πώς πρέπει να φορολογείται το εισόδημα (μισθός, σύνταξη, παροχές, ακίνητη περιουσία, κληρονομιές και δωρεές, ή άλλες πηγές εισοδήματος) των υπηκόων χωρών της ΕΕ που ζουν, εργάζονται ή περνούν κάποιο χρονικό διάστημα εκτός της χώρας τους.

Υπάρχουν μόνον εθνικοί νόμοι και διακρατικές συμφωνίες φορολόγησης που δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις και ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές που ισχύουν κυρίως για όσους περνούν κάποια χρονικά διαστήματα σε χώρες της ΕΕ εκτός της δικής τους:

Άλλοι φόροι

Για πληροφορίες σχετικά με φόρους επί μη εισπραχθέντων εισοδημάτων στη χώρα της φορολογικής σας κατοικίας (δηλ. φόρους επί ακίνητης περιουσίας, τοπικούς φόρους, φόρους δωρεάς ή κληρονομιάς κ.λπ.) επικοινωνήστε με την τοπική εφορία de en fr .

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: