Τελευταίος έλεγχος: 29/01/2020

Φόροι

Σας επηρεάζει το Brexit;

Δεν υπάρχουν ενωσιακοί κανόνες που να ορίζουν πώς πρέπει να φορολογείται το εισόδημα (μισθός, σύνταξη, παροχές, ακίνητη περιουσία, κληρονομιές και δωρεές, ή άλλες πηγές εισοδήματος) των υπηκόων χωρών της ΕΕ που ζουν, εργάζονται ή περνούν κάποιο χρονικό διάστημα εκτός της χώρας τους.

Υπάρχουν μόνον εθνικοί νόμοι και διακρατικές συμφωνίες φορολόγησης που δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις και ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες βασικές αρχές που ισχύουν κυρίως για όσους περνούν κάποια χρονικά διαστήματα σε χώρες της ΕΕ εκτός της δικής τους:

Άλλοι φόροι

Για πληροφορίες σχετικά με φόρους επί μη εισπραχθέντων εισοδημάτων στη χώρα της φορολογικής σας κατοικίας (δηλ. φόρους επί ακίνητης περιουσίας, τοπικούς φόρους, φόρους δωρεάς ή κληρονομιάς κ.λπ.) επικοινωνήστε με την τοπική εφορίαfrdeen.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: