Posledná kontrola : 28/04/2022

Dane

Pre občanov EÚ, ktorí žijú, pracujú alebo sa zdržiavajú mimo svojich domovských krajín, neexistujú celoeurópske pravidlá o zdaňovaní príjmov, či už zo mzdy, z dôchodkov, dávok, majetku, dedičstva, darov alebo iných zdrojov.

Existujú len vnútroštátne právne predpisy a dvojstranné daňové zmluvy medzi krajinami, ktoré nezohľadňujú všetky možnosti a značne sa líšia.

Existujú však niektoré základné zásady, ktoré sa uplatňujú vo väčšine prípadov na osoby, ktoré sa určitý čas zdržiavajú v krajinách EÚ mimo svojej domovskej krajiny. Ide o zásady pre:

Iné dane

Informácie o zdaňovaní príjmov pochádzajúcich z iných zdrojov ako zo závislej činnosti a podnikania v krajine, v ktorej ste daňovým rezidentom (napr. daň z majetku, miestne dane alebo daň z darovania a dedičstva atď.), získate na miestnom daňovom úrade de en fr .

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Zdieľať túto stránku: